• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Cách dùng API unicode thay đổi đối số (String, Long, Any)

Các bài viết hướng dẫn, giúp các bạn hiểu và tiếp cận với Visual Basic nhanh hơn
Hình đại diện của người dùng
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4763
Ngày tham gia: CN 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 time
Been thanked: 518 time

Cách dùng API unicode thay đổi đối số (String, Long, Any)

Gửi bàigửi bởi truongphu » T.Bảy 19/11/2011 10:50 am

Tên bài viết: Cách dùng API unicode thay đổi đối số (String, Long, Any)
Tác giả: truongphu
Cấp độ bài viết: Can bản
Tóm tắt: Cách dùng API unicode thay đổi đối số (String, Long, Any)Ta xét hàm API TextOut: (ANSI)
Private Declare Function TextOut Lib "gdi32" Alias "TextOutA" (ByVal hdc As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal lpString As String, ByVal nCount As Long) As Long

Bỏ qua 3 đối số đầu hDc (số mặt vẽ, x và y vị trí)
2 đối số sau; lpString As String = chuỗi và nCount As Long = số ký tự chuỗi

Giờ chuyển qua dùng unicode, ta phải truy xuất từ TextOutW
và đối số lpString sẽ được khai báo tùy định dạng biến ta dùng: chuỗi, mảng byte hay địa chỉ chuỗi (con trỏ)
lpString như vậy sẽ được khai hoặc String, Any hay Long.
Code như sau:

 1. Private Declare Function AAA Lib "gdi32.dll" Alias "TextOutW" _
 2. (ByVal hdc As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, _
 3.  lpString As Any, ByVal nCount As Long) As Long
 4. ' Khi dùng mang byte thì loai bo "ByVal" tai lpString As Any (Byref)
 5.  
 6. Private Declare Function LLL Lib "gdi32.dll" Alias "TextOutW" _
 7. (ByVal hdc As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, _
 8.  ByVal lpString As Long, ByVal nCount As Long) As Long
 9.  
 10. Private Declare Function SSS Lib "gdi32.dll" Alias "TextOutW" _
 11. (ByVal hdc As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, _
 12.  ByVal lpString As String, ByVal nCount As Long) As Long
 13.  
 14. Dim Chuôi$, Result&
 15.  
 16. Private Sub Form_Paint()
 17.     Chuôi = "Ti" & ChrW(7871) & "ng Vi" & ChrW(7879) & "t Unicode bi" & ChrW(&H1EC3) & "u hi" & ChrW(&H1EC7) & "n t" & ChrW(&H1ED1) & "t."
 18. End Sub
 19.  
 20. Private Sub Command1_Click() ' lpString As Long
 21.    Result = LLL(Me.hdc, 24, 10, StrPtr(Chuôi), Len(Chuôi))
 22. End Sub
 23.  
 24. Private Sub Command2_Click() ' lpString As String
 25.    Result = SSS(Me.hdc, 24, 50, StrConv(Chuôi, vbUnicode), Len(Chuôi))
 26. End Sub
 27.  
 28. Private Sub Command3_Click() ' lpString As Any
 29.    Dim ZZ() As Byte: ZZ = Chuôi
 30.     Result = AAA(Me.hdc, 24, 90, ZZ(0), Len(Chuôi))
 31.     Result = AAA(Picture1.hdc, 12, 5, ZZ(0), Len(Chuôi))
 32. End Sub
 33.  Ở trên, hàm TextOut có đối số nCount As Long = số ký tự chuỗi, một số hàm khác không có đối số nầy. Ta thử xét hàm RemoveDirectory.
Chuyển qua unicode, ta dùng code như sau:

 1. Private Declare Function RemoveDirectory Lib "kernel32" Alias "RemoveDirectoryW" (ByVal lpPathName As Long) As Long
 2. Private Declare Function XoaFolder Lib "kernel32" Alias "RemoveDirectoryW" (ByVal lpPathName As String) As Long
 3.  
 4. Private Sub Command1_Click() ' Xóa folder tiêng viêt unicode,
 5. ' folder phai không có gì = rô~ng
 6. Set PathFolder = CreateObject("Shell.Application") _
 7. .BrowseForFolder(0, "Select a folder:", 0)
 8. If Not PathFolder Is Nothing Then RemoveDirectory StrPtr(PathFolder.Self.Path)
 9. End Sub
 10.  
 11.  
 12. Private Sub Command2_Click()
 13. ' folder phai không có gì = rô~ng
 14. Set PathFolder = CreateObject("Shell.Application") _
 15. .BrowseForFolder(0, "Select a folder:", 0)
 16. If Not PathFolder Is Nothing Then XoaFolder StrConv(PathFolder.Self.Path, vbUnicode)
 17. End Sub
Tập tin đính kèm
Xóa Folder Tiêng Viêt unicode.rar
(1.39 KiB) Đã tải 542 lần


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

OKMimo
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 447
Ngày tham gia: T.Sáu 11/02/2011 3:36 pm
Has thanked: 107 time
Been thanked: 56 time

Re: Cách dùng API unicode thay đổi đối số (String, Long, Any

Gửi bàigửi bởi OKMimo » CN 20/11/2011 12:10 pm

theo mình nếu sử dụng textoutw mà truyền đối số cuối cùng là len(chuoi) là sai, mình thấy msdn nói vậy mà

Hình đại diện của người dùng
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4763
Ngày tham gia: CN 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 time
Been thanked: 518 time

Re: Cách dùng API unicode thay đổi đối số (String, Long, Any

Gửi bàigửi bởi truongphu » CN 20/11/2011 11:26 pm

a! không để ý, hóa ra có một bạn đọc "sửa sai", rồi đánh giá thấp "uy tín" của tôi nữa chứ! gê thật!
OKMimo đã viết:theo mình nếu sử dụng textoutw mà truyền đối số cuối cùng là len(chuoi) là sai, mình thấy msdn nói vậy mà

Nói vậy nghĩa là sao? bạn phải trích dẫn cụ thể bởi tôi nghi rằng bạn học chưa kỹ: hoặc học một cách máy móc áp dụng không đúng, hoặc bạn nhớ lẫn lộn đâu đó...
Học là phải biết thông hiểu vấn đề và vận dụng, chứ học theo kiểu bạn: "nghe nói thế..." là biết thế mà chẳng hiểu sao cả thì làm sao mà tiến?

1- bạn có học ở đâu trích hàm TextOutW mà gọi chúng là function AAA, LLL hay SSS không? chắc bạn chưa thấy, nhưng điều đó là được phép, tôi đặt tên để dễ nhớ: A=Array, L=Long, S=String.
2- bạn có để ý đối số cuối quy định không? ByVal nCount As Long, nghĩa là bạn đưa vào vị trí đấy một số Long là chạy êm, hà cớ gì mà giới hạn cái nầy sai hay đúng?
3- phải phân biệt Len và LenB, có lẽ msdn nói như thế mới có ý nghĩa. Mà bạn đã biết Len và LenB khác nhau thế nào không?

Túm lại, bạn học thêm Len và LenB nhé. Và cũng nên load các project trên để làm tài liệu...
.
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Hình đại diện của người dùng
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4763
Ngày tham gia: CN 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 time
Been thanked: 518 time

FindWindow vớu unicode Title (thay đối số)

Gửi bàigửi bởi truongphu » CN 03/06/2012 9:13 pm

byun.over đã viết:Làm sao để FindWindowEx được unicode vậy
gửi bởi byun.over » Hôm nay 6:44 pm

posting.php?mode=reply&f=7&t=23293#pr125256

Câu hỏi nầy hay đấy!
FindWindowEx hay FindWindow cũng từa tựa giống nhau. (FindWindowEx có thêm 2 đối số hWnd = Long ở trước).
Ta xét FindWindow cho dễ.

Khai báo thông thường:
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long


Trong câu khai báo trên, FindWindow là từ ta có thể đặt một tên khác tùy thích; quan trọng là "FindWindowA", nghĩa là truy xuất thư viện user32 lấy ra "FindWindowA" không hổ trợ unicode (ký tự A ở sau).

* Để làm việc với unicode, ta sửa lại "FindWindowA" thành "FindWindowW"

Mã: Chọn hết

Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowW" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long


Khai báo như thế sẽ chưa làm việc được vì chuỗi unicode không được nhận ra!
Xem ví dụ code sau:
- Mở Notepad có tên là Bướm Hồng, Titlte sẽ là "Bướm Hồng - Notepad"

Mã: Chọn hết

Private Sub Command1_Click()
Dim h As Long, tt As String
tt = "B" & ChrW(432) & ChrW(7899) & "m H" & ChrW(7891) & "ng - Notepad"
h = FindWindow(vbNullString, tt)
MsgBox h
End Sub


Kết quả h = 0

* Ta phải dùng thêm hàm StrPtr để tìm địa chỉ chuỗi unicode trong bộ nhớ. Hàm StrPtr trả về số Long; do đó ta sửa tiếp câu khai báo hàm API như sau:
ByVal lpWindowName As String thành ByVal lpWindowName As Long
 1. Private Declare Function FindWindowUNICODE Lib "user32" Alias "FindWindowW" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As Long) As Long


 1. Private Sub Command2_Click()
 2. Dim h As Long, tt As Long
 3. tt = StrPtr("B" & ChrW(432) & ChrW(7899) & "m H" & ChrW(7891) & "ng - Notepad")
 4. h = FindWindowUNICODE(vbNullString, tt)
 5. MsgBox h
 6. End Sub


lần sau, kết quả đương nhiên ok
Project:
Tập tin đính kèm
FindWindow Unicode Title.rar
(1.33 KiB) Đã tải 281 lần
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

byun.over
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 58
Ngày tham gia: T.Năm 08/12/2011 5:59 pm
Has thanked: 3 time
Been thanked: 2 time

Re: Cách dùng API unicode thay đổi đối số (String, Long, Any

Gửi bàigửi bởi byun.over » T.Hai 04/06/2012 8:36 am

quá hay. thanks bác truongphu

bimio9
Bài viết: 3
Ngày tham gia: CN 03/06/2012 8:42 pm

Re: Cách dùng API unicode thay đổi đối số (String, Long, Any

Gửi bàigửi bởi bimio9 » T.Hai 04/06/2012 3:29 pm

Thanks Bác T Phú!


Quay về “[VB] Bài viết hướng dẫn”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách