• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Copy file từ máy tính sang FTP

Các Module, Class, UserControl và thư viện OCX, DLL hỗ trợ cho Visual Basic
wideview
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 10
Ngày tham gia: T.Hai 03/05/2010 3:38 pm

Copy file từ máy tính sang FTP

Gửi bàigửi bởi wideview » T.Ba 18/11/2014 3:22 pm

Các bạn giúp mình vụ này với,

Mình muốn copy 1 file từ thư mục trên máy cá nhân lên FTP server dùng lệnh của VB6.0. (Bản thân máy tính đã kết nối thành công với ftp).
Cụ thể như sau: muốn copy một file: abc.txt từ thư mục D:\abc.txt lên ftp://193.163.248.24/abc/
Mình dùng Visual Basic 6.0.

// Mình có dùng cái này nhưng không được.

Dim f As New FileSystemObject, ff

Set ff = f.GetFile("D:\abc.txt")
ff.Copy ("ftp://193.163.248.24/abc/")

Cảm ơn rất nhiều,dinhquyvb
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Tư 10/09/2014 7:57 pm

Re: Copy file từ máy tính sang FTP

Gửi bàigửi bởi dinhquyvb » T.Ba 14/04/2015 5:34 pm

Mình sử dụng thư viện để thực hiện đồng bộ
Trước tiên bạn import thư viện
 1. Imports System.Collections.Generic
 2. Imports Utilities.FTP
 3. Imports System.Data.OleDb
 4. Imports System.IO

Sau đó sử dụng thủ tục này để giải quyết

 1.   Dim ftp As New FTPclient("" & txtDiaChi.Text & "", "" & txtUserName.Text & "", "" & txtpassword.Text & "")
 2.             labelTientrinh.Text = "Kết nối thành công"
 3.             System.Threading.Thread.Sleep(1000)
 4.             ProgressBarX1.Value = 50
 5.             labelTientrinh.Text = "Đang sao lưu cơ sở dữ liệu lên máy chủ, có thể mất vài phút"
 6.             'download a file (permitting overwrite)
 7.             If ftp.FtpFileExists("/" & Now.Day & "" & Now.Month & "" & Now.Year & ".mdb") Then
 8.                 'rename a file
 9.                 ftp.FtpRename("/" & Now.Day & "" & Now.Month & "" & Now.Year & ".mdb", "" & Now.Day & "" & Now.Month & "" & Now.Year & "old.mdb")
 10.             End If
 11.             ftp.Upload("" & Application.StartupPath & "\database.mdb", "/" & Now.Day & "" & Now.Month & "" & Now.Year & ".mdb")
 12.             ProgressBarX1.Value = 100
 13.             labelTientrinh.Text = "Sao lưu thành công!"


Lấy list file trong thư mục
 1. Sub get_ComboBox()
 2.         Try
 3.             Dim ftp As New FTPclient("" & txtDiaChi.Text & "", "" & txtUserName.Text & "", "" & txtpassword.Text & "")
 4.             Dim result As List(Of String) = ftp.ListDirectory("/")
 5.             cbmaphuchoi.Enabled = True
 6.             cbmaphuchoi.DataSource = result
 7.         Catch ex As Exception
 8.             labelTientrinh.Text = "Hiện không có kết nối !"
 9.         End Try
 10.  
 11.     End Sub
Tập tin đính kèm
FTPclient.zip
(8.98 KiB) Đã tải 462 lần


Quay về “[VB] Module, Class, UserControl, OCX”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách