Sự kiện click button ảo và click checkbõ ảo của web form đăng nhập ?

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Moderators: vietluyen, vuathongtin

Post Reply
dong
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 718
Joined: Thu 03/04/2008 7:46 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 2 times

Sự kiện click button ảo và click checkbõ ảo của web form đăng nhập ?

Post by dong »

Tôi có code Login web sau: http://www.dotnetlearners.com/blogs/vie ... g-css.aspx
Vấn đề ở đây khi chạy mình muốn thi hành các lệnh trong button ảo login hoặc checkbox ảo này, mình phải khai báo ra sao để sự kiện btnLogin_Click(..) chạy trong file LogIn.aspx.cs ? tương tự cho checkbox ảo cũng vậy.

Code: Select all

protected void btnLogin_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    //Mở trang đăng ký
    Response.Redirect("Rgistration.aspx");
  }
Post Reply

Return to “Lập trình Web với ASP.NET”