• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Sắp xếp theo tứ tự khi chèn vào bảng tạm

Chuyên mục thảo luận các vấn đề liên quan đến ứng dụng quản lý và cơ sở dữ liệu

Moderator: Điều hành

muaphonui_2010
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 545
Joined: Fri 26/11/2010 1:15 pm
Location: TP.HCM
Has thanked: 189 times
Been thanked: 34 times
Contact:

Sắp xếp theo tứ tự khi chèn vào bảng tạm

Postby muaphonui_2010 » Wed 29/05/2019 4:34 pm

Mình lưu lại cách này để có lúc cần thì tìm lại cho dễ, và bạn nào cần thì xem.
- Khi dùng sql server 2012 thì việc chèn bào bảng tạm dạng "SELECT ....INTO #phatsinh From (...." nó sẽ không sắp xếp thứ tự theo mệnh đề ORDER BY.
Vì vậy phải thêm vào TOP (n)
Code sẽ không được sắp xếp.

Code: Select all

SELECT T.id, T.machungtu, T.sophieu, T.ngaythang, ....
        INTO #phatsinh From (SELECT dbo.T_thuchi.id, machungtu, sophieu, ngaythang,.... FROM dbo.Tables1 WHERE (.....)
 UNION ALL SELECT dbo.T_thuchi.id, machungtu, sophieu, ngaythang,  FROM dbo.Tables2 WHERE (....)
)T Order By ngaythang, machungtu DESC, sophieu

code được sắp xếp nhờ vào TOP

Code: Select all

SELECT TOP (100) T.id, T.machungtu, T.sophieu, T.ngaythang, ....
        INTO #phatsinh From (SELECT dbo.T_thuchi.id, machungtu, sophieu, ngaythang,.... FROM dbo.Tables1 WHERE (.....)
 UNION ALL SELECT dbo.T_thuchi.id, machungtu, sophieu, ngaythang,  FROM dbo.Tables2 WHERE (....)
)T Order By ngaythang, machungtu DESC, sophieu


==> Bảng tạm #phatsinh sẽ được sắp xếp theo mệnh đề ORDERBYReturn to “Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests