• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

hiển thị 2 table lên cùng 1 dataGridView có ComboBox

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Điều hành viên: tungblt, vuathongtin

nghiaducon
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 45
Ngày tham gia: T.Hai 11/03/2013 3:48 pm
Has thanked: 8 time
Been thanked: 1 time

hiển thị 2 table lên cùng 1 dataGridView có ComboBox

Gửi bàigửi bởi nghiaducon » T.Bảy 19/08/2017 11:14 am

Tôi có 2 bảng:
Bảng 1: DSMonAn: IDMonAn, TenMonAn, DonGiaMonAn
Bảng 2: TEMP: MAHOADON, IDMonAn, SoLuong

Tôi muốn hiển thị lên dataGridView 4 cột: MAHOADON, TenMonAn, SoLuong, DonGiaMonAn. Nhưng phần TenMonAn hiển thị bằng ComboBox để người dùng chọn món có sẵn vấn đề là làm đủ mọi cách chỉ hiển thị được 3 cột: MAHOADON, TenMonAn, SoLuong.
Bác nào hỗ trợ tôi hiển thị cột DonGiaMonAn lên với. Với lại tôi muốn mỗi khi chọn món ăn khác trong DonGiaMonAn thì cột DonGiaMonAn thay đổi giá theo. Dưới đây là code của tôi.

Mã: Chọn hết

       con = "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; " + "Data Source = Database.mdb";
            ds = new DataSet();
            string query = "SELECT * FROM DSMonAn";
            try
            {
                OleDbConnection conn = new OleDbConnection(con);
                da = new OleDbDataAdapter(query, conn);
                da.Fill(ds, "DSMonAn");

               
                (dataGridView1.Columns["TenMonAn"] as DataGridViewComboBoxColumn).DataSource = ds.Tables["DSMonAn"];
                (dataGridView1.Columns["TenMonAn"] as DataGridViewComboBoxColumn).DisplayMember = "TenMonAn";
                (dataGridView1.Columns["TenMonAn"] as DataGridViewComboBoxColumn).ValueMember = "IDMonAn";

                da.SelectCommand.CommandText = "SELECT * FROM TEMP";
                da.Fill(ds, "TEMP");
                dataGridView1.DataSource = ds.Tables["TEMP"];
 
            }
            catch (OleDbException ex)
            {
                MessageBox.Show(ex.Message);
            }

        }nghiaducon
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 45
Ngày tham gia: T.Hai 11/03/2013 3:48 pm
Has thanked: 8 time
Been thanked: 1 time

Re: hiển thị 2 table lên cùng 1 dataGridView có ComboBox

Gửi bàigửi bởi nghiaducon » T.Bảy 19/08/2017 12:10 pm

Tôi đã thử tìm cách gán DataSource cho columns DonGiaMonAn nhưng không được. Bác nào hỗ trợ phần này với.


Quay về “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.5 khách