Gởi mail trong ASP.NET (Gmail)

Các bài viết giới thiệu và hướng dẫn dành cho lập trình Web Forms

Moderator: vietluyen

Post Reply
tindl88
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 363
Joined: Sat 26/04/2008 6:10 pm
Has thanked: 16 times
Been thanked: 10 times

Gởi mail trong ASP.NET (Gmail)

Post by tindl88 »

[asp]using System.Net;
using System.Net.Mail;

public static bool Sendmail_Gmail(string to, string subject, string content)
{
MailMessage mail = new MailMessage();
mail.To.Add(to);
mail.Subject = subject;
mail.IsBodyHtml = true;
mail.Body = content;
mail.From = new MailAddress("Email Người gửi");
try
{
SmtpClient client = new SmtpClient();
client.DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network;
client.EnableSsl = true;
client.Host = "smtp.gmail.com";
client.Port = 587;
NetworkCredential credentials = new NetworkCredential("Email Người gửi", "Password của email");
client.UseDefaultCredentials = false;
client.Credentials = credentials;
client.Send(mail);
return true;
}
catch (Exception ex)
{
return false;
}
}

protected void cmdSend_Click(object sender, EventArgs e)
{
bool success = Sendmail_Gmail("email người nhận", "Tiêu đề", "Nội dung");
if (success)
Label1.Text = "Gởi mail thành công!";
else
Label1.Text = "Không gởi được!";
}[/asp]
cứng nhắc...vớ vẩn
yenngoc2011
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 17
Joined: Tue 30/03/2010 4:15 pm

Re: Gởi mail trong ASP.NET (Gmail)

Post by yenngoc2011 »

Bạn ui, sao mình viết code giông hệt bạn chi thay băng ngôn ngư VB.net thui ma khong the goi được.

Code: Select all

      chu.Host = "smtp.gmail.com"
      chu.Port = 587
mình đã thử với Port 465 nhưng vẫn k được? Mình là dân không chuyên nên không hiểu lắm về điều này
Thanks!
User avatar
lipton150786
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 345
Joined: Thu 18/11/2010 10:00 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 30 times

Re: Gởi mail trong ASP.NET (Gmail)

Post by lipton150786 »

cho hỏi code trên có dùng được cho các host mail khac không chẳng hạn như yahoo hay hotmail?
nếu được thì phải sửa code ở phần nào?
tindl88
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 363
Joined: Sat 26/04/2008 6:10 pm
Has thanked: 16 times
Been thanked: 10 times

Re: Gởi mail trong ASP.NET (Gmail)

Post by tindl88 »

Có thể gửi email tới các host mail khác. Bạn chỉ cần chỉnh SMTP và port và SSL cho phù hợp với server mail đó là được.
cứng nhắc...vớ vẩn
Post Reply

Return to “[ASP.NET] Bài viết giới thiệu, hướng dẫn”