Một hiệu ứng đẹp với Line...

Các thủ thuật về âm thanh, đồ họa, truyền thông đa phương tiện...
Post Reply
User avatar
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 1641
Joined: Wed 16/04/2008 11:25 am
Location: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 32 times
Contact:

Một hiệu ứng đẹp với Line...

Post by clarkkent »

Thủ thuật: Một hiệu ứng đẹp với Line...
Tác giả: Clark Kent sưu tầm
Mô tả: Một hiệu ứng đẹp với Line...
Chúc các bạn vui... :D :D :D

Code: Select all

 Private Sub DoEffect()    On Error Resume Next    Dim lY1 As Integer, Red As Integer    Me.ScaleHeight = 512    Me.ScaleWidth = 512    Cls    Do        Red = Red + 1        If Red < 255 Then Me.ForeColor = RGB(0, Red, 0)        lY1 = lY1 + 3        Me.Line (0, lY1)-(Me.ScaleWidth, lY1)        Me.Line (lY1, 0)-(Me.ScaleHeight, lY1)        If lY1 > Me.ScaleHeight Then Exit Sub    LoopEnd Sub Private Sub Form_Load()    Me.AutoRedraw = FalseEnd Sub Private Sub Form_Paint()    DoEffectEnd Sub Private Sub Form_Resize()    DoEffectEnd Sub
• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...
User avatar
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 1641
Joined: Wed 16/04/2008 11:25 am
Location: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 32 times
Contact:

Re: Một hiệu ứng đẹp với Line...

Post by clarkkent »

Hình minh họa đây...
Attachments
Eff.JPG
• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...
User avatar
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 1641
Joined: Wed 16/04/2008 11:25 am
Location: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 32 times
Contact:

Re: Một hiệu ứng đẹp với Line...

Post by clarkkent »

truongphu wrote:Hay đấy,
Hình như không cần Form_Load (Me.AutoRedraw = False) và Form_Paint (DoEffect) và On Error Resume Next?
Cảm ơn bác, Đề phòng lỗi thôi bác... :D

Thêm 1 hiệu ứng nữa của Line chỉ 15 dòng code... :D
Chỉ cần 1 Timer, interval tùy ý khoảng 10~100

Code: Select all

Dim lY1 As IntegerDim Red As IntegerPrivate Sub Form_Load()    Red = 0End Sub Private Sub Timer1_Timer()    Red = Red + 1    If Red < 255 Then        Me.ForeColor = RGB(0, Red, 0)    ElseIf Red > 254 Then    End If    lY1 = lY1 + 3    Me.Line (0, lY1)-(Me.ScaleWidth, lY1)    Me.Line (ly1, 0)-(Me.ScaleHeight, lY1)End Sub
• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...
Post Reply

Return to “[VB] Âm thanh và Đồ họa”