• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Thêm một hiệu ứng của Form

Các thủ thuật về truyền thông đa phương tiện, đồ họa

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

User avatar
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 1641
Joined: Wed 16/04/2008 11:25 am
Location: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 times
Contact:

Thêm một hiệu ứng của Form

Postby clarkkent » Thu 05/06/2008 9:47 am

Thủ thuật: Một hiệu ứng của Form
Tác giả: Nguyễn Trung Tín sưu tầm
Mô tả: Một hiệu ứng của Form trong VB.NET
Chúc các bạn vui... :D
Cần 1 Button.

Code: Select all

 1.  
 2.     Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _
 3.        Handles Button1.Click
 4.         FadeOut(Me, 0.001)
 5.         FadeIn(Me, 0.001)
 6.     End Sub
 7.  
 8.     Public Sub FadeOut(ByVal FadeForm As Form, Optional ByVal speed As Double = 0.01,Optional ByVal disposeForm As Boolean = False)
 9.         Dim i As Double
 10.         For i = 1 To 0 Step -speed
 11.             FadeForm.Opacity = i
 12.         Next
 13.         If disposeForm = True Then FadeForm.Dispose()
 14.     End Sub
 15.  
 16.     Public Sub FadeIn(ByVal iForm As Form, Optional ByVal speed As Double = 0.01,Optional ByVal disposeForm As Boolean = False, Optional ByVal delay As Double = 0)
 17.         Dim i As Double
 18.         For i = 0 To 1 Step speed
 19.             iForm.Opacity = i
 20.         Next
 21.         If disposeForm = True Then
 22.             iForm.Dispose()
 23.         End If
 24.     End Sub
 25.  


• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

kenny88
Posts: 1
Joined: Fri 21/11/2008 11:12 pm

Re: Thêm một hiệu ứng của Form

Postby kenny88 » Fri 21/11/2008 11:17 pm

bạn ơi, tai sao minh ứng dụng code của bạn vào form thì nó ok, nhưng mình muốn sau khí nó đóng lại thì Form2 sẽ hiện ra. thế nhưng sau khi Form2 hiện ra thì cửa sổ của Form1 ko đóng (mà Form1 chỉ ẩn đi thôi), nếu mình muốn Form1 mờ dần rồi đóng lại luôn và form2 mở ra thì mình phải làm thế nào , bạn xem giúp mình được không. Mong bạn đừng cười vì mình chỉ mới tìm hiểu VB.Net thôi.
cám ơn bạn nhiều

Code: Select all

 1.  
 2. Public Class Formdautien
 3.  
 4.  
 5.     Private Sub FadeOut(ByVal Formdautien As System.Object)
 6.         Dim i As Double
 7.         Dim speed As Double
 8.         speed = 0.001
 9.  
 10.         Me.Show()
 11.  
 12.  
 13.         For i = 0.8 To 0 Step -speed
 14.             Me.Opacity = i
 15.         Next
 16.  
 17.         If Timer1.Interval = 0 Then Me.Close()
 18.  
 19.  
 20.  
 21.  
 22.     End Sub
 23.     Private Sub Formdautien_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 24.  
 25.         FadeOut(Me)
 26.         Dangnhap.Show()
 27.  
 28.  
 29.  
 30.  
 31.     End Sub
 32.  
 33.    
 34. End Class
 35.  

Bạn vui lòng trả lời gấp cho mình nha, vì mình đang cần. Cám ơn bạn nhiều.

User avatar
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 1641
Joined: Wed 16/04/2008 11:25 am
Location: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 times
Contact:

Re: Thêm một hiệu ứng của Form

Postby clarkkent » Sat 22/11/2008 11:41 am

Cái đó tùy vào bạn có chọn Form1 là form chính hay không, nếu form1 là form chính thì ko thể đóng được, chỉ ẩn được thôi.
• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

solverpvd
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 40
Joined: Wed 14/04/2010 11:34 pm
Location: (Phố cổ) Hội An - Quảng Nam
Contact:

Re: Thêm một hiệu ứng của Form

Postby solverpvd » Sun 29/08/2010 12:00 pm

Hiệu ứng form này cũng hay hay...(sưu tầm) xem sao. :-S
PVDT

coldboy_spring
Posts: 1
Joined: Fri 02/04/2010 4:13 am

Re: Thêm một hiệu ứng của Form

Postby coldboy_spring » Tue 29/03/2011 12:40 am

e thử viết lại hiệu ứng fadeout cho đẹp hơn,mọi ng xem rồi cho ý kiến

 1. Imports System.Math
 2. Public Class Form1
 3.     Private Sub Form2_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 4.         Timer1.Interval = 100
 5.         Timer1.Enabled = False
 6.     End Sub
 7.  
 8.     Private Sub FadeOut(ByVal MyForm As Form, Optional ByVal speed As Double = 0.01)
 9.         If MyForm.Opacity > speed Then
 10.             MyForm.Opacity = Round(MyForm.Opacity - speed, 2)
 11.         Else
 12.             Timer1.Enabled = False
 13.             MyForm.Opacity = 0
 14.         End If
 15.  
 16.     End Sub
 17.     Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
 18.         FadeOut(Me, 0.1)
 19.     End Sub
 20.  
 21.     Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 22.  
 23.         Timer1.Enabled = True
 24.     End Sub
 25.  
 26. End Class
 27.  


Return to “[.NET] Âm thanh và Đồ họa”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests