• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Hiệu ứng lade

Các mẹo vặt linh tinh khác, không thuộc nhóm nào
QuangHoa
Guru
Guru
Bài viết: 542
Ngày tham gia: T.Năm 27/03/2008 9:02 am
Đến từ: Quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Been thanked: 5 time
Liên hệ:

Hiệu ứng lade

Gửi bàigửi bởi QuangHoa » CN 04/05/2008 9:29 am

Thủ thuật: Hiệu ứng lade
Tác giả: Sưu tầm (trên $rum cũ)
Mô tả: Hiệu ứng lade


Bạn cần có 2 Picturebox, picture1 có ảnh, picture2 để trống.
Chúc thành công :x

Mã: Chọn hết

 1. Dim s As Integer
 2. Dim XPos, YPos As Integer
 3. Dim Color As Long
 4. Dim vLeft As Boolean, hLeft As Boolean
 5. Private Enum LaserDrawModes
 6.     LaserCorner
 7.     PrinterScan
 8.     WierdDraw
 9.     WierdDrawSlow
 10. End Enum
 11.  
 12. Private Sub LaserDraw(PictureToDraw As PictureBox, DrawSurface As Object, Optional LaserOriginX = -1, Optional LaserOriginY = -1, Optional BackColor As ColorConstants = -1, Optional LaserDrawMode As LaserDrawModes = LaserCorner)
 13. DrawSurface.ScaleMode = vbPixels
 14. If BackColor <> -1 Then
 15. DrawSurface.BackColor = BackColor
 16. End If
 17. PictureToDraw.ScaleMode = vbPixels
 18. PictureToDraw.AutoRedraw = True
 19. PictureToDraw.Visible = False
 20. If LaserOriginX = -1 Then
 21. LaserOriginX = PictureToDraw.ScaleWidth
 22. End If
 23. If LaserOriginY = -1 Then
 24. LaserOriginY = PictureToDraw.ScaleHeight
 25. End If
 26. For XPos = 0 To PictureToDraw.ScaleWidth
 27. DoEvents
 28. For YPos = 0 To PictureToDraw.ScaleHeight
 29. Color = PictureToDraw.Point(XPos, YPos)
 30. If LaserDrawMode = LaserCorner Then
 31. DrawSurface.Line (XPos, YPos)-(LaserOriginX, LaserOriginY), Color
 32. ElseIf LaserDrawMode = PrinterScan Then
 33. DrawSurface.Line (XPos, YPos)-(LaserOriginX, YPos), Color
 34. DrawSurface.Line (XPos + 1, YPos - 1)-(LaserOriginX, YPos - 1), BackColor
 35. DoEvents
 36. ElseIf LaserDrawMode = WierdDrawSlow Then
 37. DrawSurface.Line (XPos, YPos)-(LaserOriginX, YPos), Color
 38. DoEvents
 39. Else
 40. DrawSurface.Line (XPos, YPos)-(LaserOriginX, YPos), Color
 41. End If
 42. Next
 43. Next
 44. End Sub
 45. Private Sub Form_Load()
 46. Me.Show
 47. Me.Move (Screen.Width - Me.Width) \ 2, (Screen.Height - Me.Height) \ 2
 48. LaserDraw Picture1, Me, Me.ScaleWidth, Me.ScaleHeight, vbBlack, WierdDraw
 49. Me.Picture = Picture1.Picture
 50. End Sub


朋友
这些年一个人风也过雨也走,有过泪有过错还记得坚持什么。
真爱过才会懂会记没会回手,终有梦中有你在心中。
朋友一生一起走那些日子不再有,一句话一辈子一生情一杯九。
朋友不曾孤单过一声朋友你会懂,还有伤还有痛还要走还有我。

Quay về “[VB] Mẹo vặt khác”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách