• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Xóa ký tự không phải là số tự nhiên ra khỏi một chuỗi

Các thủ thuật liên quan đến xử lý chuỗi và thời gian

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

User avatar
NoBi
Quản trị
Quản trị
Posts: 962
Joined: Tue 18/03/2008 1:22 pm
Location: Sài Gòn
Has thanked: 53 times
Been thanked: 66 times
Contact:

Xóa ký tự không phải là số tự nhiên ra khỏi một chuỗi

Postby NoBi » Tue 22/11/2011 3:19 pm

Thủ thuật: Xóa ký tự không phải là số tự nhiên ra khỏi một chuỗi
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Nếu bạn muốn người dùng nhập số vào textbox bạn có thể dùng Javascript để check nhưng với trường hợp nào đó code javascript của bạn bị lỗi và người dùng vẫn có thể nhập ký tự lạ vào textbox và khi submit lên Server hệ thống sẽ báo lỗi không thể Convert sang kiểu Integer


Chúng ta có thể loại bỏ ký tự lạ này bằng cách sử dụng RegularExpression:
  1. var str = "12d223*23#22";
  2. var newStr = Regex.Replace(str, @"[^\d]", "");

và kết quả của chúng ta sẽ là:
//122232322


:>

Return to “[.NET] Chuỗi và Thời gian”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests