• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

mọi người giúp em

Đây là nơi để các bạn trao đổi về cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Moderator: Điều hành

nxtnxt
Posts: 1
Joined: Tue 05/08/2014 9:56 am

mọi người giúp em

Postby nxtnxt » Tue 05/08/2014 10:13 am

Em muốn đổi 1 chuỗi string ở dạng text ra kiểu hex thì nguyên lí làm của máy sẽ thì nao?
Vd: s="chuoi" dùng 2 byte có giá trị hex là ????User avatar
deptraithongminh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 143
Joined: Tue 02/07/2013 4:58 pm
Location: TPHCM
Has thanked: 17 times
Been thanked: 1 time

Re: mọi người giúp em

Postby deptraithongminh » Tue 05/08/2014 1:05 pm

lấy từ vblib. đúng ý bạn chưa ?

Code: Select all

Function Hex2Dec(ByVal strHex As String) As Integer
    'Chuỗi các giá trị hợp lệ của hệ đếm thập lục phân
    Const Base16 = "0123456789ABCDEF"
    'Đổi về chữ In để phù hợp với chuỗi Base16
    strHex = UCase(strHex)
    Dim i As Integer, result As Integer, tmp As String
    For i = 1 To Len(strHex)
        tmp = Mid(strHex, i, 1)
        'Trái tim của thuật toán là ở đây
        result = result + (InStr(1, Base16, tmp) – 1) _
            * (16 ^ (Len(strHex) – i))
    Next
    'Trả về kết quả
    Hex2Dec = result
End Function

Sử dụng:

Dim h As String, i As Integer
h = "6F"
i = Hex2Dec(h)


Return to “Cấu trúc dữ liệu và giải thuật”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests