• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Tự động xổ Combo khi bấm bàn phím mũi tên

Các thủ thuật liên quan đến việc xử lý ứng dụng, biểu mẫu và control
QuangHoa
Guru
Guru
Posts: 542
Joined: Thu 27/03/2008 9:02 am
Location: Quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Been thanked: 5 times
Contact:

Tự động xổ Combo khi bấm bàn phím mũi tên

Postby QuangHoa » Wed 07/05/2008 9:24 am

Thủ thuật: Tự động xổ Combo khi bấm bàn phím mũi tên
Tác giả: Võ Quang Hòa
Mô tả: Bình thường sử dụng Combo thì nếu bấm phím mũi tên (lên xuống) thì Combo sẻ thay đổi giá trị. Mẹo sau sẻ làm cho nó khi bấm mũi tên thì có menu xổ xuống như thể là ta bấm nút tam giác vậy.



Code: Select all

 1. Private Declare Function SendMessageLong Lib "user32.dll" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wmsg As Long, ByVal wpa As Long, ByVal lpa As Long) As Long
 2. Public Property Let Xocombo(ByRef com1 As ComboBox, ByVal bstate As Boolean)
 3.     SendMessageLong com1.hwnd, &H155, Abs(bstate), 0
 4. End Property
 5. Public Property Get comboExtendededUI(ByRef com1 As ComboBox) As Boolean
 6.     Xocombo = (SendMessageLong(com1.hwnd, &H156, 0, 0) <> 0)
 7. End Property
 8. Private Sub Form_Load()
 9. Xocombo(combo1) = True
 10. End Sub

Thử nhé. :x


朋友
这些年一个人风也过雨也走,有过泪有过错还记得坚持什么。
真爱过才会懂会记没会回手,终有梦中有你在心中。
朋友一生一起走那些日子不再有,一句话一辈子一生情一杯九。
朋友不曾孤单过一声朋友你会懂,还有伤还有痛还要走还有我。

User avatar
NoBi
Quản trị
Quản trị
Posts: 961
Joined: Tue 18/03/2008 1:22 pm
Location: Sài Gòn
Has thanked: 53 times
Been thanked: 66 times
Contact:

Re: Tự động xổ Combo khi bấm bàn phím mũi tên

Postby NoBi » Sun 11/05/2008 8:17 pm

Ví dụ này sao mình chạy thử thì bị crash liền. Có ai bị nữa hay không hay là do máy mình bị lỗi ?.
:>

User avatar
tieurongtien
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 78
Joined: Wed 26/03/2008 7:56 pm

Re: Tự động xổ Combo khi bấm bàn phím mũi tên

Postby tieurongtien » Mon 12/05/2008 8:21 am

Sao em chạy bình thường, không có lỗi gì hết, chắc tại máy của anh bị lỗi rồi
Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học

QuangHoa
Guru
Guru
Posts: 542
Joined: Thu 27/03/2008 9:02 am
Location: Quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Been thanked: 5 times
Contact:

Re: Tự động xổ Combo khi bấm bàn phím mũi tên

Postby QuangHoa » Mon 12/05/2008 9:00 am

NoBi wrote:Ví dụ này sao mình chạy thử thì bị crash liền. Có ai bị nữa hay không hay là do máy mình bị lỗi ?.


Cái này thì em cũng chịu, em chạy được vô tư mà :-/
朋友
这些年一个人风也过雨也走,有过泪有过错还记得坚持什么。
真爱过才会懂会记没会回手,终有梦中有你在心中。
朋友一生一起走那些日子不再有,一句话一辈子一生情一杯九。
朋友不曾孤单过一声朋友你会懂,还有伤还有痛还要走还有我。

User avatar
anhtuyenbk
Guru
Guru
Posts: 1311
Joined: Thu 22/09/2005 4:12 pm
Location: Một nơi chừa từng biết, chưa từng nghe, chưa từng thấy
Been thanked: 38 times

Re: Tự động xổ Combo khi bấm bàn phím mũi tên

Postby anhtuyenbk » Mon 12/05/2008 9:17 am

Mới kiểm tra, chạy bình thường.
Kiếm cơm cho qua ngày tháng
https://www.facebook.com/pinduphongpisenchinhhang

malyfo
Posts: 9
Joined: Wed 25/06/2008 2:05 pm

Re: Tự động xổ Combo khi bấm bàn phím mũi tên

Postby malyfo » Tue 08/07/2008 11:04 am

Code: Select all

 1. Private Sub Combo1_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
 2.     'Caption = KeyCode & " " & Shift
 3.     If (KeyCode = 38 Or KeyCode = 40) And Shift = 0 Then
 4.         SendKeys "%{DOWN}"
 5.     End If
 6. End Sub

Cái này không hay bằng của bạn nhưng mình thấy cũng tạm được.

kaildo
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 43
Joined: Fri 26/11/2010 12:57 am
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times

Re: Tự động xổ Combo khi bấm bàn phím mũi tên

Postby kaildo » Sun 06/10/2013 4:55 pm

Xài cái auto complete của bác nobi hay hơn


Return to “[VB] Ứng dụng - Form và Control”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests