• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Inputbox nhập ... Password

Các thủ thuật liên quan đến việc xử lý ứng dụng, biểu mẫu và control
QuangHoa
Guru
Guru
Bài viết: 542
Ngày tham gia: T.Năm 27/03/2008 9:02 am
Đến từ: Quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Been thanked: 5 time
Liên hệ:

Inputbox nhập ... Password

Gửi bàigửi bởi QuangHoa » T.Năm 08/05/2008 8:52 am

Thủ thuật: Nhập Password bằng Inputbox
Tác giả: Võ Quang Hòa Sưu tầm
Mô tả: Nhập Password bằng Inputbox


Thêm vào trong một Module

Mã: Chọn hết

 1. Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias _
 2.    "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, _
 3.    ByVal lpWindowName As String) As Long
 4.  
 5. Private Declare Function FindWindowEx Lib "user32" Alias _
 6.   "FindWindowExA" (ByVal hWnd1 As Long, ByVal hWnd2 As Long, _
 7.    ByVal lpsz1 As String, ByVal lpsz2 As String) As Long
 8.    
 9. Public Declare Function SetTimer& Lib "user32" _
 10.   (ByVal hwnd&, ByVal nIDEvent&, ByVal uElapse&, ByVal _
 11.    lpTimerFunc&)
 12.  
 13. Private Declare Function KillTimer& Lib "user32" _
 14.   (ByVal hwnd&, ByVal nIDEvent&)
 15.  
 16. Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias _
 17.     "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, _
 18.     ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
 19.  
 20. Const EM_SETPASSWORDCHAR = &HCC
 21. Public Const NV_INPUTBOX As Long = &H5000&
 22.  
 23. Public Sub TimerProc(ByVal hwnd&, ByVal uMsg&, _
 24.    ByVal idEvent&, ByVal dwTime&)
 25.  
 26.     Dim EditHwnd As Long
 27.  
 28. ' CHANGE APP.TITLE TO YOUR INPUT BOX TITLE.
 29.  
 30.     EditHwnd = FindWindowEx(FindWindow("#32770", App.Title), _
 31.        0, "Edit", "")
 32.  
 33.     Call SendMessage(EditHwnd, EM_SETPASSWORDCHAR, Asc("*"), 0)
 34.     KillTimer hwnd, idEvent
 35. End Sub
 36.  

Và sử dụng trong Form(thêm vào nột Command nhé)

Mã: Chọn hết

 1.  
 2. Private Sub Command1_Click()
 3.   Dim ret As String
 4.   SetTimer hwnd, NV_INPUTBOX, 10, AddressOf TimerProc
 5.   ret = InputBox("Enter Password")
 6. End Sub
 7.  


朋友
这些年一个人风也过雨也走,有过泪有过错还记得坚持什么。
真爱过才会懂会记没会回手,终有梦中有你在心中。
朋友一生一起走那些日子不再有,一句话一辈子一生情一杯九。
朋友不曾孤单过一声朋友你会懂,还有伤还有痛还要走还有我。

mr_chuon
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 27
Ngày tham gia: CN 05/02/2012 6:41 pm
Has thanked: 2 time

Re: Inputbox nhập ... Password

Gửi bàigửi bởi mr_chuon » T.Hai 02/06/2014 2:16 pm

Có ai thử làm cách này chưa ???

Hình đại diện của người dùng
NTN
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Tư 05/02/2014 3:43 pm
Đến từ: Đồng Tháp,Việt Nam
Has thanked: 19 time
Been thanked: 7 time
Liên hệ:

Re: Inputbox nhập ... Password

Gửi bàigửi bởi NTN » T.Hai 02/06/2014 8:24 pm

Cách bạn ấy phức tạp quá như Code dưới đây thì sẽ nhẹ hơn !

Mã: Chọn hết

Private Sub Command1_Click()
Dim pass As String
pass = InputBox("Nhap mat khau de dang nhap !", "Login")
If pass = "admin" Then
MsgBox "Login thành công !", vbInformation, "Login"
Form2.Show
ElseIf pass = "" Then
MsgBox "Chua nhap Pass !", vbInformation, "Login"
Else
MsgBox "Pass không dung !", vbInformation, "Login"
End If
End Sub

:D :D ;)

baohiep
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 109
Ngày tham gia: CN 27/12/2009 6:37 pm
Đến từ: Tam Kỳ
Has thanked: 3 time
Been thanked: 9 time

Re: Inputbox nhập ... Password

Gửi bàigửi bởi baohiep » T.Ba 03/06/2014 6:58 pm

code của ntn ko có bảo mật
Sửa lần cuối bởi baohiep vào ngày T.Ba 03/06/2014 6:59 pm với 1 lần sửa.
I'm Hiep.

baohiep
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 109
Ngày tham gia: CN 27/12/2009 6:37 pm
Đến từ: Tam Kỳ
Has thanked: 3 time
Been thanked: 9 time

Re: Inputbox nhập ... Password

Gửi bàigửi bởi baohiep » T.Ba 03/06/2014 6:58 pm

code của quanghoa khi nhập vào sẽ hiện toàn kí tự * còn của bạn thì nó hiện hết cái password rồi còn gì an toàn nữa. bạn chưa thử code của quanghoa mà lại tự nhận là code của mình hay hơn
I'm Hiep.

Hình đại diện của người dùng
tungblt
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 550
Ngày tham gia: T.Hai 22/12/2008 5:22 pm
Đến từ: quy nhơn
Has thanked: 8 time
Been thanked: 77 time
Liên hệ:

Re: Inputbox nhập ... Password

Gửi bàigửi bởi tungblt » T.Tư 11/06/2014 8:22 am

chưa thử code của người khác mà nói lung tung.. code người ta nhà hiện kí tự ****** khi nhập vào inputbox
love

Hình đại diện của người dùng
NTN
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Tư 05/02/2014 3:43 pm
Đến từ: Đồng Tháp,Việt Nam
Has thanked: 19 time
Been thanked: 7 time
Liên hệ:

Re: Inputbox nhập ... Password

Gửi bàigửi bởi NTN » CN 20/07/2014 6:07 am

Tại thấy code dài quá có cách nào gôm gọn nó lại không ? :D


Quay về “[VB] Ứng dụng - Form và Control”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách