• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[VB.NET]Để control tự chỉnh lại kích cỡ theo form

Các bài viết hướng dẫn về Visual Basic .NET và C#

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

lsqk
Bài viết: 7
Ngày tham gia: T.Ba 19/11/2013 9:13 am
Has thanked: 30 time

[VB.NET]Để control tự chỉnh lại kích cỡ theo form

Gửi bàigửi bởi lsqk » T.Năm 18/06/2015 1:05 pm

Tên bài viết: Để control tự chỉnh lại kích cỡ theo form
Cấp độ bài viết: căn bản
Tác giả: lsqk (học từ sách "Kỹ thuật lập trình Visual Basic 5" của Ngọc Anh Thư Press)Mình có xem qua box này và box "Thủ thuật, mẹo vặt", nhưng không thấy có topic nào hướng dẫn vấn đề này cả, mình mạn phép post bài này vậy. Theo mình thấy, việc lập trình để control tự chỉnh kích cỡ khi kích cỡ của form thay đổi là rất cần thiết. Nếu không biết làm điều này, bạn có thể tắt nút Maximize của form, nhưng chương trình như vậy sẽ bất tiện và kém chuyên nghiệp hơn hẳn.


Đầu tiên, bạn phải hiểu rằng để control tự chỉnh kích cỡ khi kích cỡ form thay đổi, thì chúng ta cần phải giữ vững tỉ lệ giữa các thuộc tính left và width của control với thuộc tính width của form và giữa thuộc tính top và height của control với thuộc tính height của form. Có như thế thì vị trí và kích cỡ của các control mới hợp lý được. Vậy ta cần gán tỉ lệ này vào một biến và bảo đảm biến đó không thay đổi. Biến được nạp giá trị vào lúc form load và giữ nguyên giá trị tới khi form unload. Biến này là biến cấp module. Bạn cũng có thể tạo mỗi control 4 biến phụ thuộc, nhưng như vậy… khổ lắm! :(( Vì vậy, chúng ta sẽ dùng mảng cho nó gọn.

Bắt tay vào làm việc, đầu tiên, ở namespace bạn hãy tạo một structure như sau:
 1. Public Structure ControlProportions
 2.     Public TopProp As Single
 3.     Public LeftProp As Single
 4.     Public HeightProp As Single
 5.     Public WidthProp As Single
 6. End Structure

Nếu chương trình của bạn chỉ có một form thôi thì bạn có thể để structure là Private cũng được. Nhưng nếu có nhiều form thì nên để là Public để dùng chung.

Tiếp đó, trong class của form, bạn nhập vào như sau:
 1.     Dim ArrayProportions() As ControlProportions
 2.     Private Sub ArrayInitialize()
 3.         Dim I As Integer
 4.         For I = 0 To Controls.Count - 1
 5.             With ArrayProportions(I)
 6.                 .LeftProp = Controls(I).Left / Me.Size.Width
 7.                 .TopProp = Controls(I).Top / Me.Size.Height
 8.                 .WidthProp = Controls(I).Width / Me.Size.Width
 9.                 .HeightProp = Controls(I).Height / Me.Size.Height
 10.             End With
 11.         Next
 12.     End Sub

Rồi bạn chọn sự kiện form_load, nhập vào như sau:
 1.     Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
 2.         ReDim ArrayProportions(0 To Controls.Count - 1)
 3.         ArrayInitialize()
 4.     End Sub

Có ai thắc mắc vì sao phải là count – 1 mà không phải là count không? ;;)

Vì mảng bắt đầu từ 0! =))

Tiếp đó, bạn chọn sự kiện form_resize, nhập vào như sau:
 1.     Private Sub Form1_Resize(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Resize
 2.         Dim I As Integer
 3.         For I = 0 To Controls.Count - 1
 4.             Controls(I).Left = ArrayProportions(I).LeftProp * Me.Size.Width
 5.             Controls(I).Top = ArrayProportions(I).TopProp * Me.Size.Height
 6.             Controls(I).Width = ArrayProportions(I).WidthProp * Me.Size.Width
 7.             Controls(I).Height = ArrayProportions(I).HeightProp * Me.Size.Height
 8.         Next
 9.     End SubTrên đây là hướng dẫn lập trình tự chỉnh kích cỡ control với những form không dùng container. Nếu dùng container thì mã sẽ dài dòng hơn:

Bạn vẫn khai báo structure như cũ, bắt đầu từ mảng trở đi phải thay đổi. Cụ thể, trong class của form bạn khai báo mảng như sau:
 1. Dim ArrPro(,) As ControlProportions

Sub ArrayInitialize như sau:
 1.     Private Sub ArrayInitialize()
 2.         Dim i As Short = 0, n As Short = 0
 3.         For i = 0 To Controls.Count - 1
 4.             With ArrPro(i, 0)
 5.                 .LeftProp = Controls(i).Left / Me.Size.Width
 6.                 .TopProp = Controls(i).Top / Me.Size.Height
 7.                 .WidthProp = Controls(i).Width / Me.Size.Width
 8.                 .HeightProp = Controls(i).Height / Me.Size.Height
 9.             End With
 10.             If Controls(i).Controls.Count > 0 Then
 11.                 For n = 1 To Controls(i).Controls.Count
 12.                     With ArrPro(i, n)
 13.                         .LeftProp = Controls(i).Controls(n - 1).Left / Controls(i).Width
 14.                         .TopProp = Controls(i).Controls(n - 1).Top / Controls(i).Height
 15.                         .WidthProp = Controls(i).Controls(n - 1).Width / Controls(i).Width
 16.                         .HeightProp = Controls(i).Controls(n - 1).Height / Controls(i).Height
 17.                     End With
 18.                 Next
 19.             End If
 20.         Next
 21.     End Sub

Có ai thắc mắc là tại sao phải dùng n - 1 mà không dùng n không? ;;) Vì tập hợp controls bắt đầu từ 0, mà ở đây n bắt đầu từ 1, nên ta phải trừ đi 1! :))

Hai sự kiện form_load và form_resize như sau:
 1.     Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
 2.         Dim i As Short = 0, n As Short = 0, k As Short = Controls.Count
 3.         For i = 0 To Controls.Count - 1
 4.             If Controls(i).Controls.Count > k Then
 5.                 k = Controls(i).Controls.Count
 6.             End If
 7.         Next
 8.         ReDim ArrPro(Controls.Count - 1, k)
 9.         ArrayInitialize()
 10.     End Sub

 1.     Private Sub Form1_Resize(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Resize
 2.         Dim i As Short = 0, n As Short = 0
 3.         If Controls.Count > 0 Then
 4.             For i = 0 To Controls.Count - 1
 5.                 Controls(i).Left = ArrPro(i, 0).LeftProp * Me.Size.Width
 6.                 Controls(i).Top = ArrPro(i, 0).TopProp * Me.Size.Height
 7.                 Controls(i).Width = ArrPro(i, 0).WidthProp * Me.Size.Width
 8.                 Controls(i).Height = ArrPro(i, 0).HeightProp * Me.Size.Height
 9.                 If Controls(i).Controls.Count > 0 Then
 10.                     For n = 1 To Controls(i).Controls.Count
 11.                         Controls(i).Controls(n - 1).Left = ArrPro(i, n).LeftProp * Controls(i).Width
 12.                         Controls(i).Controls(n - 1).Top = ArrPro(i, n).TopProp * Controls(i).Height
 13.                         Controls(i).Controls(n - 1).Width = ArrPro(i, n).WidthProp * Controls(i).Width
 14.                         Controls(i).Controls(n - 1).Height = ArrPro(i, n).HeightProp * Controls(i).Height
 15.                     Next
 16.                 End If
 17.             Next
 18.         End If
 19.     End Sub

Có ai thắc mắc vì sao phải có điều kiện If Controls.Count > 0 ở đây không? ;;) Vì khi chương trình mới bắt đầu chạy, trên form còn chưa có control nào, sự kiện resize đã xảy ra. Nếu bạn không kiểm tra điều kiện này, chương trình sẽ báo lỗi. :))


Nếu bạn sử dụng nhiều container lồng nhau thì bạn thêm chiều cho mảng, khai báo thêm biến kiểu short và thêm vòng lặp tương tự như trên.

Có ai thắc mắc container là cái gì không? ;;) Container là control dùng để chứa control khác. Tab control, panel, group box là những ví dụ về container. Trong toolbox có hẳn một phần dành riêng cho container, chỉ cần bạn chú ý là thấy. =))Hình đại diện của người dùng
khoaakt
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 75
Ngày tham gia: T.Ba 19/06/2012 6:30 pm
Đến từ: http://việtnam.vn/Kontum/Trường/THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành.htm
Has thanked: 8 time
Been thanked: 7 time
Liên hệ:

Re: [VB.NET]Để control tự chỉnh lại kích cỡ theo form

Gửi bàigửi bởi khoaakt » T.Tư 24/06/2015 11:39 am

Thuộc tính Anchor nhanh gấp 10 lần nhé =))

Hình đại diện của người dùng
lipton150786
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 345
Ngày tham gia: T.Năm 18/11/2010 10:00 pm
Has thanked: 5 time
Been thanked: 29 time

Re: [VB.NET]Để control tự chỉnh lại kích cỡ theo form

Gửi bàigửi bởi lipton150786 » T.Tư 26/08/2015 10:32 am

nếu dùng Anchor thì sẽ thay cho đoạn code nào ở trên , xin chỉ rỏ hơn được không

lsqk
Bài viết: 7
Ngày tham gia: T.Ba 19/11/2013 9:13 am
Has thanked: 30 time

Re: [VB.NET]Để control tự chỉnh lại kích cỡ theo form

Gửi bàigửi bởi lsqk » T.Sáu 25/11/2016 4:45 pm

Xin lỗi bạn lipton150786 vì chậm trả lời, tại lâu quá không vào diễn đàn!

Nếu bạn muốn dùng thuộc tính Anchor của control thì không cần nhập đoạn mã của mình post. Bạn chỉ cần điều chỉnh thuộc tính của từng control trong phần Properties cho chúng thay đổi theo đúng ý bạn khi kích thước form thay đổi.

Thật ra hai cách này là khác nhau. Thuộc tính anchor lưu giữ khoảng cách từ biên đối tượng tới biên tương ứng của form, còn đoạn mã của mình tính lại kích thước control theo kích thước của form để giữ nguyên tỷ lệ. Tùy theo trường hợp mà hai cách có thể có kết quả giống hoặc khác nhau.

Mình thì lười nên viết sẵn mấy đoạn mã này, khi nào lập trình thì copy rồi paste vào thôi. Dù viết phần mềm có mấy chục form cũng không tốn thời gian mấy. :-"


Quay về “[.NET] Bài viết hướng dẫn”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.5 khách