• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Đếm số dòng trong datatable

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Điều hành viên: tungblt, vuathongtin

spin9x
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Bảy 24/03/2018 7:52 pm

Đếm số dòng trong datatable

Gửi bàigửi bởi spin9x » T.Bảy 24/03/2018 8:01 pm

Nhờ mọi người giúp đỡ:
Mình có một CSDL dataSet gồm 2 bảng. Nhưng chỉ có mỗi một bảng có cột tên là "Equipment availability". Mình muốn đếm số hàng của bảng chứa cột này thì làm ntn?
Đoạn code sau mình viết lại đếm được tổng số hàng của cả hai bảng (biến count_row), nhưng mình chỉ muốn đếm một bảng thôi.
 1. Private Sub GetNumber(ByVal dataSet As DataSet)
 2.         Dim table As DataTable
 3.         Dim row As DataRow
 4.         Dim column As DataColumn
 5.         Dim count_value As Long = 0
 6.         Dim count_row As Long = 0
 7.         For Each table In dataSet.Tables
 8.             For Each column In table.Columns
 9.                 If column.ColumnName = "Equipment availability" Then
 10.                     count_row += table.Rows.Count
 11.                     For Each row In table.Rows
 12.                         If Not IsDBNull(row(column)) AndAlso row(column) = 1 Then
 13.                             count_value += 1
 14.                         End If
 15.                     Next row
 16.                 End If
 17.             Next column
 18.         Next table
 19.         TextBox1.Text = count_value
 20.         TextBox2.Text = count_row
 21.  FlyingFox
Guru
Guru
Bài viết: 809
Ngày tham gia: T.Tư 20/04/2011 9:56 am
Been thanked: 320 time

Re: Đếm số dòng trong datatable

Gửi bàigửi bởi FlyingFox » T.Ba 27/03/2018 7:30 am

Có thể viết như sau:
 1. 'Dim dt = dataSet.Tables(0)
 2. Dim dt = dataSet.Tables("datatable_name")
 3. Dim countValue = dt.Compute("Count(column_name)", "column_name IS NOT NULL")


Quay về “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách