[VB6]Mã nguồn về một số game và hiệu ứng...

Bộ sưu tập mã nguồn các ứng dụng game, giải trí
Post Reply
User avatar
Dang Minh Du
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 531
Joined: Wed 02/04/2008 2:08 pm
Location: RGames Team
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Contact:

[VB6]Mã nguồn về một số game và hiệu ứng...

Post by Dang Minh Du »

Tên chương trình: Game Aeon
Ngôn ngữ lập trình: VB6
Tác giả: Đặng Minh Dự Sưu tầm
Chức năng: Cho người dùng chơi :D
Attachments
aeoncode.zip
(318.51 KiB) Downloaded 2952 times
~°Dòng Sông Mùa Thu°~
Studying...!
User avatar
Dang Minh Du
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 531
Joined: Wed 02/04/2008 2:08 pm
Location: RGames Team
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Contact:

Re: Mã nguồn về một số game và hiệu ứng...

Post by Dang Minh Du »

Tên chương trình: Game Air-x
Ngôn ngữ lập trình: VB6
Tác giả: Đặng Minh Dự Sưu tầm
Chức năng: Cho người dùng chơi :D
Attachments
air-x.zip
(272.03 KiB) Downloaded 1194 times
~°Dòng Sông Mùa Thu°~
Studying...!
User avatar
Dang Minh Du
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 531
Joined: Wed 02/04/2008 2:08 pm
Location: RGames Team
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Contact:

Re: Mã nguồn về một số game và hiệu ứng...

Post by Dang Minh Du »

Tên chương trình: Amination Gif
Ngôn ngữ lập trình: VB6
Tác giả: Đặng Minh Dự Sưu tầm
Chức năng: Minh họa việc load và dùng ảnh gif động trong vb :D
Attachments
AnimatedGif.zip
(69.88 KiB) Downloaded 1079 times
~°Dòng Sông Mùa Thu°~
Studying...!
User avatar
Dang Minh Du
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 531
Joined: Wed 02/04/2008 2:08 pm
Location: RGames Team
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Contact:

Re: Mã nguồn về một số game và hiệu ứng...

Post by Dang Minh Du »

Tên chương trình: Hallowin Sound
Ngôn ngữ lập trình: VB6
Tác giả: Đặng Minh Dự Sưu tầm
Chức năng: Giống như Screensaver, cục kì rùng rợn :-O
Attachments
H_Sounds.zip
(624.97 KiB) Downloaded 1234 times
~°Dòng Sông Mùa Thu°~
Studying...!
Post Reply

Return to “[VB] Mã nguồn chương trình giải trí”