• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

ADODB với Access, DataGrid, DataReport, DE, DAO

Chuyên mục thảo luận các vấn đề liên quan đến ứng dụng quản lý và cơ sở dữ liệu

Điều hành viên: Điều hành

Hình đại diện của người dùng
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4764
Ngày tham gia: CN 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 time
Been thanked: 519 time

Re: Kết nối CSDL dùng VB,VBA

Gửi bàigửi bởi truongphu » T.Tư 28/04/2010 10:18 pm

ADODB connect DBF

haquocquan đã viết:Nói chung là em không làm được.
Em gửi 1 file DBF bác lập giúp em một DEMO nhé (hướng dẫn cụ thể nhé)1- file DBF, load tại:
http://www.mediafire.com/?ynoofkezg5j

Giải nén, xong đưa vào folder của project sau:
Tập tin đính kèm
Connect DBF.rar
(1.77 KiB) Đã tải 808 lần


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Hình đại diện của người dùng
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4764
Ngày tham gia: CN 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 time
Been thanked: 519 time

Ngày tháng của Access theo Regional Setting

Gửi bàigửi bởi truongphu » CN 09/05/2010 9:55 am

(Bài viết lại) về cách dùng ngày tháng của Access theo Regional Setting
khi dùng VB6 với ADODB truy vấn Access

1- Nếu mặc định của Regional Setting là English (United Status) tức là định dạng ngày tháng mm/dd/yyyy thì không xảy ra điều gì.

2- Nếu mặc định của Regional Setting là French (France), hay Customize tức là định dạng ngày tháng dd/mm/yyyy sẽ xẩy ra vấn đề lẫn lộn dữ liệu!

-> với ngày <13, VB6 vẫn coi ngày hợp lệ nhưng đọc dữ liệu theo dạng Mỹ thay vì Việt
vd: Ngày 9 tháng 5 năm 2010 viết 09/05/2010 thì VB6 hiểu là ngày 5 tháng 9 năm 2010
-> với ngày >12
* Dữ liệu đơn = chỉ có 1 thì VB6 sẽ tự động chuyển sang mm/dd/yyyy

Mã: Chọn hết

Private Sub Command3_Click()
    ' Tu Ðông chuyên sang mm/dd/yyyy
    Dim aaa As String
    aaa = "15/9/2010"
    MsgBox CDate(aaa)
End Sub


* Khối Dữ liệu: VB6 chấp nhận các ngày < 13 nhưng đọc theo kiểu Mỹ, gặp ngày > 12 sẽ báo lỗi

-------------------

Trước khi bàn về cách khắc phục lỗi, ta xét hàm Format

1- Với ngày < 13

Mã: Chọn hết

Private Sub Form_Load()
   Text1.Text = "05/07/2010"
End Sub

Private Sub Command1_Click()
   Text1.Text = Format(Text1.Text, "dd/mm/yyyy")
End Sub

Private Sub Command2_Click()
   Text1.Text = Format(Text1.Text, "mm/dd/yyyy")
End Sub


Bạn nhấn Command1 nhiều lần, Text1 sẽ thay đổi theo mỗi lần nhấn.
Lý do: 05/07/2010 được VB6 chấp nhận là ngày 7 tháng 5; chuyển định dạng là 07/05/2010
Tiếp theo, VB6 lại chấp nhận 07/05/2010 là ngày 5 tháng 7, chuyển định dạng là 05/07/2010

Trong khi đó, bạn nhấn Command2 sẽ trơ trơ, vì VB6 đã xem 05/07/2010 là mm/dd/yyyy nên format theo mm/dd/yyy là vô ích! (VB6 vẫn chuyển theo lệnh, nhưng kết quả không đổi)

2- Với ngày > 12

Mã: Chọn hết

Private Sub Form_Load()
   Text1.Text = "15/07/2010"
End Sub


Khi form vừa Load, command1 không tác dụng vì kết quả đã đúng
chỉ có thể nhấn command2 một lần trước triên để thay đổi kết quả
và do đó, chỉ có thể nhấn qua lại 2 command nầy, mỗi lúc một lần!

Nếu Form Load với Text1 là "05/17/2010" thì cũng như trên
nhưng lần nầy command1 lại trước tiên để thay đổi kết quả

--------------------

Rút ra kết luận là nếu Regional Setting là French (France), hay Customize tức là định dạng ngày tháng dd/mm/yyyy; ta buộc lòng áp dụng hàm Format và hàm Cdate theo điều kiện!!

 1. Function CdateVN2US(ByVal Ngày As String) As Date
 2.     On Error GoTo Lôi
 3.     Dim NTN() As String: NTN = Split(Ngày, "/")
 4.     ' code: truongphu 9/5/2010
 5.    Dim ÐôiNgày As Date: ÐôiNgày = CDate(Ngày)
 6.     If CInt(NTN(0)) < 12 Then
 7.         CdateVN2US = Format(ÐôiNgày, "dd/mm/yyyy")
 8.     Else
 9.         CdateVN2US = ÐôiNgày
 10.     End If
 11.     Exit Function
 12. Lôi: CdateVN2US = Empty
 13. End Function
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Chit
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 23
Ngày tham gia: T.Hai 17/05/2010 4:51 pm

Re: Kết nối CSDL dùng VB,VBA

Gửi bàigửi bởi Chit » T.Ba 18/05/2010 7:31 pm

Ở mục 8 em xin có thắc mắc là "cho động tên máy và đường dẫn ở máy lưu CSDL. Khi kết nối không thành, yêu cầu người sử dụng nhập tên máy trên mạng, ổ đĩa và đường dẫn là được" có nghĩa là thế nào ạ? Anh có thể cho em xem đoạn code không ạ, vì bài báo cáo của em thầy bắt kết nối CSDL từ xa mà cứ mỗi lần mang bài từ nhà đến trường là lại bị báo lỗi và phải kết nối lại
Ở mục 10 em xin có ý kiến là có thể kết nối với tất cả các bảng sau đó ta sẽ điều chỉnh RecordSource lại khi select case. Em đã làm cách này trong bài của mình trong chủ đề "Lỗi ado.refresh", ado nằm trong form thiết bị
Con người chỉ biết đòi hỏi những gì mình thiếu mà ko biết quay lại quý những gì mình đang có

Chit
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 23
Ngày tham gia: T.Hai 17/05/2010 4:51 pm

Re: Kết nối CSDL dùng VB,VBA

Gửi bàigửi bởi Chit » T.Ba 18/05/2010 8:08 pm

Tiện đay em cũng xin hỏi sự khác nhau của ADODB và ADODC thế nào ạ. Em đã hỏi thầy giáo và thấy trả lời:
ADODB là cơ chế truy cập CSDL.
ADODC là điều khiển truy cập CSDL.
Nhưng em vẫn chưa hiểu rõ lắm mà thấy trong các bài viết đều sử dụng ADODB nhưng bọn em chỉ được hướng dẫn kết nối trực tiếp bằng ADODC
Con người chỉ biết đòi hỏi những gì mình thiếu mà ko biết quay lại quý những gì mình đang có

Hình đại diện của người dùng
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4764
Ngày tham gia: CN 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 time
Been thanked: 519 time

Re: Kết nối CSDL dùng VB,VBA

Gửi bàigửi bởi truongphu » T.Ba 18/05/2010 8:36 pm

Chit đã viết:Ở mục 8 em xin có thắc mắc là "cho động tên máy và đường dẫn ở máy lưu CSDL. Khi kết nối không thành, yêu cầu người sử dụng nhập tên máy trên mạng, ổ đĩa và đường dẫn là được" có nghĩa là thế nào ạ? Anh có thể cho em xem đoạn code không ạ, vì bài báo cáo của em thầy bắt kết nối CSDL từ xa mà cứ mỗi lần mang bài từ nhà đến trường là lại bị báo lỗi và phải kết nối lại


code:
 1. Dim Con As New ADODB.Connection
 2.  
 3. Private Sub Command1_Click()
 4.     On Error GoTo Lôi
 5.     If Con.State = 1 Then Con.Close
 6.     Con.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;"
 7.     Con.ConnectionString = "Data Source = " & Text1
 8.     Con.Open
 9.     MsgBox " Kê't nô'i thành công"
 10.     Exit Sub
 11. Lôi: MsgBox " Kê't nô'i thâ't bai" & vbCrLf & Err & _
 12.             vbCrLf & Err.Description & vbCrLf & _
 13.             "Hãy chon nút Browser dâ~n Ðê'n file" & vbCrLf & _
 14.             "Hay gõ tên path vào ô text"
 15. End Sub
 16.  
 17. Private Sub Command2_Click()
 18.     CommonDialog1.ShowOpen
 19.     If CommonDialog1.FileName <> "" Then Text1 = CommonDialog1.FileName
 20. End Sub
 21.  

Path Connection Tuong Ðôi.rar
(1.78 KiB) Đã tải 581 lầnChit đã viết:Ở mục 10 em xin có ý kiến là có thể kết nối với tất cả các bảng

Mỗi lần kết nối một Table ta phải tốn một Recordset, do đó nếu không cần thiết, ta hạn chế kết nối nhiều Table cùng lúc
Với chỉ Một recordset, nều không có gì đặc biệt cần thiết, ta có thể làm việc với tất cả các Table trong từng thời gian

Chit đã viết:em cũng xin hỏi sự khác nhau của ADODB và ADODC thế nào ạ. Em đã hỏi thầy giáo và thấy trả lời:
ADODB là cơ chế truy cập CSDL.
ADODC là điều khiển truy cập CSDL.
Nhưng em vẫn chưa hiểu rõ lắm


ADODB là toàn bộ tập tin gốc (thư viện dll) bao gồm tất cả các cách kết nối file, truy vấn table... Mọi việc đều thông qua viết code tất tần tật
ADODC, ký tự C = Control, Nó cũng là ADODB nhưng thiết kế kết nối kèm truy vấn thông qua các control (giao diện), tất cả nhờ file OCX. Điều nầy đem lại sự thuận lợi cho các bạn mới quen ADODB
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Hình đại diện của người dùng
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4764
Ngày tham gia: CN 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 time
Been thanked: 519 time

Trình bày 2 cột record song song trên Datareport chuẩn

Gửi bàigửi bởi truongphu » T.Ba 25/05/2010 11:45 am

Xem bài viết, code và project
Một dạng report theo cột
viewtopic.php?f=7&t=12690&p=76711#p76709
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Hình đại diện của người dùng
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4764
Ngày tham gia: CN 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 time
Been thanked: 519 time

Re: ADODB với Access, DataGrid, DataReport, DE, DAO

Gửi bàigửi bởi truongphu » T.Ba 25/05/2010 10:25 pm

Tìm các bản ghi có trong table này nhưng ko có trong table
gửi bởi jrnguyen87 » Hôm nay 12:40 am


 1. Dim con As New Connection
 2. Dim rec As New Recordset
 3.  
 4. Private Sub Command26_Click()
 5. rec.Close
 6. rec.Open "Select SBD, [Ho ten], [Noi Sinh], ID From Table1 WHERE NOT EXISTS (select ID From table2 where table1.ID=table2.ID)"
 7. DataGrid1.ReBind
 8. End Sub
 9.  
 10. Private Sub Form_Load()
 11. con.CursorLocation = adUseClient
 12. con.Open "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source = " & App.Path & "\db1.mdb"
 13. rec.Open "Select * From Table1", con, 3, 3
 14. Set DataGrid1.DataSource = rec
 15.  
 16. End Sub
Tập tin đính kèm
Tìm record có trong table nây mà không có table kia.rar
(9.96 KiB) Đã tải 540 lần
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Sea2008
Bài viết: 2
Ngày tham gia: T.Ba 20/05/2008 10:19 am

Re: ADODB với Access, DataGrid, DataReport, DE, DAO

Gửi bàigửi bởi Sea2008 » T.Năm 27/05/2010 3:11 pm

Thanks bác Trường Phú quá.

Cho em hỏi nhờ một chút: trong phần 76: Kết nối đến CSDL trên Internet.
Nhờ bác Phú và Taykhongbatgiac chia xẻ giúp code của hai tập tin GetData.asp và SaveData.asp viết trong phần này.

Làm phiền bác Phú và Taykhongbatgiac quá.

Bác Phú ơi: "... quá nửa đời người làm được nhiều việc quá ..."

Hình đại diện của người dùng
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4764
Ngày tham gia: CN 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 time
Been thanked: 519 time

Re: ADODB với Access, DataGrid, DataReport, DE, DAO

Gửi bàigửi bởi truongphu » T.Sáu 28/05/2010 7:03 am

Đấy là công trình của taykhongbatgiac cách đây hơn năm.
Tôi nhớ có kết nối thành công
(thật kỳ diệu, code kết nối và truy vấn đơn giản)
Bạn có thể liên hệ với taykhongbatgiac
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

chiponline89
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 21
Ngày tham gia: T.Sáu 14/05/2010 1:59 pm

Re: ADODB với Access, DataGrid, DataReport, DE, DAO

Gửi bàigửi bởi chiponline89 » T.Bảy 29/05/2010 6:32 pm

Sao Cháu Thấy mấy BÁc toàn dùng ADODB vậy , Mà không có dùng DAO vậy. Cháu mới học , nên toàn dung bằng DAO đã thấy khó khăn quá

Hình đại diện của người dùng
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4764
Ngày tham gia: CN 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 time
Been thanked: 519 time

Re: ADODB với Access, DataGrid, DataReport, DE, DAO

Gửi bàigửi bởi truongphu » T.Bảy 29/05/2010 6:46 pm

chiponline89 đã viết:Cháu mới học , nên toàn dung bằng DAO đã thấy khó khăn quá


Trong VB6 đã tích hợp sẵn DAO, đó là Data. Bạn vẽ lên form cái Data1, nối kết với dữ liệu là xong. Cũng trong Topic nầy có nhiều bài về DAO, bạn cố đọc. Hoặc tham khảo:
Đề cương Sổ Tay VB 6 và CSDL
viewtopic.php?f=30&t=8636
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

chiponline89
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 21
Ngày tham gia: T.Sáu 14/05/2010 1:59 pm

Re: ADODB với Access, DataGrid, DataReport, DE, DAO

Gửi bàigửi bởi chiponline89 » T.Bảy 29/05/2010 9:05 pm

Bác ơi , Bác có thể giúp cháu cái này được không ah:
Trả là cháu đang làm một bài tập về quản lý hàng hóa. Đến cái phần lập báo cáo ý ạ, cháu muốn xuất dữ liệu từ DBgrid vào trong Datareport, nhưng khi cháu chưa nghĩ ra hướng giải quyết và cũng chưa být phải làm thế nào nữa.
Chi tiết là như này ah : form của cháu gồm:
+ 1 combobox chứa mah dùng với mục đích tìm kiếm
+ 1 Dbgrid chưa dư liệu tìm kiếm được
+ 2 commandbutton : 1 để tìm kiếm và 1 để in.
+ Dữ liệu gồm:mah:01,02,03
tenh:mũ,áo,giày

cháu muốn là khi cháu tìm kiếm xong , và nhấn vào nút in thì sẽ cho ra datareport toàn bộ những bản ghi mà mình tìm thấy được. Ở đây cháu dùng DAO để kết nối.

Vậy Bác có thể giúp cháu một cách chi tiết nhất không ah.

Có gì bác cho cháu luôn mail của bác để cháu gửi bài của cháu cho Bác xem thử và sửa dùm cháu ạ

Hình đại diện của người dùng
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4764
Ngày tham gia: CN 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 time
Been thanked: 519 time

Re: ADODB với Access, DataGrid, DataReport, DE, DAO

Gửi bàigửi bởi truongphu » T.Bảy 29/05/2010 9:20 pm

chiponline89 đã viết:sẽ cho ra datareport toàn bộ những bản ghi mà mình tìm thấy được. Ở đây cháu dùng DAO để kết nối.


DAO là kỹ thuật kết nối và truy vấn đã xưa. Chúng không hổ trợ DataReport
Nếu muốn có DatReport, bạn phải dùng ADODB mà ADODC là đơn giản cho người mới học

chiponline89 đã viết:cháu muốn xuất dữ liệu từ DBgrid

1- Cũng tương tự như trên, DBGrid là bảng biểu đã quá cũ. Mới hơn một chút là dùng MSFlexGrid để kèm với DAO. Tuy nhiên chuyển qua dùng ADO thì phải dùng DataGrid

2- Nhiều bạn cứ lầm tưởng xuất dữ liệu từ DBGrid, MSFlexGrid hay DataGrid sang DataReport hay Excel vì trực quan. Thực ra các control trên không có chức năng nầy, chúng chỉ tải và trình bày dữ liệu từ Recordset. Do đó, muốn xuất cái gì thì cũng phải hỏi Recordset một tiếng!

chiponline89 đã viết:có thể giúp cháu một cách chi tiết nhất

Các Project mẫu đã có, bạn cứ load về và dùng theo đề án riếng mình. Có khó khăn, bạn cứ gởi Project kèm CSDL nho nhỏ lên để nhờ sửa. Forum không ai làm giùm cả, bạn phải cố gắng
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

chiponline89
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 21
Ngày tham gia: T.Sáu 14/05/2010 1:59 pm

Re: ADODB với Access, DataGrid, DataReport, DE, DAO

Gửi bàigửi bởi chiponline89 » T.Bảy 29/05/2010 9:36 pm

Vậy là bấy giờ nếu cháu muốn xuất dữ liệu có điều kiện là phải dùng ADODC ạ

chiponline89
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 21
Ngày tham gia: T.Sáu 14/05/2010 1:59 pm

Re: ADODB với Access, DataGrid, DataReport, DE, DAO

Gửi bàigửi bởi chiponline89 » CN 30/05/2010 10:08 am

Dòng Nay Nó Báo Lỗi, Ai Sửa Dùm Cháu Cái:

Sub laydulieu()
SQL = "select*from T_hanghoa"
If hanghoa1.State = 1 Then hanghoa1.Close
hanghoa1.Open SQL, cn, 3, 3 <---- Báo lỗi ở dòng này
Set text1.DataSource = hanghoa1
text1.DataField = "mah"
Set text2.DataSource = hanghoa1
text2.DataField = "tenh"
Set text3.DataSource = hanghoa1
text3.DataField = "mancc"
End Sub

Hình đại diện của người dùng
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4764
Ngày tham gia: CN 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 time
Been thanked: 519 time

Re: ADODB với Access, DataGrid, DataReport, DE, DAO

Gửi bàigửi bởi truongphu » CN 30/05/2010 10:15 am

chiponline89 đã viết:hanghoa1.Open SQL, cn, 3, 3 <---- Báo lỗi ở dòng này


Nên tập suy nghĩ
* 2 số 3 cuối đương nhiên không lỗi, quá minh bạch
* cn: kiểm tra lại khai báo kết nối Connection gồm Provider và Database
có lẽ không lỗi vì cn phải Open trước hanghoa1.Open
mà cn.open nếu có lỗi lúc đó đã báo!
* vậy còn lại SQL
câu nầy khá quen thuộc, ít lỗi, vậy do đâu? dấu * phải nằm giữa 2 space

có tí thế mà bạn cũng hỏi thì làm sao khá lên được?
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

chiponline89
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 21
Ngày tham gia: T.Sáu 14/05/2010 1:59 pm

Re: ADODB với Access, DataGrid, DataReport, DE, DAO

Gửi bàigửi bởi chiponline89 » CN 30/05/2010 10:19 am

za vang , em cảm ơn thầy ạ. Em sẽ cố gắng hơn

chiponline89
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 21
Ngày tham gia: T.Sáu 14/05/2010 1:59 pm

Re: ADODB với Access, DataGrid, DataReport, DE, DAO

Gửi bàigửi bởi chiponline89 » CN 30/05/2010 10:22 am

Thầy ơi vẫn báo lỗi ở dòng đó . Em gửi nguyên văn cho thầy nhá .
modul của em thế này ạ:

 1. Public cn As New ADODB.Connection
 2. Public rs As String
 3.  
 4. Sub MoCSDL()
 5.     rs = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source = " & App.Path & "\DuLieu1.mdb"
 6.     If cn.State = 1 Then cn.Close
 7.     cn.CursorLocation = aduseclient
 8.     cn.Open rs
 9.     Const adlockoptimistic = 3: Const adopendynamic = 2: Const aduseclient = 3:
 10.    
 11. End Sub
còn đây là trong form:

 1. Dim hanghoa1 As New ADODB.Connection
 2. Dim sSQL As String
 3.  Sub laydulieu()
 4.  SQL = "select  *  from T_hanghoa"
 5.  If hanghoa1.State = 1 Then hanghoa1.Close
 6.    hanghoa1.Open SQL, cn, 3, 3
 7. Set text1.DataSource = hanghoa1
 8.         text1.DataField = "mah"
 9.  Set text2.DataSource = hanghoa1
 10.         text2.DataField = "tenh"
 11.  Set text3.DataSource = hanghoa1
 12.         text3.DataField = "mancc"
 13.  End Sub
 14.  
 15. Private Sub Form_Load()
 16. Call MoCSDL
 17. Call laydulieu
 18. End Sub


------
1- Toàn bộ code nên bỏ trong thẻ code theo quy định
2- ở form_Load, bạn gọi MoCSDL chứng tỏ cn tốt, lỗi ở laydulieu
như đã nói, recordset.Open rất thông thường, khó sai, vậy bạn có phát biểu Option Explicit trên đầu không? vì nếu có thì biến SQL chưa định nghĩa (chỉ có sSQL mà thôi).
3- Nếu vẫn thế, bạn nên gởi project kèm mdb đã compact lên, vậy mới dễ tìm lỗi

chiponline89
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 21
Ngày tham gia: T.Sáu 14/05/2010 1:59 pm

Re: ADODB với Access, DataGrid, DataReport, DE, DAO

Gửi bàigửi bởi chiponline89 » CN 30/05/2010 11:08 am

Mã: Chọn hết

Public cn As New ADODB.Connection
Public rs As String

Sub MoCSDL()
    rs = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source = " & App.Path & "\DuLieu1.mdb"
    If cn.State = 1 Then cn.Close
    cn.CursorLocation = aduseclient
    cn.Open rs
    Const adlockoptimistic = 3: Const adopendynamic = 2: Const aduseclient = 3:<--- gio lai noi ởi đây tHầy ơi
   
End Sub


3- Nếu vẫn thế, bạn nên gởi project kèm mdb đã compact lên, vậy mới dễ tìm lỗi

chiponline89
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 21
Ngày tham gia: T.Sáu 14/05/2010 1:59 pm

Re: ADODB với Access, DataGrid, DataReport, DE, DAO

Gửi bàigửi bởi chiponline89 » CN 30/05/2010 12:29 pm

Đây ah. Thầy sửa dùm em , rồi giải thích hộ em luôn Thầy nhé
Tập tin đính kèm
BaoCao.rar
BaoCao
(127.22 KiB) Đã tải 680 lần


Quay về “Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách