• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Tạo cột datetimepicker trong datagirdview

Bộ sưu tập các thư viện hỗ trợ sẳn cho Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Forum rules
1. Gửi bài viết tại đây, Tester sẽ chuyển vào trong nếu bài viết đạt yêu cầu.
2. Gửi bài theo mẫu qui định: viewtopic.php?f=2&t=5
[ten][/ten]
[loai][/loai]
[ngonngu][/ngonngu]
[tacgia][/tacgia]
[chucnang][/chucnang]
[end][/end]
tin_jimmy
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 23
Joined: Mon 26/10/2009 1:57 pm

Tạo cột datetimepicker trong datagirdview

Postby tin_jimmy » Fri 08/08/2014 11:08 pm

Sample này giúp các bạn tạo datetimerpicker trong datagirdview
https://onedrive.live.com/redir?resid=6AA5E28C7FECD5C4!1678&authkey=!APn914kODjVG1J8&ithint=file%2crar
chúc các bạn vui với sample nàyReturn to “[.NET] Module, Class, UserControl, DLL”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests