• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[C#] Access Database với C#.

Các bài viết hướng dẫn về Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

User avatar
anhtuyenbk
Guru
Guru
Posts: 1311
Joined: Thu 22/09/2005 4:12 pm
Location: Một nơi chừa từng biết, chưa từng nghe, chưa từng thấy
Been thanked: 38 times

Re: [C#] Xử lý Access Database với C#. Tại sao không??

Postby anhtuyenbk » Sat 02/08/2008 11:11 am

manhtung wrote:đây có phải là viết theo dll không bạn

Không, đây là application.
DLL chỉ là nơi chứa các class, hàm , thủ tục để tiện sử dụng trong nhiều ứng dụng v.v.. khi nào cần thì gọi nó trong DLL mà ra.
Vào box hướng dẫn có bài viết tạo dll đó.


Kiếm cơm cho qua ngày tháng
https://www.facebook.com/pinduphongpisenchinhhang

thulet

Re: [C#] Xử lý Access Database với C#. Tại sao không??

Postby thulet » Wed 06/05/2009 10:08 am

Anh ơi, trong lúc làm em xảy ra lỗi.
...
dt = new DataTable();
SqlDataAdapter data = new SqlDataAdapter();
data.Fill(dt);//SqlException was unhandles, incorrect syntax near 'form'
...
Anh giúp em sửa lỗi này với.

User avatar
anhtuyenbk
Guru
Guru
Posts: 1311
Joined: Thu 22/09/2005 4:12 pm
Location: Một nơi chừa từng biết, chưa từng nghe, chưa từng thấy
Been thanked: 38 times

Re: [C#] Xử lý Access Database với C#. Tại sao không??

Postby anhtuyenbk » Wed 06/05/2009 11:02 am

nó ghi quá rõ rồi còn gì, sai syntax sql, xem lại bài hướng dẫn rồi tự sửa lại. Tốt nhất nên học thêm về ngôn ngữ SQL.
Kiếm cơm cho qua ngày tháng
https://www.facebook.com/pinduphongpisenchinhhang

User avatar
Bacrua
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 17
Joined: Fri 24/07/2009 10:40 am
Location: VNUH & KAIST
Contact:

Re: [C#] Xử lý Access Database với C#. Tại sao không??

Postby Bacrua » Fri 24/07/2009 11:49 am

Hihi, thanks Bác Tuyên!
Bài viết của Anh rất hay. =D>
Anh cho Em hỏi chút! Trong hàm Update, nếu như bảng CSDL không có cột "STT", thì câu lệnh Select viết thế nào ạ?
Và trường hợp này thì phải làm thế nào để chương trình hiểu được ta đang update dòng nào?
Em đã thử mấy cách mà chưa được! :-?

DataRow[] objRow = objDataTable.Select("STT = " + Convert.ToInt32(txtSTT.Text));
Delfy
Mechatronics Department, Coltech, VNUH.
Webblog:http://delfycoltech.no1.vn

User avatar
anhtuyenbk
Guru
Guru
Posts: 1311
Joined: Thu 22/09/2005 4:12 pm
Location: Một nơi chừa từng biết, chưa từng nghe, chưa từng thấy
Been thanked: 38 times

Re: [C#] Xử lý Access Database với C#. Tại sao không??

Postby anhtuyenbk » Fri 24/07/2009 1:54 pm

Bacrua wrote:Anh cho Em hỏi chút! Trong hàm Update, nếu như bảng CSDL không có cột "STT", thì câu lệnh Select viết thế nào ạ?
Và trường hợp này thì phải làm thế nào để chương trình hiểu được ta đang update dòng nào?
Em đã thử mấy cách mà chưa được! :-?

DataRow[] objRow = objDataTable.Select("STT = " + Convert.ToInt32(txtSTT.Text));

Trong table bắt buộc phải có một field làm ID như thế mới xác định được mình đang ở dòng nào.
Kiếm cơm cho qua ngày tháng
https://www.facebook.com/pinduphongpisenchinhhang

User avatar
Bacrua
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 17
Joined: Fri 24/07/2009 10:40 am
Location: VNUH & KAIST
Contact:

Re: [C#] Xử lý Access Database với C#. Tại sao không??

Postby Bacrua » Fri 24/07/2009 4:50 pm

Vâng E cảm ơn Anh!
Đành thêm một trường ID vậy! :)
Delfy
Mechatronics Department, Coltech, VNUH.
Webblog:http://delfycoltech.no1.vn

ChacChit
Posts: 2
Joined: Wed 28/10/2009 12:03 am

Re: [C#] Access Database với C#.

Postby ChacChit » Wed 28/10/2009 12:11 am

cám ơn bạn đã gửi, cho mình hỏi trong code của bài mình muốn ở textbox Phone mình bẫy lỗi sao để cho khi nhập chữ vào nó thì báo "Phải Nhập số" giúp mình với, mình mới học C# nên hơi gà [-O<

User avatar
anhtuyenbk
Guru
Guru
Posts: 1311
Joined: Thu 22/09/2005 4:12 pm
Location: Một nơi chừa từng biết, chưa từng nghe, chưa từng thấy
Been thanked: 38 times

Re: [C#] Access Database với C#.

Postby anhtuyenbk » Wed 28/10/2009 7:56 am

ChacChit wrote:cám ơn bạn đã gửi, cho mình hỏi trong code của bài mình muốn ở textbox Phone mình bẫy lỗi sao để cho khi nhập chữ vào nó thì báo "Phải Nhập số" giúp mình với, mình mới học C# nên hơi gà [-O<

cái này trong forum nói nhiều rồi, bạn search nhé. Muốn cho hết gà thì chăm chỉ search là đucợ
Kiếm cơm cho qua ngày tháng
https://www.facebook.com/pinduphongpisenchinhhang

cham3cham
Posts: 4
Joined: Thu 29/10/2009 2:31 pm

Re: [C#] Access Database với C#.

Postby cham3cham » Thu 29/10/2009 2:54 pm

Em mới học C#, muốn hỏi là làm thế nào để connect data, tìm thấy file data rồi nhưng không add được dữ liệu! hjxx :((

cham3cham
Posts: 4
Joined: Thu 29/10/2009 2:31 pm

Re: [C#] Access Database với C#.

Postby cham3cham » Fri 30/10/2009 8:21 am

May quá em mầy mò được rồi! Bác chủ topic cho em hỏi là nếu sử dụng nhiều bảng để load dữ liệu ra datagrid thì làm thế nào?

cham3cham
Posts: 4
Joined: Thu 29/10/2009 2:31 pm

Re: [C#] Access Database với C#.

Postby cham3cham » Fri 30/10/2009 8:23 am

ChacChit wrote:cám ơn bạn đã gửi, cho mình hỏi trong code của bài mình muốn ở textbox Phone mình bẫy lỗi sao để cho khi nhập chữ vào nó thì báo "Phải Nhập số" giúp mình với, mình mới học C# nên hơi gà [-O<Cái này hình như trong database phải thiết kế data type là number :)

ChacChit
Posts: 2
Joined: Wed 28/10/2009 12:03 am

Re: [C#] Access Database với C#.

Postby ChacChit » Wed 04/11/2009 7:02 pm

Cám ơn các bạn đã hướng dẫn cho mình !
Mình có vài vấn đề đối với mình là quá lớn mong các bạn chỉ dẫn mình
1. Trong phần nhập Email nếu không có @ thì nó sẽ báo lỗi, phần code bẫy lỗi được viết ở phần nào .
2. Trong phần creat sample khi bấm vào button đó nó tạo ra 10 ví dụ nhưng đồng thời nó xóa luôn dữ liệu trước đó.Mình muốn nó tạo ra các ví dụ nhưng không xóa dữ liệu cũ thì phải làm sao?
Mong các bạn chỉ giáo cho mình .Mình xin cám ơn trước!

nguoimaulanh
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 25
Joined: Fri 11/12/2009 8:44 pm

Re: [C#] Access Database với C#.

Postby nguoimaulanh » Fri 11/12/2009 8:47 pm

Vậy nếu mình muốn Insert trên nhiều table quan hệ với nhau thì phải làm sao vậy anhtuyenbk ? Mong bạn hướng dẫn cụ thể giùm mình nhé . Thanks nhiều :x

User avatar
anhtuyenbk
Guru
Guru
Posts: 1311
Joined: Thu 22/09/2005 4:12 pm
Location: Một nơi chừa từng biết, chưa từng nghe, chưa từng thấy
Been thanked: 38 times

Re: [C#] Access Database với C#.

Postby anhtuyenbk » Fri 25/12/2009 3:49 pm

11. Chỉnh sửa trực tiếp trên DataGridView và update vào Database
Chỉ có tác dụng đối với 1 table duy nhất đang được view trên grid mà thôi.
Các bước cần làm:
1. Connect Database.
 1. #region "Biến cục bộ trong Form"
 2.             private OleDbConnection objConnect;
 3.             private DataTable objDataTable;
 4.             OleDbDataAdapter objAdapter;
 5.         #endregion
 6.  
 7.  
 8.         #region "Tạo Kết nối và hủy kết nối"
 9.             /// <summary>
 10.             /// Tạo một Connection
 11.             /// </summary>
 12.             private void subCreateConnect()
 13.             {
 14.                 String varChuoiConnect = "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 ;" +
 15.                             "Data Source =" + Application.StartupPath + @"\Solieutest.mdb;" +
 16.                     //"Jet OLEDB:Database Password = 123456;"+
 17.                             "User ID = admin;" + "Persist Security Info=False";
 18.                 objConnect = new OleDbConnection(varChuoiConnect);
 19.                 objConnect.Open(); //Mở kết nối
 20.             }
 21.             /// <summary>
 22.             /// Hủy kết nối
 23.             /// </summary>
 24.             private void subDestroyConnect()
 25.             {
 26.                 objConnect.Close(); //Đóng kết nối
 27.                 objConnect.Dispose();//Giải phóng tài nguyên
 28.                 objConnect = null; //Hủy đối tượng
 29.             }
 30.         #endregion

2. Tạo đối tượng OleDbDataAdapterOleDbCommandBuilder để thực hiện select, insert, update, delete
[csharp]private void subSelectByDataAdapter()
{
//Tạo kết nối tới file Access
subCreateConnect();
//
objAdapter = new OleDbDataAdapter("Select * From DanhsachSV", objConnect);
OleDbCommandBuilder commandbuilder = new OleDbCommandBuilder(objAdapter);
objDataTable = new DataTable("test");
objAdapter.Fill(objDataTable);
dataGridView1.DataSource = objDataTable;
}

private void frmMain_Load(object sender, EventArgs e)
{
subSelectByDataAdapter();
}[/csharp]

3. Update sự thay đổi vào Database
[csharp]private void btnUpdate_Click(object sender, EventArgs e)
{
objAdapter.Update(objDataTable);
}[/csharp]
Attachments
UpdateOnDataGridview.rar
sample
(40.74 KiB) Downloaded 750 times
Kiếm cơm cho qua ngày tháng
https://www.facebook.com/pinduphongpisenchinhhang

thuyson
Posts: 1
Joined: Sat 27/03/2010 1:06 am

Re: [C#] Access Database với C#.

Postby thuyson » Sat 27/03/2010 1:15 am

Anh ơi cho em hỏi,em cũng muốn làm chương trình tương tự của anh nhưng có thêm 1 button là Browse,để khi người dùng nhấn vào nút này thì sẽ cho ngta chọn đến file excel cần làm việc và từ đó mình làm thế nào để lấy được toàn bộ dữ liệu trong file excel đó add vào csdl access rồi mới dùng csdl access này làm các chức năng còn lại!
Anh chỉ giúp em,em đang cần gấp!
Cảm ơn anh nhiều!

orion
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 10
Joined: Thu 13/05/2010 4:31 pm

Re: [C#] Access Database với C#.

Postby orion » Thu 13/05/2010 4:37 pm

Cho mình hỏi thế này nhé
Mình có bảng monhoc gồm các môn học, bảng này mình đã có dữ liệu về các môn học như Anh Văn, Hóa, Sinh, Sử...., mỗi môn có 1 mã môn tương ứng.
Mình có 1 bảng điểm gồm mã môn, điểm.

Mình xây dựng giao diện có 1 cái ComboBox để hiển thị cái chọn môn học từ bảng môn học và 1 textbox để nhập số điểm.
Nhưng mà mình không biết cách nào để lấy các môn học bên bảng monhoc để cho vào cái combobox đó cả. Ai chỉ cho mình với.

HoaXuyenChi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 35
Joined: Sun 30/03/2008 10:22 pm

Re: [C#] Access Database với C#.

Postby HoaXuyenChi » Sat 14/08/2010 8:27 am

bạn xem lại chứ mình tìm không ra cái file *.mdb của chương trình đâu cả. Bạn up lại cái file csdl của chương trình lên được không?

boy1234
Guru
Guru
Posts: 448
Joined: Mon 13/10/2008 3:12 pm
Location: Dĩ An - Bình Dương
Been thanked: 32 times

Re: [C#] Access Database với C#.

Postby boy1234 » Sat 14/08/2010 9:39 am

HoaXuyenChi wrote:bạn xem lại chứ mình tìm không ra cái file *.mdb của chương trình đâu cả. Bạn up lại cái file csdl của chương trình lên được không?

Tìm kỹ lại là có mà. Nằm trong thư mục này nhé :D

Code: Select all

\Database Access Project\Database Access Project\bin\Debug
Dạo này nghiện honda SS50

phamnga87
Posts: 1
Joined: Fri 30/10/2015 9:42 pm

Re: [C#] Access Database với C#.

Postby phamnga87 » Fri 06/11/2015 9:34 am

A tuyền ơi giúp em fix lôi nè với. "oledbException was unhandled" trong lệnh "ket_noi.open()" khi kết nối aceess với vb.net.


Return to “[.NET] Bài viết hướng dẫn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest