• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Một Số Module & Class Module Cần Thiết

Các Module, Class, UserControl và thư viện OCX, DLL hỗ trợ cho Visual Basic
User avatar
doicanhden
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 160
Joined: Wed 02/09/2009 4:29 pm
Location: Tp.HCM
Has thanked: 7 times
Been thanked: 3 times
Contact:

Một Số Module & Class Module Cần Thiết

Postby doicanhden » Sat 12/06/2010 6:24 pm

Tên chương trình: Một Số Module & Class Module Cần Thiết
Ngôn ngữ lập trình: Visual Basic 6
Tác giả: Sưu tầm
Chức năng:


Code TheVbZone.rar
(808.32 KiB) Downloaded 3067 times

Tên: Mô tả: Bắt buộc:
modBitmap.bas
Module này là một tập hợp các chức năng rất hữu ích được thiết kế để sử dụng với đồ họa thao tác. Bạn có thể sử dụng nó để tìm hiểu thông tin về hình ảnh trong bộ nhớ, hoặc để vẽ lại hình ảnh đó vào bối cảnh thiết bị quy định (DC).
Đây là thành phần chính của cSprite_Bitmap.cls và cSprite_Background.cls lớp module có sử dụng module này để vẽ họa trên nền một.
modCenterWindow.bas
Tìm thấy các cửa sổ theo quy định của Class ID hoặc bằng titlebar chú thích và các trung tâm cửa sổ.
modCOMDLG.bas
Cung cấp cho bạn tất cả các chức năng của Microsoft thường Dialog (COMDLG32.OCX) ActiveX kiểm soát, cộng với A LOT nhiều hơn nữa! Không có nhiều hơn nữa. OCX để phân phối.
COMDLG32.DLL

modCommon.bas
Đầy đủ các chức năng hữu ích, thường được dùng để đọc / ghi tới INIs, lực lượng để trở thành một cửa sổ kích hoạt, làm cho một cửa sổ ở đầu trang nhất, loại bỏ X từ phía trên bên phải của cửa sổ, có được các cửa sổ ... giành chiến thắng \ sys ... và thư mục temp, duyệt cho một thư mục, vv

modCompress.bas
Module này cung cấp cho bạn khả năng dễ dàng và hiệu quả nén và giải nén các tập tin, văn bản, và các mảng byte với mức nén khác nhau và tốc độ. Module này không cho bạn "lưu trữ" nhiều file vào một file như một số tiện ích bưu điện, nhưng đó là cái gì tôi đã hiểu làm thế nào để làm và có thể thêm nếu có một quan tâm hiển thị ... hoặc nếu tôi bao giờ cần chức năng đó cho bản thân mình. =) ZLIB.DLL

modControls.bas
module này là có nghĩa là để làm cho nó dễ dàng tìm thấy và sử dụng điều khiển trên các đối tượng cha mẹ (tức là - Biểu mẫu, MDIForm, UserControl, PropertyPage hoặc cha mẹ bất kỳ đối tượng khác mà hỗ trợ các "Điều khiển sở hữu bộ sưu tập" và "hWnd tài sản") dựa trên tên của họ, xử lý, và / hoặc cha mẹ xử lý.

modCPUInfo.bas
Module này cho phép bạn truy cập thông tin của tất cả cốt lõi của máy tính của người dùng bao gồm: số CPU máy tính đã có, loại CPU họ có, tốc độ của CPU, bao nhiêu RAM máy tính đã có, loại hệ điều hành người sử dụng là ngày, những gì gói dịch vụ cho người sử dụng có, vv

modCPU_Intel.bas
Module này cho phép bạn truy cập thông tin mở rộng về chip Intel CPU như tốc độ CPU đúng, các mô hình CPU đúng tên, mở rộng mô hình tên CPU, cho dù CPU có MMX hay không, CPU thời gian đóng dấu thông tin, vv
Chú ý: module này chưa được thử nghiệm trên các CPU của Intel tương thích như AMD, vv
VBCPUINF.DLL

modCreditCard.bas
module này cho phép bạn dễ dàng và nhanh chóng kiểm tra xem một số thẻ tín dụng cung cấp là hợp lệ. Nó cũng sẽ cho bạn biết những loại thẻ tín dụng của nó được dựa trên số lượng (VISA, MC, Discover, Amer Ex, hay Diners Club).
CẢNH BÁO: module này là không có nghĩa là để cho bạn biết số thẻ tín dụng là "hợp lệ" ... chỉ rằng nó là "cũng được hình thành". Bạn chỉ nên sử dụng thường xuyên để đảm bảo người sử dụng gõ vào chính xác số thẻ tín dụng của họ trước khi trình cho một công ty bên thứ ba. Họ sẽ cho bạn biết nếu tài khoản đó số đại diện cho tồn tại, là hợp lệ, và chưa hết hạn.

modDosCommand.bas
module này là rất tương tự như "modShellCommand.bas", tuy nhiên nó không viết ra một tập tin tạm thời để nắm bắt văn bản đầu ra. Điều này rất hữu ích khi bạn cần mọi thứ phải được thực hiện trong bộ nhớ hoặc bạn đã truy cập tập tin / cho phép các vấn đề với người dùng của bạn. Windows NT
dựa trên hệ điều hành

modDownload.bas
module này được kết thúc tốt đẹp của MS iNET soát để cung cấp cho bạn một giao diện dễ sử dụng để tải tập tin từ Internet thông qua một loạt các giao thức Internet chuẩn. MSINET.OCX

modDUN.bas
Cho phép đầy đủ, cấp thấp truy cập vào các mạng Dial-Up (DUN) các thành phần trên máy vi tính của bạn cũng như thông tin về Remote Access Server (RAS) kết nối. module này cũng cho phép bạn tạo và các kết nối hang-up vào Internet hoặc một máy chủ từ xa phía sau schenes để người dùng không bao giờ có tương tác với các hộp thoại. (Xem Module)

modErrorHandler.bas
module này làm cho nó cái bẫy để dễ dàng, theo dõi, và đăng nhập sai sót trong một vị trí trung tâm. CDONTS.DLL MSXML 2,0

modFindFile_API.bas
Một module mạnh mẽ và nhanh chóng cung cấp cho bạn khả năng programatically tìm kiếm cho một tập tin quy định tại một số cách trên các thư mục chỉ định và / hoặc ổ đĩa. Nó cũng cho phép bạn dễ dàng truy cập thông tin về cấu hình ổ đĩa của người dùng / hệ thống tập tin. Không

modFindFile_FSO.bas
Một module mạnh mẽ và năng động cung cấp cho bạn khả năng programatically tìm kiếm cho một tập tin quy định tại một số cách trên các thư mục chỉ định và / hoặc ổ đĩa. Nó cũng cho phép bạn dễ dàng truy cập thông tin về cấu hình ổ đĩa của người dùng / hệ thống tập tin.
SCRRUN.DLL (Microsoft Scripting Thư viện Thời gian Run)

modFonts.bas
Cho phép bạn dễ dàng cư một ComboBox, ListBox, hoặc lót đa TextBox với tên của tất cả các phông chữ có sẵn trên hệ thống của người dùng.

modFreeImage.bas
* Lưu ý:
Theo 08 tháng tư năm 2004 là "modFreeImage.bas" mô-đun cho VB5 và VB6 không còn có sẵn như là một tải về miễn phí từ "Khu VB" trang web. Các module wrapper FreeImage hiện là một phần của "Thư viện Hình ảnh nâng cao" được bán với giá $ 25,00 USD ($ 15,00 USD nếu bạn mua trước đó "Nâng cao Bitmap Chế biến" module) thông qua "The Zone VB trang web".

Nếu bạn cần một wrapper cho FreeImage VB, gọi là "nâng cao Hình ảnh Thư viện" (hoặc đau) có chứa một wrapper cho cả hai FreeImage v2.x và v3.x. Để biết thêm thông tin, hãy vào URL sau:
http://www.thevbzone.com/ab.htm
FreeImage.dll

modFTP.bas
Module này sử dụng wininet.dll để cung cấp cho bạn đầy đủ các chức năng FTP bao gồm cả các tập tin tải về khả năng, các tập tin tải lên, có được danh sách thư mục, thư mục thay đổi, và tìm hiểu chi tiết về các tập tin nằm trên một máy chủ FTP. Bạn cũng có khả năng sử dụng kết nối FTP thụ động và ASCII (Type A) và nhị phân (LOẠI I) chuyển giao phương pháp để chuyển các tập tin.
modWININET.bas
- Và -
Win95B hoặc tốt hơn
- OR -
Internet Explorer 3.0 hoặc tốt hơn

modGetLastError.bas
module này được sử dụng để dễ dàng tìm hiểu xem các Windows API mới gây ra một lỗi, và nếu như vậy, hiển thị thông báo lỗi hiển thị số của lỗi và mô tả. Điều này chỉ làm việc với các API của Windows sử dụng các API GetLastError để trả lại một số lỗi - không phải tất cả làm.
module này bao gồm các mô tả lỗi cho các lỗi có thể EVERY trở lại của API GetLastError và các giá trị không đổi cho mỗi ... bao gồm cả những người thân không tìm thấy trong các API VB Viewer.

modGetLastError1.bas
module này được sử dụng để dễ dàng tìm hiểu xem các Windows API mới gây ra một lỗi, và nếu như vậy, hiển thị thông báo lỗi hiển thị số của lỗi và mô tả. Điều này chỉ làm việc với các API của Windows sử dụng các API GetLastError để trả lại một số lỗi - không phải tất cả làm.
Module này sử dụng một cuộc gọi API để có được mô tả của lỗi thay vì xác định mỗi lỗi và tìm kiếm một cho mỗi mã lỗi đúng.

modGradient.bas
Module này (ban đầu được viết bởi Chris Vidler) có dạng quy định và làm cho nó titlebar gradient.
module này được sửa đổi trong các cách sau:
- Lỗi cố định
- Tùy chọn thêm vào để xác định màu sắc
- Tùy chọn thêm vào để xác định chất lượng
- Thêm vào kiểm tra lỗi
- Titlebar chú thích và bây giờ Icon
hiển thị một cách chính xác
- Xem thêm chi tiết trong module
tài liệu ...

modGradObj.bas
Cho phép bạn gradiate bất kỳ đối tượng quy định giữa bất kỳ hai màu miễn là đối tượng mà có tính chất AutoRedraw và phương thức Line có sẵn cho nó.

modHiLo.bas
module này là có nghĩa là để làm cho nhận được "High Đặt hàng" và "Low Đặt hàng" của một quy định LONG hoặc giá trị INTEGER. Module này cũng sẽ mất một BYTE hoặc INTEGER "High Đặt hàng" và "Low Đặt hàng" đúng giá trị và kết hợp chúng để thực hiện hoặc một INTEGER hoặc giá trị LONG. Nhiều chức năng Win32 API và callbacks tận dụng điều này để vượt qua hai mẩu thông tin thông qua một biến.

modHtmlSource.bas
module này làm cho một yêu cầu HTTP tiêu chuẩn để các URL được chỉ định mà bạn cung cấp cho nó (giống như bất kỳ trình duyệt web như Netscape MSIE hoặc sẽ) và trả về lại hoặc mã HTML tạo nên các kết quả trang web (các phản ứng máy chủ), hoặc XML mã có kết quả nếu trả lại là XML. XML 2,0 hoặc tốt hơn (nào đi kèm với MSIE 4.x hoặc tốt hơn)

modICON.bas
module này làm cho nó dễ dàng để lưu bất kỳ loại hình ảnh như một biểu tượng Windows tiêu chuẩn (. ICO) tập tin. module này cho phép bạn xác định minh bạch / MaskColor của biểu tượng được tạo ra, và sẽ cho phép bạn thực hiện một biểu tượng có kích thước bất kỳ ... không chỉ là 16x16 hoặc 32x32. Biểu tượng này được tạo ra với kích thước của ảnh để lưu lại. ImageList Control (Windows Microsoft Controls thường gặp)

modJPEG.bas
Cho phép bạn dễ dàng mở, hiển thị, và lưu hình ảnh như JPEG. Ngoài ra phép bạn chỉ định về chất lượng JPEG được lưu lại.
cJPEG.cls IJL10.DLL

modKeyboard.bas
Cho phép bạn gửi một cơn đột quỵ đơn chính, hoặc một chuỗi các phím để các cửa sổ đang hoạt động. Cũng cho phép bạn kiểm tra xem phím nào đã được ép, hoặc chờ cho bất kỳ để được bấm. Không

modListView5.bas
module này làm cho nó dễ dàng để biến các "ListView" kiểm soát mà đi kèm với Windows thường Controls 5,0 thư viện vào một điều khiển tờ lây lan trông tương tự như Excel hay Quatro Pro. Việc sử dụng điều khiển ListView một mình là khá kỳ lạ, do đó, mô-đun này làm cho nó rất dễ dàng và thẳng về phía trước để sử dụng. COMCTL32.OCX

modListView6.bas
module này làm cho nó dễ dàng để biến các "ListView" kiểm soát mà đi kèm với Windows thường Controls 6,0 thư viện thành một tấm soát lây lan trông tương tự như Excel hay Quatro Pro. Việc sử dụng điều khiển ListView một mình là khá kỳ lạ, do đó, mô-đun này làm cho nó rất dễ dàng và thẳng về phía trước để sử dụng. MSCOMCTL.OCX

modMemoryAVI.bas
module này cho phép bạn để chơi, tạm dừng, dừng, tua lại, nhanh về phía trước, và thao tác file AVI từ bộ nhớ (RAM) đã được nạp bằng cách sử dụng "LoadLibrary" API, hoặc lớp module cResource.cls. Không

modMemoryWAV.bas
Module này cho phép bạn chơi và ngừng WAVE các tập tin từ bộ nhớ (RAM) đã được nạp bằng cách sử dụng "LoadLibrary" API, hoặc lớp module cResource.cls. Không

modMP3.bas
module này làm cho nó dễ dàng để có được và thiết lập các TAG ID3v1 MP3 trong tập tin MP3. Module này chưa có khả năng đọc hay viết của TAG MP3 ID3v2, nghĩ rằng nó probibly sẽ làm như vậy trong tương lai. Không

modOpenAndClose.bas
Bắt đầu lên bất kỳ chương trình quy định sử dụng CreateProcess () API, trả lại xử lý quá trình / ID, và đề Handle / ID. Sau đó nó sử dụng thông tin đó để FORCE xuống chương trình nếu cần thiết. Không

modOS_Info.bas
Cho phép bạn dễ dàng nói những gì opperating hệ thống người dùng đang chạy (bao gồm cả Windows 2000) cũng như thông tin hệ điều hành bổ sung ... giống như hệ điều hành xây dựng số, và số phiên bản. Không

modPaths.bas
Trả về bất kỳ số lượng các đường dẫn đến thư mục khác nhau trên hệ thống của người dùng từ các máy tính để bàn, vào thư mục yêu thích, vào thư mục Windows, vv Không có gì

modPictureTweak.bas
Có một đối tượng hình ảnh được chỉ định (PictureBox, Biểu mẫu, vv) và flips, đảo ngược, hoặc quay nó ảnh. Không

modPING.bas
Module này sử dụng Windows Sockets API để giải quyết địa chỉ IP từ các địa chỉ internet tiêu chuẩn, để giải quyết tên máy tính của người dùng hiện hành (host name), và để PING một máy chủ và lấy lại kết quả của PING này.
Ping thường được sử dụng để kiểm tra tốc độ kết nối đến một máy chủ từ xa bằng cách gửi dữ liệu đến nó và thời gian phải mất bao lâu máy chủ để có được những dữ liệu và gửi một phản ứng.
modWINSOCK.bas
- Và -
Winsock v1.1
- OR -
Một hệ điều hành mà đi kèm với ít nhất là 1,1 được cài đặt Winsock

modPNG.bas
Module này cho phép bạn truy cập vào tất cả các cấu trúc, hằng, enumerations, và chức năng xuất khẩu chứa trong các thư viện LIBPNG_VB.DLL. LIBPNG.DLL là thư viện chính thức (DLL) cho Portable Network Graphics (PNG) tập tin ảnh định dạng. Các thư viện chính thức được biên soạn bằng cách sử dụng "__cdecl" như quy ước gọi (được thiết kế dành cho C / C + + và làm cho người sử dụng các DLL không sử dụng được để VB). Các thư viện mới LIBPNG_VB.DLL cho phép tất cả các chức năng tương tự mà LIBPNG.DLL v1.0.12 không có gì, nhưng sử dụng "__stdcall" như quy ước gọi số (VB cho phép truy cập vào nó).
module này tương thích với LIBPNG_VB.DLL
phiên bản 1.0.12.
Libpng © 1998-2001 Glenn Randers-Pehrson (với sự đóng góp của các tác giả khác)
Khám phá web libpng trang web tại:
http://www.libpng.org/pub/png/
LIBPNG_VB.DLL (Std C DLL) 100K
ZLIB.DLL (Std C DLL) 52.5K

modProgressBar.bas
module này có một điều khiển PictureBox tiêu chuẩn và biến nó thành một ProgressBar tương tự với một mà đi kèm với Microsoft thường Controls.

modRegistry.bas
Cho phép bạn dễ dàng đọc từ và ghi vào trong Windows Registry.

modRegistry_Adv.bas
module này cho bạn nâng cao và tiếp cận trình độ cao cho mọi khía cạnh của Windows Registry và được hoàn chỉnh với đầy đủ kiểm tra lỗi, kiểm tra phiên bản, và kiểm tra hệ điều hành.

modREGSVR32.bas
module này cho phép bạn đăng ký và lập trình COM unregister các đối tượng như ActiveX DLL, EXE ActiveX, và ActiveX Controls (OCX của).

modScreen.bas
Thise module (cùng với cScreen.cls) cung cấp cho bạn tất cả các thông tin có sẵn thông qua các đối tượng VB chuẩn "Screen" để bạn có thể sử dụng thông tin này trong VBA các ứng dụng như AutoCAD và MS Word 97, nơi các đối tượng màn hình không có sẵn. Các thông tin báo cáo của các module lớp cScreen.cls thực sự là chính xác hơn các đối tượng màn hình khi nói đến tài sản như TwipsPerPixelX và TwipsPerPixelY.
Module này cũng cung cấp cho bạn chức năng A LOT hơn trên đầu trang của các thông tin tiêu chuẩn có sẵn cho bạn thông qua các đối tượng VB màn hình như khả năng tự động thay đổi kích thước kích thước màn hình và vẽ các đối tượng và hình ảnh trực tiếp vào vùng hiển thị của màn hình.
cScreen.cls

modScreenCapture.bas
Cho phép bạn chụp một cửa sổ chỉ định, một khu vực xác định trên một hình thức, hình thức, hay toàn bộ màn hình. module này cũng cho phép bạn in một hình ảnh để phù hợp với toàn bộ trang của nó kéo dài.

modShellCommand.bas
module này cho phép bạn thực hiện "lệnh MS-DOS phong cách" mà bạn thường thực hiện tại dấu nhắc lệnh (tức là - iisreset, 127.0.0.1 PING, tracert 127.0.0.1, vv) và trở lại văn bản kết quả bình thường được in để chỉ huy giao diện điều khiển. Điều này có thể hữu ích trong việc kiểm tra tình trạng trở lại của "MS-DOS lệnh phong cách".

modShortcuts.bas
module này cho phép bạn dễ dàng tạo ra một phím tắt để file bất kỳ và đặt nó ở bất cứ đâu trên ổ đĩa tương tự như thư mục START MENU CHƯƠNG TRÌNH / (bao gồm cả máy tính để bàn và menu START). STKIT432.DLL

modSort.bas
module này có một mảng của bất kỳ kiểu dữ liệu và các loại nó tăng dần hoặc giảm dần. Nó sử dụng một phương pháp sắp xếp hiệu quả gọi là "Shell Phân loại" để làm điều này. Tôi đã sắp xếp nó ở tốc độ mảng của 100.000 yếu tố 2-10 giây tùy thuộc vào cách "ra lệnh" các yếu tố được. Không

modSubCls.bas
DLL này làm cho các cửa sổ phụ classing Gmail Chat trong Visual Basic an toàn hơn bằng cách lấy nó hơn và xử lý nó bên ngoài của VB. Điều này làm cho mã biên tập phụ classing lúc chạy trong VB có thể bởi vì nó không bị khóa IDE VB. SubCls.DLL (Std C DLL) 12K
SubCls.TXT

modSuperShell.bas
Module này cung cấp cho bạn một mạnh hơn và đáng tin cậy hơn cách nào để bắt đầu chương trình. Điều này cũng cho phép bạn để bắt đầu một thông báo email với các khách hàng mặc định Email, đi đến một URL với trình duyệt web mặc định, mở Windows Explorer vào một thư mục chỉ định, vv Không có gì

modSysFonts.bas
module này cho phép bạn tự động lấy hoặc thay đổi bất kỳ font toàn hệ thống tiêu chuẩn thiết lập trong Windows. Không

modTimer.bas
Đây là một thay thế cho việc kiểm soát tiêu chuẩn Timer VB. Nó cho phép bạn hẹn giờ lửa chính xác hơn các sự kiện, và theo dõi thời gian trôi qua tất cả mà không đòi hỏi một hình thức cho việc kiểm soát Timer. cTimer.cls

modTimeZones.bas
module này là có nghĩa là để làm cho nó dễ dàng để tìm ra những múi giờ người dùng đang ở, bất kể là múi giờ là tùy thuộc vào ánh sáng ban ngày tiết kiệm thời gian, và nếu như vậy ... những gì các hiệu số cho các tiêu chuẩn thời gian và ánh sáng ban ngày tiết kiệm được thời gian. Không

modTTF.bas
module này làm cho nó dễ dàng vào danh sách phông chữ hệ thống hiện hành và cho những người thân mà là True Type Fonts (TTF) và không. Không

modTitlebarPopUp.bas
Cho bạn khả năng hoàn toàn tùy biến và kiểm soát các menu pop-up lên ngay khi bạn nhấp chuột phải vào titlebar của cửa sổ. Không

modWheelMouse.bas
Cho phép bạn dễ dàng truy cập vào các sự kiện chuột cuộn bánh xe đối với chuột có bánh xe lăn Microsoft IntelliMouse tương thích.
Wheel Mouse

modWheelMouse_OCX.bas
Cho phép bạn dễ dàng truy cập vào các sự kiện chuột cuộn bánh xe đối với chuột có bánh xe lăn Microsoft IntelliMouse tương thích. Điều này khác với modWheelMouse.bas trong rằng nó không có subclassing. Thay vào đó nó sử dụng là một điều khiển ActiveX để xử lý các subclassing thư Windows. Điều này tạo ra sự ổn định hơn trong quá trình gỡ lỗi.
Wheel Mouse MSGHOO32.OCX

modWININET.bas
Module này cho phép bạn truy cập vào tất cả các API tài liệu các cuộc gọi trong wininet.dll cùng với tất cả các loại / cấu trúc và các hằng cần phải như vậy. module này cũng bao gồm tài liệu tham khảo nhanh chóng, đầy đủ của mỗi API cho dễ sử dụng.
module này có thể được sử dụng để cung cấp cho bạn FTP, HTTP, và chức năng Gopher mà không cần bất kỳ phụ thuộc bổ sung.
Win95B hoặc tốt hơn
- OR -
Internet Explorer 3.0 hoặc tốt hơn
_______
Một số chức năng cần IE4 hay IE5

modWINSOCK.bas
Module này cho phép bạn truy cập vào tất cả các API tài liệu các cuộc gọi trong WSOCK32.DLL / WS2_32.DLL cùng với tất cả các loại / cấu trúc và các hằng cần phải như vậy. module này cũng bao gồm tài liệu tham khảo nhanh chóng, đầy đủ của mỗi API cho dễ sử dụng.
module này có thể được sử dụng để một loạt các thứ như giải quyết địa chỉ IP, ping máy chủ, gửi và nhận email, vv tất cả mà không cần bất kỳ phụ thuộc bổ sung.
Winsock v1.1
- OR -
Một hệ điều hành mà đi kèm với ít nhất là 1,1 được cài đặt Winsock
______

Một số chức năng cần Winsock v2.0

modXML.bas module này cho phép ou tận dụng lợi thế của XML (eXtensible Markup Language). module này làm cho nó dễ dàng để tải và lưu XML cũng như chuyển đổi nó qua lại giữa XML và ADO (ADODB.Recordset).
XML 2,0 hoặc tốt hơn (mà đi kèm với trình duyệt IE 4.x hoặc tốt hơn)
_______
ADO 2,5 hoặc tốt hơn (mà đi kèm với MDAC 2,5 hoặc tốt hơn)

cADO.cls
Module này cung cấp một phần lớp đơn giản, cách sử dụng tiêu chuẩn ADO (của Microsoft Data Access Components (MDAC)) để truy cập vào bất kỳ cơ sở dữ liệu hỗ trợ ... bao gồm cả MS SQL, MS Access, Oracle, FoxPro, vv
module này là sức mạnh và chuyên nghiệp bao gồm kiểm tra lỗi đầy đủ, chia sẻ kết nối, và đối tượng làm sạch để giúp cho truy cập dữ liệu hiệu quả nhất từ bên trong dự án của bạn. MDAC 2,5

cANI.cls
Làm cho hình ảnh động hiển thị và hoạt hình cursors dễ dàng và hiệu quả. Module này cho bạn khả năng để chơi, tạm dừng, và ngăn chặn hình ảnh động trên bất kỳ đối tượng đó có xử lý (hWnd) và một thiết bị Context (DC) ... như PictureBoxes, hình thức, User Controls, bất động sản Các trang, vv
Thơi gian kiểm soát

cBASE64.cls
Class module này cho phép bạn mã hóa và giải mã trong Base64 (thường được sử dụng để chuyển đổi thông tin nhị phân cho các ký tự ASCII ... như Email nội dung).
Nếu bạn sẽ nhớ, dữ liệu nhị phân là một 8 bit đầy đủ cho mỗi byte, trong khi văn bản sử dụng nhiều hơn một chút so với 6 bit cho mỗi byte. Một số 6-bit có 64 tổ hợp, vì vậy thuật ngữ "Base64". Không

cCDONTS.cls
Class module này mang đến cho bạn một giao diện dễ dàng để các dữ liệu Đối tượng hợp tác Thư viện giao diện cho NTS (CDONTS.DLL), cho phép bạn gửi một email từ một máy chủ) IIS 4.0 (hoặc cao hơn, hoặc Exchange 5.5 (hoặc cao hơn) server. lớp này hỗ trợ nhiều TO, CC, và BCC địa chỉ cũng như nhiều tập tin đính kèm email.
module này là sức mạnh và chuyên nghiệp bao gồm các tài liệu hướng dẫn đầy đủ, kiểm tra lỗi, và đối tượng làm sạch để giúp cho truy cập dữ liệu hiệu quả nhất từ bên trong dự án của bạn.
CDONTS.DLL
- Và -
(IIS 4,0 + hoặc Exchange 5.5 +)

cCOMDLG32.cls
Wrapper class cho modCOMDLG32.bas - Cung cấp cho bạn tất cả các chức năng của Microsoft thường Dialog (COMDLG32.OCX) ActiveX kiểm soát, cộng với A LOT nhiều hơn nữa! Không có nhiều hơn nữa. OCX để phân phối. modCOMDLG32.bas

cCrypt.cls
Cung cấp một cách dễ dàng để mật mã và decrypt dây bằng cách sử dụng rất an toàn mật mã API của Windows dựa trên công nghệ mật mã HASH. Không

cDirectMusic7.cls
DirectX!! That's right, bây giờ bạn có thể khai thác sức mạnh của DirectMusic qua DirectX 7a (hoặc tốt hơn) bằng cách sử dụng module này lớp học kết hợp với thư viện DX7VB.DLL. Hãy chắc chắn rằng bạn có DirectX 8a hoặc tốt hơn cài đặt, cài đặt / đăng ký này DLL 1, sau đó bạn tất cả các thiết lập để chơi các file nhạc nhiều đồng thời, tạo ra hiệu ứng phát lại âm thanh, và nhiều hơn nữa!
Tạo ra một trò chơi bằng cách sử dụng VB 5 hay 6?
THIS IS A PHẢI CÓ thành phần!
DX7VB.DLL - VÀ - DirectX 7a (hoặc tốt hơn)

cDirectMusic8.cls
DirectX!! That's right, bây giờ bạn có thể khai thác sức mạnh của DirectMusic qua DirectX 8a (hoặc tốt hơn) bằng cách sử dụng module này lớp học kết hợp với thư viện DX8VB.DLL. Hãy chắc chắn rằng bạn có DirectX 8a hoặc tốt hơn cài đặt, cài đặt / đăng ký này DLL 1, sau đó bạn tất cả các thiết lập để chơi các file nhạc nhiều đồng thời, tạo ra hiệu ứng phát lại âm thanh, và nhiều hơn nữa!
Tạo ra một trò chơi bằng cách sử dụng VB 5 hay 6?
THIS IS A PHẢI CÓ thành phần!
DX8VB.DLL - VÀ - DirectX 8a (hoặc tốt hơn)

cDirectSound7.cls
DirectX!! That's right, bây giờ bạn có thể khai thác sức mạnh của DirectSound qua DirectX 7a (hoặc tốt hơn) bằng cách sử dụng module này lớp học kết hợp với thư viện DX7VB.DLL. Hãy chắc chắn rằng bạn có DirectX 7a hoặc tốt hơn cài đặt, cài đặt / đăng ký này DLL 1, sau đó bạn tất cả các thiết lập để chơi nhiều âm thanh cùng một lúc, tạo ra hiệu ứng âm thanh 3D bằng cách sử dụng âm thanh-cụ thể panning & điều khiển âm lượng, và nhiều hơn nữa!
Tạo ra một trò chơi bằng cách sử dụng VB 5 hay 6?
ĐÂY LÀ CÓ PHẢI Hợp phần A!
DX7VB.DLL - VÀ - DirectX 7a (hoặc tốt hơn)

cDirectSound8.cls
DirectX!! That's right, bây giờ bạn có thể khai thác sức mạnh của DirectSound qua DirectX 8a (hoặc tốt hơn) bằng cách sử dụng module này lớp học kết hợp với thư viện DX8VB.DLL. Hãy chắc chắn rằng bạn có DirectX 8a hoặc tốt hơn cài đặt, cài đặt / đăng ký này DLL 1, sau đó bạn tất cả các thiết lập để chơi nhiều âm thanh cùng một lúc, tạo ra hiệu ứng âm thanh 3D bằng cách sử dụng âm thanh-cụ thể panning & điều khiển âm lượng, và nhiều hơn nữa!
Tạo ra một trò chơi bằng cách sử dụng VB 5 hay 6?
THIS IS A PHẢI CÓ thành phần!
DX8VB.DLL - VÀ - DirectX 8a (hoặc tốt hơn)

cFile.cls
Cung cấp một cách dễ dàng để mở, in ấn, và hiển thị các thuộc tính của tập tin. Cũng cho phép bạn mở Windows Explorer vào một thư mục chỉ định. Sử dụng lớp này, thay cho VB chuẩn "Shell chức năng" được khuyến khích bởi vì nó là một cách sạch hơn làm nó, và lớp này cho phép bạn gửi một email với khách hàng của người dùng mặc định Email và mở một URL với trình duyệt mặc định của người dùng. Các VB Shell chức năng không thể làm được điều này đáng tin cậy. Không

cFileInfo.cls
Cho phép bạn dễ dàng có được tất cả các thông tin bạn có thể nhận được bằng cách kích chuột vào một tập tin và chọn "Properties" bao gồm: số phiên bản, ngày tạo, ngày sửa đổi, ngày truy cập, kích thước, kiểu file, các thuộc tính tập tin, file discription, file bản quyền thông báo , vv Không có gì

cHTMLHelp.cls
Cung cấp một cách dễ dàng để truy cập và sử dụng HTML Help hệ thống từ bên trong chương trình của bạn. HHCTRL.OCX
MSIE 4.x hoặc tốt hơn

cJPEG.cls
Class module này cho phép bạn mở, hiển thị, và lưu các tập tin hình ảnh JPEG tiêu chuẩn từ bên trong chương trình của bạn. Nó thậm chí cho phép bạn kiểm soát chất lượng của các file JPEG được lưu ra ngoài. modJPEG.bas; IJL10.DLL

cMCI.cls
Cho phép bạn dễ dàng mở và sử dụng các file đa phương tiện sau đây từ một tập tin ... hoặc từ bên trong một nguồn tài nguyên Visual Basic (. RES):
- WAV
- MID, MIDI, RMI
- AVI
- Audio CD
lớp học này cũng cho bạn toàn quyền kiểm soát các điều khiển âm lượng sau đây: Volume Master, WAVE Khối lượng thiết bị, thiết bị MIDI, CD-ROM Audio. Một Card âm thanh

cMCI_Adv.cls
Cho phép bạn mở, chơi đùa, và thao tác chỉ là về bất kỳ tập tin đa phương tiện từ một tập tin ... hoặc từ bên trong một nguồn tài nguyên Visual Basic (. RES) bao gồm (nhưng không giới hạn) các loại tập tin sau đây:
- WAV, snd, AU
- MID, MIDI, RMI
- AVI, WMV, WMA
- MOV, QT - AIF, AIFF, AIFC
- MP3, MP2, Chơi nhạc MP1
- MPEG, MPG
- CD Audio
Mở tất cả các loại phương tiện truyền thông mà không phụ thuộc? THE bắt'S GÌ? Module này sử dụng các trình điều khiển thiết bị hiện có. Điều này có nghĩa là nếu bạn muốn tạo ra một chương trình đóng QuickTime (MOV) các tập tin, người sử dụng đang chạy chương trình của bạn phải có cài đặt trước phần mềm QuickTime trên máy tính của họ ... do đó cài đặt các trình điều khiển.
lớp học này cũng cho bạn toàn quyền kiểm soát các điều khiển âm lượng sau đây: Volume Master, WAVE Khối lượng thiết bị, thiết bị MIDI, CD-ROM Audio.
Một Card âm thanh

cResource.cls
module này cho phép bạn trích xuất biểu tượng, con trỏ, bitmap, dây, và các nguồn lực dữ liệu từ bất kỳ nguồn ActiveX hoặc C chuẩn DLL, hoặc từ bất kỳ tập tin nguồn (. RES) được bao gồm trong dự án của bạn.
Nó cũng có khả năng lưu ra tập tin dữ liệu được chiết xuất từ các nguồn tài nguyên. Điều này có nghĩa là bạn có thể lưu một MP3, JPG, GIF, AVI, ASF, hay bất cứ điều gì khác loại file bạn muốn như là một nguồn dữ liệu "", sau đó sử dụng mô đun này lớp học để giải nén nó và lưu lại nó, sau đó một lần nó được lưu vào tập tin, bạn có thể chơi nó với một cái gì đó giống như module lớp cMCI_Adv.cls.
Không

cScreen.cls
Module này (cùng với modScreen.bas) cung cấp cho bạn tất cả các thông tin có sẵn thông qua các đối tượng VB chuẩn "Screen" để bạn có thể sử dụng thông tin này trong VBA các ứng dụng như AutoCAD và MS Word 97, nơi các đối tượng màn hình không có sẵn. Các thông tin báo cáo của các module lớp cScreen.cls thực sự là chính xác hơn các đối tượng màn hình khi nói đến tài sản như TwipsPerPixelX và TwipsPerPixelY.
Module này cũng cung cấp cho bạn chức năng A LOT hơn trên đầu trang của các thông tin tiêu chuẩn có sẵn cho bạn thông qua các đối tượng VB màn hình như khả năng tự động thay đổi kích thước kích thước màn hình và vẽ các đối tượng và hình ảnh trực tiếp vào vùng hiển thị của màn hình.
modScreen.bas

cScrollBar.cls
module này được quay một VB soát PictureBox tiêu chuẩn vào một thanh cuộn đầy đủ chức năng. Bạn có khả năng để biến các PictureBox thành một thanh cuộn ngang hoặc dọc bằng cách thiết lập một tài sản lớp. module này làm cho thanh cuộn được tốt hơn nhiều so với tiêu chuẩn thanh cuộn VB vì Min, Max, giá trị gia tăng, SmallChange, và các tài sản sẽ LargeChange DOUBLE thay vì nếu INTEGER. Bởi vì điều này, bạn không cần phải đưa lên với một giới hạn giá trị của 32.000. Nó cũng cung cấp tính năng cao cấp như tùy chọn màu sắc, trông phẳng và 3D, và các khả năng thiết lập một hình ảnh như là nền tảng của thanh cuộn này. modBitmap.bas

cSprite_Background.cls
module này được thiết kế để được sử dụng với các cSprite_Bitmap "" module lớp như là một thực hiện dễ dàng một công nghệ hay kỹ thuật được gọi là "họa". Họa là một từ để mô tả một hình ảnh đó được vẽ với sự minh bạch lên một hình nền liên tục tại các địa điểm khác nhau. hiệu ứng này cho sự xuất hiện của hình ảnh động và được sử dụng trong một số trò chơi. module này được xử lý nền tảng cho một hình ảnh động trong khi cSprite_Bitmap "" class module xử lý hình ảnh (s) để được rút ra minh bạch trên nền. modBitmap.bas

cSprite_Bitmap.cls
module này được thiết kế để được sử dụng với các mô-đun "cSprite_Background lớp học" như là một thực hiện dễ dàng của một công nghệ hay kỹ thuật được gọi là "họa". Họa là một từ để mô tả một hình ảnh đó được vẽ với sự minh bạch lên một hình nền liên tục tại các địa điểm khác nhau. hiệu ứng này cho sự xuất hiện của hình ảnh động và được sử dụng trong một số trò chơi. module này xử lý các hình ảnh (s) để được vẽ lên nền minh bạch trong khi "cSprite_Background" class module xử lý nền cho hình ảnh động để được rút ra về. modBitmap.bas

cStopWatch.cls
lớp học này cho phép bạn dễ dàng các sự kiện thời gian bằng cách bắt đầu một giờ, sau đó hoặc là đọc thời gian trôi mau như là nó đang chạy hay ngừng hẹn giờ và đọc thời gian trôi qua. Tất cả điều này được thực hiện mà không cần tạo thành một để đặt một soát nhập Không có gì

cSysTray.cls
Module này lớp cùng với đó là một module helper (modSysTray.bas) cho phép bạn điều khiển hoàn toàn cách thêm, sửa đổi, và loại bỏ các biểu tượng trong khay hệ thống.
modSysTray.bas

cTimer.cls
Class module này rất giống với các tiêu chuẩn VB Timer kiểm soát ... ngoại trừ class module này là chính xác hơn và không cần một hình thức đặt kiểm soát nhập hẹn giờ này cũng cho phép bạn dễ dàng có được thời gian trôi qua kể từ khi hẹn giờ đã được bắt đầu.
modTimer.bas

cTimer_NoSC.cls
Class module này cũng giống như các mô-đun lớp cTimer.cls, ngoại trừ thay vì sử dụng subclassing để có được những sự kiện hẹn giờ, chương trình này sử dụng một vòng lặp tiếp tục. Điều này là dễ bị sụp đổ ít hơn cTimer.cls, nhưng nó có thể là một CPU ít chuyên sâu hơn. Không

cToolbar.cls
Class module này có một điều khiển Visual Basic PictureBox tiêu chuẩn và biến nó thành một công cụ đầy đủ chức năng (tương tự như một trong những bao gồm trong "Microsoft Windows Common Controls 6,0" [MSCOMCTL.OCX]). Lợi thế để sử dụng module này lớp là không có tập tin bên ngoài để phân phối. Tất cả mọi thứ biên dịch của bạn ngay vào EXE, OCX, DLL, vv modBitmap.bas
modTimer.bas

Class module này có một điều khiển Visual Basic PictureBox tiêu chuẩn và biến nó thành một công cụ đầy đủ chức năng (tương tự như một trong những bao gồm trong "Microsoft Windows thường Controls 6,0" [MSCOMCTL.OCX]). Lợi thế để sử dụng module này lớp là không có tập tin bên ngoài để phân phối. Tất cả mọi thứ biên dịch của bạn ngay vào EXE, OCX, DLL, vv modBitmap.bas; modTimer.bas; cTimer.cls

cWinHelp.cls
Cung cấp một cách dễ dàng để truy cập và sử dụng WinHelp hệ thống giúp đỡ từ bên trong chương trình của bạn.
Last edited by doicanhden on Sat 12/06/2010 7:58 pm, edited 1 time in total.


Câu Lạc Bộ VB

chipmunk
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 125
Joined: Mon 28/03/2011 9:19 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 5 times

Re: Một Số Module & Class Module Cần Thiết

Postby chipmunk » Mon 04/04/2011 9:24 am

nén và giải nén modCompress.bas
thông tin CPU modCPUInfo.bas,modCPU_Intel.bas
thẻ tín dụng modCreditCard.bas
controls modControls.bas,modGradObj.bas ,modListView5.bas,modListView6.bas,modProgressBar.bas ,cScrollBar.cls ,cToolbar.cls
inet dơnload modDownload.bas
DOS modDosCommand.bas
dialup và remote access sever modDUN.bas
modErrorHandler.bas
modFindFile_API.bas
liệt kê font modFonts.bas
modFreeImage.bas
modFTP.bas
Windows API lỗi modGetLastError.bas,modGetLastError1.bas
titlebar modGradient.bas
modHiLo.bas
html hay xml từ url modHtmlSource.bas
biểu tượng có kích thước bất kỳ modICON.bas
modJPEG.bas
modKeyboard.bas
multimedia modMemoryAVI.bas,modMemoryWAV.bas,modMP3.bas,cJPEG.cls ,cMCI.cls,cMCI_Adv.cls
process modOpenAndClose.bas
modOS_Info.bas
modPaths.bas
modPictureTweak.bas
mạng modPING.bas
modPNG.bas
modRegistry.bas,modRegistry_Adv.bas
modREGSVR32.bas
modScreen.bas,modScreenCapture.bas
modShellCommand.bas
modShortcuts.bas
mảng modSort.bas
cửa sổ phụ classing Gmail Chat modSubCls.bas
modSuperShell.bas
modSysFonts.bas
modTimer.bas
modTimeZones.bas
modTTF.bas
modTitlebarPopUp.bas
modWheelMouse.bas
modWheelMouse_OCX.bas
modWININET.bas
modWINSOCK.bas
XML và ADO modXML.bas
MS SQL, MS Access, Oracle, FoxPro cADO.cls
hình ảnh động cANI.cls
mã hóa và giải mã cBASE64.cls
email cCDONTS.cls
cCOMDLG32.cls
cCrypt.cls
dỉectx cDirectMusic7.cls ,cDirectMusic8.cls,cDirectSound7.cls ,cDirectSound8.cls
cFile.cls
cFileInfo.cls
cHTMLHelp.cls
cResource.cls
cScreen.cls
cSprite_Background.cls ,cSprite_Bitmap.cls
cStopWatch.cls
cSysTray.cls
cTimer.cls ,cTimer_NoSC.cls
cWinHelp.cls

OKMimo
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 447
Joined: Fri 11/02/2011 3:36 pm
Has thanked: 107 times
Been thanked: 56 times

Re: Một Số Module & Class Module Cần Thiết

Postby OKMimo » Sun 10/07/2011 11:19 am

đọc bài viết của doicanhden mình thấy như kiểu bạn ý dùng google để translate hay sao ý, hi hi

User avatar
01632911829
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 42
Joined: Sat 11/08/2012 12:50 pm
Location: Bình Thuận
Has thanked: 4 times
Been thanked: 2 times
Contact:

Re: Một Số Module

Postby 01632911829 » Mon 31/12/2012 11:48 am

Tks nhiều


Return to “[VB] Module, Class, UserControl, OCX”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest