Convert file ảnh BMP sang JPG

Bộ sưu tập mã nguồn các ứng dụng tiện ích
Post Reply
ttlove
Posts: 1
Joined: Sat 21/12/2013 12:00 pm

Convert file ảnh BMP sang JPG

Post by ttlove »

Tên chương trình: Convert file ảnh BMP sang JPG
Ngôn ngữ lập trình: VB6
Tác giả: Sưu tầm
Chức năng: Chuyển đổi định dạng ảnh bmp sang jpg -> giúp giảm dung lượng file ảnh
Attachments
Convert BMP to JPG.zip
(132.31 KiB) Downloaded 572 times
Post Reply

Return to “[VB] Mã nguồn chương trình tiện ích”