• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Lấy định dạng ngày giờ của hệ thống

Các thủ thuật liên quan đến xử lý chuỗi và thời gian
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4778
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 523 times

Lấy định dạng ngày giờ của hệ thống

Postby truongphu » Wed 02/04/2008 8:01 pm

Thủ thuật: Lấy định dạng ngày giờ của hệ thống
Tác giả: truongphu
Mô tả: Thủ thuật này trình bày cách nhanh để lấy định dạng ngày và giờ hiện tại trên hệ thống


Suy cho cùng, tất cả định dạng ngày và giờ hiện tại trên hệ thống đều được ghi trong Registry. Vậy sao chúng ta không đọc trực tiếp ? Bạn có thể tham khảo bài cùng tên trong VBLib

Code: Select all

 1.  
 2. Private Sub Form_Load()
 3. On Error Resume Next
 4. Dim a, b
 5. Set a = CreateObject("wscript.shell")
 6. b = a.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\sLongDate")
 7. b = b & Chr(10) & a.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\sShortDate")
 8. b = b & Chr(10) & a.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\sTimeFormat")
 9. MsgBox b
 10. End Sub
 11.  


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
phongvanvu
Guru
Guru
Posts: 151
Joined: Wed 24/01/2007 2:20 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 8 times
Contact:

Re: Lấy định dạng ngày giờ của hệ thống

Postby phongvanvu » Thu 03/04/2008 3:17 pm

Cái này của Nobi ở diễn đàn cũ:

Code: Select all

 1. Private Declare Function GetLocaleInfo Lib "kernel32" _
 2. Alias "GetLocaleInfoA" (ByVal lLocale As Long, _
 3. ByVal lLocaleType As Long, ByVal sLCData As String, _
 4. ByVal lBufferLength As Long) As Long
 5.  
 6. Private Const LOCALE_SLONGDATE = &H20
 7. Private Const LOCALE_SSHORTDATE = &H1F
 8. Private Const LOCALE_STIMEFORMAT = &H1003
 9. Private Const LOCALE_USER_DEFAULT As Long = &H400
 10.  
 11. Public Function GetLongDateFormat() As String
 12. Dim BuffLen As Long, Result As Long
 13. Dim Buffer As String
 14. On Error Resume Next
 15. BuffLen = 128
 16. Buffer = String$(BuffLen, vbNullChar)
 17. Result = GetLocaleInfo(LOCALE_USER_DEFAULT, LOCALE_SLONGDATE, Buffer, BuffLen)
 18. If Result > 0 Then
 19. GetLongDateFormat = Left$(Buffer, Result - 1)
 20. Else
 21. GetLongDateFormat = "dd MMMM yyyy"
 22. End If
 23. On Error GoTo 0
 24. End Function
 25.  
 26. Public Function GetShortDateFormat() As String
 27. Dim BuffLen As Long, Result As Long
 28. Dim Buffer As String
 29. On Error Resume Next
 30. BuffLen = 128
 31. Buffer = String$(BuffLen, vbNullChar)
 32. Result = GetLocaleInfo(LOCALE_USER_DEFAULT, LOCALE_SSHORTDATE, Buffer, BuffLen)
 33. If Result > 0 Then
 34. GetShortDateFormat = Left$(Buffer, Result - 1)
 35. Else
 36. GetShortDateFormat = "dd/MM/yy"
 37. End If
 38. On Error GoTo 0
 39. End Function
 40.  
 41. Public Function GetTimeFormat() As String
 42. Dim BuffLen As Long, Result As Long
 43. Dim Buffer As String
 44. On Error Resume Next
 45. BuffLen = 128
 46. Buffer = String$(BuffLen, vbNullChar)
 47. Result = GetLocaleInfo(LOCALE_USER_DEFAULT, LOCALE_STIMEFORMAT, Buffer, BuffLen)
 48. If Result > 0 Then
 49. GetTimeFormat = Left$(Buffer, Result - 1)
 50. Else
 51. GetTimeFormat = "HH:mm:ss"
 52. End If
 53. On Error GoTo 0
 54. End Function
 55.  
 56. Private Sub Form_Load()
 57. Text1.Text = Format(Now, GetLongDateFormat)
 58. Text2.Text = Format(Now, GetShortDateFormat)
 59. Text3.Text = Format(Now, GetTimeFormat)
 60. End Sub
Live to fight!

nbdm
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 17
Joined: Sat 27/09/2008 8:58 pm

Re: Lấy định dạng ngày giờ của hệ thống

Postby nbdm » Thu 16/10/2008 9:35 pm

Nhưng dù sao của bác Nobi cũng dài quá.
Của bác truongphu ngắn gọn ,dễ hiểu hơn. :-?

namphuc
Posts: 2
Joined: Thu 16/10/2008 5:39 pm

Re: Lấy định dạng ngày giờ của hệ thống

Postby namphuc » Sat 18/10/2008 2:44 pm

da em cảm on anh nhêiu`
the con giao diện cua no thi trình thày thế nào hả anh.hjhjhjh

User avatar
vietteiv
Quản trị
Quản trị
Posts: 1325
Joined: Sat 10/02/2007 12:17 am
Location: Cung cấp giải pháp quản lý doanh nghiệp, dự án, tư vấn xây dựng
Has thanked: 6 times
Been thanked: 71 times
Contact:

Re: Lấy định dạng ngày giờ của hệ thống

Postby vietteiv » Sat 18/10/2008 2:48 pm

bạn biết cái ct xem ngày của window rùi đúng ko
làm gần giống vậy đó :D

namphuc
Posts: 2
Joined: Thu 16/10/2008 5:39 pm

Re: Lấy định dạng ngày giờ của hệ thống

Postby namphuc » Sat 18/10/2008 2:56 pm

của em bà cô chi bắt làm ve ngay thang nam chu hok cần lam về giờ,, ;;)taj em hoc caj nì hok hiểu len may anh viết mà em thấy kho hiểu woa'=]]hjhjhjhj

QuangHoa
Guru
Guru
Posts: 542
Joined: Thu 27/03/2008 9:02 am
Location: Quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Been thanked: 5 times
Contact:

Re: Lấy định dạng ngày giờ của hệ thống

Postby QuangHoa » Sat 18/10/2008 3:01 pm

Khổ quá đi, vốn không dính dáng gì nhưng mà mình phải lao vào can thiệp giúp bác Phú và bác Vietteiv thôi.
To namphuc:
Người ta đã hướng dẫn bạn cách thức rồi thì bạn cũng phải biết động não chứ, ngay cả giao diện cũng phải hỏi. Bạn tìm hiểu mấy cái Control, sau đó sắp xếp chúng lên Form, viết Code vào cho nó hoạt động. Bạn không muốn tự làm thì thử liên lạc với ai nhờ ai làm giùm chẳng phải nhanh hơn sao.
朋友
这些年一个人风也过雨也走,有过泪有过错还记得坚持什么。
真爱过才会懂会记没会回手,终有梦中有你在心中。
朋友一生一起走那些日子不再有,一句话一辈子一生情一杯九。
朋友不曾孤单过一声朋友你会懂,还有伤还有痛还要走还有我。


Return to “[VB] Chuỗi và Thời gian”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests