Xóa một thư mục

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng
Post Reply
baohiep
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 109
Joined: Sun 27/12/2009 6:37 pm
Location: Tam Kỳ
Has thanked: 3 times
Been thanked: 9 times

Xóa một thư mục

Post by baohiep »

Thủ thuật: Xóa một thư mục
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Xóa một thư mục chỉ với vài dòng code
Các bạn vào trang http://www.forum.caulacbovb.com/viewtop ... 136#p84095 sẽ thấy cách xóa thư mục của T7. Nếu bỏ hết ghi chú thì cũng hết hơn 10 dòng. Cách của mình thì dùng hàm Dir nên ngắn gọn hơn nhiều.

 1. Private Function DeleteFolder(ByVal Path As String)
 2.     Path = IIf(Right$(Path, 1) = "", Path, Path & ""
 3.     Do While Dir(Path & "\*.*") <> ""
 4.         Kill Path & Dir(Path & "\*.*")
 5.     Loop
 6.     RmDir (Path)
 7. End Function
Last edited by baohiep on Sat 20/10/2012 6:16 am, edited 3 times in total.
I'm Hiep.
01676167394
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 128
Joined: Sat 18/06/2011 8:45 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 13 times

Re: Xóa một thư mục

Post by 01676167394 »

Bạn kiểm tra lại code đi :D! Tớ xóa 1 folder mà nó báo lỗi là: Bad file name or number :-/ .
baohiep
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 109
Joined: Sun 27/12/2009 6:37 pm
Location: Tam Kỳ
Has thanked: 3 times
Been thanked: 9 times

Re: Xóa một thư mục

Post by baohiep »

Xin lỗi bạn. Mình sửa lại code rồi. Bạn xem lại đi.
I'm Hiep.
User avatar
VuVanHoanh
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 1259
Joined: Thu 03/06/2010 9:23 pm
Location: Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh
Has thanked: 22 times
Been thanked: 138 times
Contact:

Re: Xóa một thư mục

Post by VuVanHoanh »

cách khác:
 1. shell "cmd /c md " & chr(34) & đường dẫn thư mục & chr(34)
Since 2008...
One love! :x
01676167394
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 128
Joined: Sat 18/06/2011 8:45 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 13 times

Re: Xóa một thư mục

Post by 01676167394 »

Code của các bạn chỉ có thể xóa file :D! Chưa thể xóa folder con :( .

Code: Select all

Public Function KillFolder(ByVal FullPath As String) As Boolean
On Error Resume Next
Dim oFso As New Scripting.FileSystemObject
If Right(FullPath, 1) = "\" Then FullPath = Left(FullPath, Len(FullPath) - 1)

If oFso.FolderExists(FullPath) Then
  oFso.DeleteFolder FullPath, True
  
  KillFolder = Err.Number = 0 And oFso.FolderExists(FullPath) = False
End If
End Function
Cũng gọn :) ! Đúng không? Xóa đc tất cả trong folder chính :D .
thichvblam
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 68
Joined: Fri 08/01/2010 2:54 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time

Re: Xóa một thư mục

Post by thichvblam »

nếu folder đó đang bị truy xuất bởi 1 ứng dụng nào đó
thì nó có kiểm tra và xóa đc ko nhỉ ?
User avatar
NTN
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 491
Joined: Wed 05/02/2014 3:43 pm
Location: Đồng Tháp,Việt Nam
Has thanked: 20 times
Been thanked: 7 times
Contact:

Re: Xóa một thư mục

Post by NTN »

Rất đơn giản các bạn chỉ cần coppy đoạn code dưới vào form chỉ sửa lại đường dẫn đến thư mục xóa :

Code: Select all

Option Explicit
Private Sub Form_Load()
  RmDir "D:\My Folder"
End Sub
Hoặc các bạn có thể tạo 1 Text,1 Command :
-Text1 = Đường dẫn thư mục xóa
-Command1 = Đưa dữ liệu từ Text1 đến RmDir
Ở phần Command1 các bạn thêm code sau :

Code: Select all

  RmDir Text1.text
MsgBox "Folder da duoc xóa !"
Vậy là xong khi bạn coppy đường dẫn đến thư mục nhấn Command1 thì sẽ xóa đi thư mục !
Ngoài ra các bạn có thể sử dụng CommonDialog1 để mở 1 file xóa Các bạn thêm code này vào phần Form log

Code: Select all

Private Sub Form_Load()
CommonDialog1.ShowOpen
Text1.Text = CommonDialog1.FileName
End Sub
Và thêm Command2 chép đoạn code sau :

Code: Select all

Kill Text1.text
     MsgBox "File đa đuoc xóa"
Post Reply

Return to “[VB] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”