• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

List box có icon class dll

Bộ sưu tập các thư viện hỗ trợ sẳn cho Visual Basic .NET và C#

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Nội qui chuyên mục
1. Gửi bài viết tại đây, Tester sẽ chuyển vào trong nếu bài viết đạt yêu cầu.
2. Gửi bài theo mẫu qui định: viewtopic.php?f=2&t=5
[ten][/ten]
[loai][/loai]
[ngonngu][/ngonngu]
[tacgia][/tacgia]
[chucnang][/chucnang]
[end][/end]
khoaph
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 35
Ngày tham gia: T.Ba 08/12/2015 12:57 pm
Been thanked: 4 time

List box có icon class dll

Gửi bàigửi bởi khoaph » CN 05/02/2017 8:40 pm

Tên: List box có icon class dll
Loại: Class dll
Ngôn ngữ lập trình: C++ net
Tác giả: ph.van.khoa@gmail.com


IconListBox.png
IconListBox.png (51.92 KiB) Đã xem 3013 lần

Cách sử dụng
Nhấp chuột phải tại tab General trong toolbox, chọn Choose items...>.Net framework components>Browse...
tìm đến PhVanKhoa.Controls.IconListBox.dll, đánh dấu chọn rồi OK
bây giờ trong toolbox đã có IconListBox, có thể thêm vào form rồi chỉnh sửa các thuộc tính, (chú ý, trong chế độ design control sẽ bị lỗi hiển thị nhưng khi chạy vẫn hiển thị đúng)
control kế thừa từ ListBox nên có tất cả các thuộc tính của ListBox, không hỗ trợ multi column, có các thuộc tính mới là ItemPadding, IconTextSpace, ImageList, các item là các string có dạng "<chỉ số ảnh>,<text>" (ví dụ "3,Mục thứ 3"), nếu chỉ số ảnh nằm ngoài giới hạn của imagelist thì mục sẽ không có icon, khi override phương thức OnSelectedIndexChange nhớ gọi phương thức lớp base, luôn đặt DrawMode ở OwnerDrawnVariable
control này có thể sử dụng từ tất cả các ngôn ngữ hỗ trợ Net như c#, VB net, C++ net ...
Tập tin đính kèm
PhVanKhoa.Controls.IconListBox.rar
(15.83 KiB) Đã tải 158 lầnQuay về “[.NET] Module, Class, UserControl, DLL”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách