• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Thay đổi Font cho RichTextBox

Các mẹo vặt linh tinh khác, không thuộc nhóm nào
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Thay đổi Font cho RichTextBox

Postby truongphu » Mon 11/01/2010 11:15 pm

Thủ thuật: Thay đổi Font cho RichTextBox
Tác giả: truongphu
Mô tả: Thay đổi Font cho RichTextBox


Thay đổi Font cho RichTextBox là việc khá khó, không phải chỉ dùng câu lệnh
RichTextBox1.Font.Name = "Arial"
hay
RichTextBox1.SelFontName="Arial"
là xong được

Một số trang web bày cách dùng CommonDialog.ShowFont rồi gán qua lại 2 font:
CommonDialog1.FontName = RichTextBox1.SelFontName
CommonDialog1.Flags = cdlCFBoth + cdlCFWYSIWYG + cdlCFEffects
CommonDialog1.ShowFont
RichTextBox1.SelFontName = CommonDialog1.FontName

Cũng chẳng thấy gì!

Sau đây là Mẹo vặt thay font RichTextBox:
Ta có RichTextBox1, combo1
Vẽ thêm các textbox, mỗi texbox chọn một font riêng
ở sự kiện Text1_Change ta lệnh:

Code: Select all

RichTextBox1.Font.Name = Text1(Index).FontName

Thế thôi :-$

 1. Private Sub Combo1_Click()
 2. Select Case Combo1.ListIndex
 3.     Case 0: Text1(0).Text = Text1(0).Text & "a"
 4.     Case 1: Text1(1).Text = Text1(1).Text & "a"
 5.     Case 2: Text1(2).Text = Text1(2).Text & "a"
 6.     Case 3: Text1(3).Text = Text1(3).Text & "a"
 7.     Case 4: Text1(4).Text = Text1(4).Text & "a"
 8. End Select
 9. End Sub
 10.  
 11. Private Sub Form_Load()
 12. For i = 0 To 4
 13.     Combo1.AddItem Text1(i).FontName
 14. Next
 15. Combo1.ListIndex = 0
 16. End Sub
 17.  
 18. Private Sub Text1_Change(Index As Integer)
 19. RichTextBox1.Font.Name = Text1(Index).FontName
 20. End Sub
Attachments
Ðôi Font RichTextBox.rar
(1.73 KiB) Downloaded 561 times


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Return to “[VB] Mẹo vặt khác”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests