• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

mã nguồn website ql trung tâm gia sư [asp.net mvc 2+ajax]

Mã nguồn các website viết bằng ASP.NET

Moderator: vietluyen

tdtanvn
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 16
Joined: Sat 12/09/2009 9:02 pm
Been thanked: 2 times

mã nguồn website ql trung tâm gia sư [asp.net mvc 2+ajax]

Postby tdtanvn » Sun 12/12/2010 2:56 pm

Tên chương trình: ai đang học mvc thì có thể tham khảo ;))
Ngôn ngữ lập trình: C# + Asp.net mvc(project vs 2010)+ sql 2008
Tác giả: tdtanvn
Chức năng: mã nguồn website ql trung tâm gia sư
xấu tốt khen chê mấy bạn down xem rồi nói cho mình biết với nghe. mấy cái trước không thấy ai nói gì cả ngó nản =(( =((


Website up tham khảo: http://giasu.somee.com/
H-c viên dang ký.png

download:
TTGS.7z
project + database
(6.31 MiB) Downloaded 2967 timeshoang_2910
Posts: 1
Joined: Wed 05/05/2010 9:07 am

Re: mã nguồn website ql trung tâm gia sư [asp.net mvc 2+ajax

Postby hoang_2910 » Wed 15/12/2010 4:45 pm

thank ban.minh chưa chạy thử không biết có ổn không? mà sao tới 2 cơ sở dữ liệu luôn vậy??

tdtanvn
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 16
Joined: Sat 12/09/2009 9:02 pm
Been thanked: 2 times

Re: mã nguồn website ql trung tâm gia sư [asp.net mvc 2+ajax

Postby tdtanvn » Wed 15/12/2010 6:30 pm

thanks bạn :D. một cái là dữ liệu cho chương trình. cái còn lại để đăng nhập cần phân quyền nên mình dùng cái có sẳn của asp.net. do vậy có 2 database. bạn có thể gộp 2 cái thành 2 bằng cách dùng chùng tools aspnet_regsql.exe ;))

namthainhan
Posts: 1
Joined: Mon 23/01/2012 5:07 pm

Re: mã nguồn website ql trung tâm gia sư [asp.net mvc 2 ajax

Postby namthainhan » Wed 27/02/2013 8:46 am

Tiếc quá, không dùng VB mà là VC :)

giabao
Posts: 2
Joined: Fri 10/05/2013 10:39 pm

Re: mã nguồn website ql trung tâm gia sư [asp.net mvc 2+ajax

Postby giabao » Wed 20/11/2013 2:11 pm

Cho em hỏi làm sao upload lên webserver cho nó chạy vậy

angelofsunny298
Posts: 1
Joined: Fri 03/01/2014 7:32 am
Has thanked: 2 times

Re: mã nguồn website ql trung tâm gia sư [asp.net mvc 2+ajax

Postby angelofsunny298 » Mon 24/02/2014 3:35 pm

cảm ơn bạn nhé ! :)


Return to “[ASP.NET] Mã nguồn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests