• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Tắt, khởi động máy

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

User avatar
NoBi
Quản trị
Quản trị
Posts: 961
Joined: Tue 18/03/2008 1:22 pm
Location: Sài Gòn
Has thanked: 53 times
Been thanked: 66 times
Contact:

Tắt, khởi động máy

Postby NoBi » Fri 28/03/2008 3:08 pm

Thủ thuật: Tắt, khởi động máy
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Giới thiệu với bạn 2 cách để Shutdown và Restart máy.

Ghi chú:
Nhớ Add Reference thư viện System.Management khi sử dụng cách 2.

Ví dụ:

Code: Select all

 1. 'Cần thêm vào form 2 button
 2. Imports System.Management
 3.  
 4. Public Class Form1
 5.     Public Enum ShutDown
 6.         LogOff = 0
 7.  
 8.         Shutdown = 1
 9.  
 10.         Reboot = 2
 11.  
 12.         ForcedLogOff = 4
 13.  
 14.         ForcedShutdown = 5
 15.  
 16.         ForcedReboot = 6
 17.  
 18.         PowerOff = 8
 19.  
 20.         ForcedPowerOff = 12
 21.     End Enum
 22.  
 23.     Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 24.         System.Diagnostics.Process.Start("Shutdown", "-s -t 10")
 25.     End Sub
 26.  
 27.     Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
 28.  
 29.         Dim W32_OS As New ManagementClass("Win32_OperatingSystem")
 30.  
 31.         Dim inParams, outParams As ManagementBaseObject
 32.  
 33.         Dim result As Integer
 34.  
 35.         W32_OS.Scope.Options.EnablePrivileges = True
 36.         Dim obj As ManagementObject
 37.         For Each obj In W32_OS.GetInstances()
 38.  
 39.             inParams = obj.GetMethodParameters("Win32Shutdown")
 40.  
 41.             inParams("Flags") = ShutDown.ForcedShutdown
 42.  
 43.             inParams("Reserved") = 0
 44.  
 45.             outParams = obj.InvokeMethod("Win32Shutdown", inParams, Nothing)
 46.  
 47.             result = Convert.ToInt32(outParams("returnValue"))
 48.  
 49.             If result  0 Then Throw New System.ComponentModel.Win32Exception(result)
 50.  
 51.         Next
 52.  
 53.     End Sub
 54. End Class


:>

devper94
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 58
Joined: Sat 17/05/2008 4:23 pm
Location: +∞
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time

Re: Tắt, khởi động máy

Postby devper94 » Sat 22/08/2009 9:32 pm

thế không có cách nào dùng managed code hả anh
14A1 860C 5761 3549 13BD 87D6 EEC7 C162 9745 5550

User avatar
hagiang01
Posts: 8
Joined: Sat 20/02/2010 8:54 pm
Location: TX-Ha Giang
Contact:

Re: Tắt, khởi động máy

Postby hagiang01 » Wed 24/02/2010 12:44 am

bác còn cái hẹn giờ tắt máy không
cho lên nốt đi bác


Return to “[.NET] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests