• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Lấy một đoạn text ở một vị trí bất kì trong file txt

Các mẹo vặt linh tinh khác, không thuộc nhóm nào
User avatar
T7
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 415
Joined: Thu 24/05/2007 8:19 pm
Location: Long Xuyên - An Giang
Been thanked: 12 times
Contact:

Lấy một đoạn text ở một vị trí bất kì trong file txt

Postby T7 » Tue 27/05/2008 7:59 am

Thủ thuật: Lấy một đoạn text ở một vị trí bất kì trong file txt
Tác giả: T7
Mô tả: Có lẽ đoạn code này sẽ hữu ích đối với ai đó ;)


Offset: vị trí bắt đầu lấy text
Length: độ dài của text cần lấy bắt đầu từ vị trí Offset

Code: Select all

 1. Public Function StrInFile(ByRef Path As String, ByVal Offset As Long, _
 2.     ByVal Length As Long) As String
 3.    
 4.     If Length < 1 Then Exit Function
 5.    
 6.     Dim intFF As Integer, bytData() As Byte
 7.     Dim lonLen As Long
 8.     intFF = FreeFile
 9.    
 10.     Open Path For Binary Access Read As #intFF
 11.         If Offset <= LOF(intFF) Then
 12.             If LOF(intFF) - Offset >= Length Then
 13.                 ReDim bytData(0 To Length) As Byte
 14.                 Get #intFF, Offset, bytData
 15.             Else
 16.                 lonLen = LOF(intFF) - Offset
 17.                 ReDim bytData(0 To lonLen) As Byte
 18.                 Get #intFF, Offset, bytData
 19.             End If
 20.         End If
 21.     Close #intFF
 22.    
 23.     StrInFile = StrConv(bytData, vbUnicode)
 24.     Erase bytData
 25. End Function


While (i <= you) i++;

Return to “[VB] Mẹo vặt khác”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests