• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Làm ứng dụng chạy mặc định

Các bài viết hướng dẫn về Visual Basic .NET và C#

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

NguyenLuuThanhBinh
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Hai 21/10/2013 8:45 pm
Đến từ: Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa
Been thanked: 1 time

Làm ứng dụng chạy mặc định

Gửi bàigửi bởi NguyenLuuThanhBinh » T.Tư 23/10/2013 1:34 pm

Thủ thuật: Ứng dụng chạy mặc định
Tác giả: Nguyễn Lưu Thanh Bình
Mô tả: Hướng dẫn làm một ứng dụng chạy mặc định trong windows với ngôn ngữ lập trình C#


Bài viết này mình sẽ demo một ứng dụng xem hình ảnh đơn giản có thể đặt làm Default Program cho lần chạy sau.
Lưu ý: Bài viết thực hiện ở mức độ cơ bản nên mình sẽ chú trọng vào việc làm một default program là chính, những tính năng khác bạn có thể bổ sung sau.

Bước 1: Tạo một Windows Form Application với ngôn ngữ lập trình C#. Sau đó mở file Program.cs
Tạo 2 biến toàn cục tĩnh trong class để lưu trữ dữ liệu như sau:

Mã: Chọn hết

        public static string imageDirectory;
        public static string imageFilename;


Trong hàm Main chúng ta sẽ viết như sau

Mã: Chọn hết

        static void Main(string[] arg)
        {
            if (arg.Length != 0)
            {
                imageFilename = arg[0];
                imageDirectory = Path.GetDirectoryName(imageFilename);
            }

            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            Application.Run(new Form1());
        }

Trong đó:
string[] arg là parameter để hệ điều hành truyền vào đường dẫn của file
Path.GetDirectoryName(imageFileName) là hàm lấy đường dẫn thư mục từ đường dẫn imageFilename

Bước 2: Mở Form1.cs và tạo 3 control như sau
1 pictureBox đặt tên là pbxImage
1 button đặt tên là btnPrevious
1 button đặt tên là btnNext

Bước 3: Nhấn F7 để vào trang code của class Form1
Khai báo 2 biến toàn cục trong class Form1 như sau

Mã: Chọn hết

        string[] fileNames;
        int currentPosition = -1;

Tạo 3 hàm như sau

Mã: Chọn hết

        private void LoadDefaultImage()
        {
            if (!string.IsNullOrEmpty(Program.imageFilename))
            {
                fileNames = Directory.GetFiles(Program.imageDirectory);

                for (int i = 0; i < fileNames.Length; i++)
                {
                    if (fileNames[i].Equals(Program.imageFilename))
                    {
                        currentPosition = i;
                    }
                }
                pbxImage.ImageLocation = fileNames[currentPosition];
            }
        }

        private void GoToNextImage()
        {
            if (currentPosition < fileNames.Length-1)
            {
                currentPosition++;
                pbxImage.ImageLocation = fileNames[currentPosition];
            }
        }
       
        private void GoToPreviousImage()
        {
            if (currentPosition > 0)
            {
                currentPosition--;
                pbxImage.ImageLocation = fileNames[currentPosition];
            }
        }


Ở Constructor của Form1 gọi hàm LoadDefaultImage()

Mã: Chọn hết

         public Form1()
        {
            InitializeComponent();
            LoadDefaultImage();
         }

2 event của 2 button vừa tạo gọi lần lượt 2 hàm GoToPreviousImage() và GoToNextImage()

Mã: Chọn hết

         private void btnNext_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            GoToNextImage();
        }

        private void btnPrevious_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            GoToPreviousImage();
        }


Bây giờ bạn hãy build ứng dụng và thử xem nhé...
Chọn 1 file ảnh bất kì, Right-Click > Open With> Chooose default program>file exe chương trình của bạn>OK
Nếu bạn muốn lần sau file loại đó được mở bằng chương trình của bạn thì nhớ chọn "Always use the selected program to open this kind of program" là được...

Chúc bạn thành công.Quay về “[.NET] Bài viết hướng dẫn”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách