• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Hỏi về thuộc tính Server.MapPath

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Moderators: vietluyen, vuathongtin

ha minh trieu
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 20
Joined: Thu 01/05/2008 11:30 pm

Hỏi về thuộc tính Server.MapPath

Postby ha minh trieu » Sun 27/07/2008 1:03 am

- Tôi định thư mục root là e:\nhc
- trong thư mục root chứa csdl nhcDB.mdb và thư mục quantri
- trong thư mục quantri chứa 1 thư mục con là hocsinh
- trong thư mục hocsinh chứa file test.asp có nội dung như sau
<%
Pathfile=server.MapPath(../../nhcdb.mdb")
response.write Pathfile
%>
các Win khác thì cho KQ : e:/nhc/nhcdb.mdb
riêng win2003 server thì báo lỗi không dùng được dấu (..). Xin cho hỏi tại saoReturn to “Lập trình Web với ASP.NET”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests