• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Convert file ảnh BMP sang JPG

Bộ sưu tập mã nguồn các ứng dụng tiện ích
ttlove
Posts: 1
Joined: Sat 21/12/2013 12:00 pm

Convert file ảnh BMP sang JPG

Postby ttlove » Fri 27/12/2013 3:25 pm

Tên chương trình: Convert file ảnh BMP sang JPG
Ngôn ngữ lập trình: VB6
Tác giả: Sưu tầm
Chức năng: Chuyển đổi định dạng ảnh bmp sang jpg -> giúp giảm dung lượng file ảnh

Attachments
Convert BMP to JPG.zip
(132.31 KiB) Downloaded 562 timesReturn to “[VB] Mã nguồn chương trình tiện ích”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests