• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

lỗi khi thêm dữ liệu

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Moderators: vietluyen, vuathongtin

DangHuynhBaoLong
Posts: 5
Joined: Wed 04/06/2008 12:25 am

lỗi khi thêm dữ liệu

Postby DangHuynhBaoLong » Wed 04/06/2008 12:30 am

giúp dùm với câu lệnh insert ứ báo lỗi hoài mà ko biết tại sao ai giúp với

Code: Select all

 1.  
 2. OleDbConnection con = new OleDbConnection();
 3.         string str = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;";
 4.         str += "Data Source=" + MapPath("game4vn.mdb");
 5.         con.ConnectionString=str;
 6.         con.Open();
 7.         str = "Insert Into KhachHang Values(?,?,?,?,?)";
 8.         OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();
 9.         cmd.Parameters.Add("Email", OleDbType.VarChar).Value = txtEmail.Text;
 10.         cmd.Parameters.Add("Ten", OleDbType.VarChar).Value = txtTen.Text;
 11.         cmd.Parameters.Add("Date", OleDbType.VarChar).Value =DateTime.Now.ToShortDateString();
 12.         cmd.Parameters.Add("DiaChi", OleDbType.VarChar).Value = txtdichi.Text;
 13.         cmd.Parameters.Add("Pass", OleDbType.VarChar).Value = txtPass.Text;
 14.         cmd.CommandType=CommandType.Text;
 15.         cmd.CommandText=str;
 16.         cmd.Connection=con;
 17.         cmd.ExecuteNonQuery();// chỗ này báo lỗi nè
 18.         con.Close();
 19.  

sCode nè xem dùm giúp:http://www.box.net/shared/c3gwj778c8User avatar
NoBi
Quản trị
Quản trị
Posts: 962
Joined: Tue 18/03/2008 1:22 pm
Location: Sài Gòn
Has thanked: 53 times
Been thanked: 66 times
Contact:

Re: lỗi khi thêm dữ liệu

Postby NoBi » Wed 04/06/2008 5:27 pm

Download cái sourcecode về chạy insert csdl vào bình thường mà bạn, có thấy lỗi gì đâu?.
:>

DangHuynhBaoLong
Posts: 5
Joined: Wed 04/06/2008 12:25 am

Re: lỗi khi thêm dữ liệu

Postby DangHuynhBaoLong » Wed 04/06/2008 6:34 pm

Thì mình cũng thấy kì xem đi xem lại thấy viết đúng mà tại sao nó lại không chạy, khi chạy thì nó báo lỗi như hình nè bạn xem dùm mình nhé
Image

User avatar
NoBi
Quản trị
Quản trị
Posts: 962
Joined: Tue 18/03/2008 1:22 pm
Location: Sài Gòn
Has thanked: 53 times
Been thanked: 66 times
Contact:

Re: lỗi khi thêm dữ liệu

Postby NoBi » Thu 05/06/2008 10:33 am

Ở máy tôi chạy không thấy lỗi này. Mà sao source ở file download về lại khác với source ở trên bài viết vậy?.
:>

DangHuynhBaoLong
Posts: 5
Joined: Wed 04/06/2008 12:25 am

Re: lỗi khi thêm dữ liệu

Postby DangHuynhBaoLong » Thu 05/06/2008 7:00 pm

khác nhau vì mình viết thấy lỗi sai hoài ờ 1 chổ tức quá viết kiểu khác, vẫn sai lại viết nữa nên nhiều phiên bản, giúp mình với tại sau nó lại sai vậy chỉ dùm nhen :D :x

User avatar
meoconbuongbinh1712
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 82
Joined: Thu 28/12/2006 3:49 pm
Location: Quê của người phụ nữ nặng nhất thế giới
Has thanked: 1 time
Been thanked: 2 times

Re: lỗi khi thêm dữ liệu

Postby meoconbuongbinh1712 » Fri 06/06/2008 2:47 pm

hi cũng đang tập về asp.net
uhm lỗi của bạn là do thư mục chứa data của bạn chỉ cấp có quyền read mà kh có quyền write nên nó mới phát sinh lỗi khi bạn muốn insert hay update hoặc delete data
Bạn hãy cấp quyền write cho tài khoản asp.net xem thế nào nhé
The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing
you can't have them


Return to “Lập trình Web với ASP.NET”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests