• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Sử dụng từ khóa default trong C#

Các bài viết hướng dẫn về Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

neverland87
Guru
Guru
Posts: 490
Joined: Sat 26/05/2007 4:31 pm
Been thanked: 8 times

Sử dụng từ khóa default trong C#

Postby neverland87 » Sat 24/05/2008 8:47 pm

Tên bài viết: Sử dụng từ khóa default trong C#
Tác giả: neverland87 lược dịch
Cấp độ bài viết: Cơ bản
Tóm tắt: Từ khóa default cũng giữ 1 vai trò quan trọng trong cú pháp của ngôn ngữ c#. Trong bài viết ngắn này, mình sẽ liệt kê ra những trường hợp sử dụng đến nó:


-Trường hợp 1: trong CASE statement:

Code: Select all

 1. Color x = new Color();
 2.  
 3. switch (x)
 4.  
 5. {
 6.  
 7. case Color.Red :
 8.  
 9.     MessageBox.Show("Day la mau do");
 10.     break;
 11.  
 12. case Color.Green :
 13.  
 14.     MessageBox.Show("Day la mau xanh la cay");
 15.     break;
 16.  
 17. case Color.Blue:
 18.  
 19.     MessageBox.Show("Day la mau xanh luc");
 20.     break;
 21.  
 22. default:
 23.     MessageBox.Show("Day co the la mot trong cac mau con lai");
 24. }

Câu lệnh này khá cơ bản, default ở đây có nghĩa là những giá trị không ứng với những trị mình vừa xét ở case ở trên.

-Trường hợp 2: Hãy tưởng tượng bạn xây dựng 1 kiểu class generic nào đó, và bạn muốn thiết đặt lại giá trị mặc định cho nó, bạn làm như sau:

Code: Select all

 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Text;
 4.  
 5. public class myType<T>
 6.  
 7.     {
 8.  
 9.         public myType() { }
 10.  
 11.         private T _Attribute1;
 12.  
 13.         private T _Attribute2;
 14.  
 15.         public T Attribute1
 16.  
 17.         {
 18.  
 19.             get { return _Attribute1; }
 20.  
 21.             set { _Attribute1 = value; }
 22.  
 23.         }
 24.  
 25.         public T Attribute2
 26.  
 27.         {
 28.  
 29.             get { return _Attribute1; }
 30.  
 31.             set { _Attribute2 = value; }
 32.  
 33.         }
 34.  
 35.         public T method()
 36.  
 37.         {
 38.  
 39.             //TO DO: implement some tasks here else
 40.  
 41.             return null;
 42.  
 43.         }
 44.  
 45.         //To reset the type T defined by the class user
 46.  
 47.         public void ResetGenericType()
 48.  
 49.         {
 50.  
 51.             Attribute1 = default(T);
 52.  
 53.             Attribute2 = default(T);
 54.  
 55.         }
 56.  
 57.     }


-Trường hợp 3: Giả sử bạn muốn biết class generic nào đó là kiểu tham chiếu (string,..) hay kiểu trị (int,..), bạn làm như sau:

Code: Select all

 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Text;
 4. public class myType<T>
 5.  
 6. {
 7.  
 8.     public myType()
 9.  
 10.     {
 11.  
 12.         if (default(T) == null)
 13.  
 14.             Console.WriteLine("T la kieu tham chieu");
 15.  
 16.         else
 17.  
 18.             Console.WriteLine("T la kieu tri");
 19.     }
 20. }


SIMPLY THE BEST - ĐƠN GIẢN LÀ TỐT NHẤT

MrB
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 158
Joined: Wed 26/03/2008 7:03 pm
Been thanked: 1 time

Re: Sử dụng từ khóa default trong C#

Postby MrB » Sat 24/05/2008 9:15 pm

Trong trường hợp 3, cách này sẽ cho kết quả không đúng khi T là nullable type. Nullable type có giá trị default là null nhưng lại là kiểu giá trị


Return to “[.NET] Bài viết hướng dẫn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests