• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Lấy text (mã Unicode) trong Clipboard

Các thủ thuật liên quan đến xử lý chuỗi và thời gian
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 519 times

Lấy text (mã Unicode) trong Clipboard

Postby truongphu » Sat 19/05/2012 8:08 am

Thủ thuật: Lấy text (mã Unicode) trong Clipboard
Tác giả: truongphu
Mô tả: Get hoặc Set text trong Clipboard hổ trợ Unicode.


Bên cạnh việc dùng các hàm APi để đọc unicode trong clipboard hay dán unicode vào clipboard mà VBLib đã trình bày;
Thủ thuật sau dùng TextBox MS Form 2.0 để thực hiện việc nầy.

Cần TextBox1, TextBox2, Command1, Command2
Set font 2 textbox nhóm unicode

Set text unicode trong Clipboard :
  1. Private Sub Command1_Click()
  2. TextBox1.SelStart = 0
  3. TextBox1.SelLength = Len(TextBox1.Text)
  4. TextBox1.Copy
  5. End Sub


Get text unicode trong Clipboard
[vb]Private Sub Command2_Click()
TextBox2.Paste
End Sub[/vb]


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Return to “[VB] Chuỗi và Thời gian”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests