• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

ADODB với Access, DataGrid, DataReport, DE, DAO

Chuyên mục thảo luận các vấn đề liên quan đến ứng dụng quản lý và cơ sở dữ liệu

Moderator: Điều hành

User avatar
Domino
Posts: 4
Joined: Thu 10/06/2010 3:40 pm

Re: ADODB với Access, DataGrid, DataReport, DE, DAO

Postby Domino » Mon 28/06/2010 4:17 pm

Image

Em làm về đề tài cấp thẻ ATM. Các anh fix hộ em lỗi ở form Cap Nhap Thong Tin Loai The. Khi mà bấm vào nút thêm điền vào text lãi xuất là số thập phân nhưng parameter truyền vào csdl nó lại làm tròn ( em đã để adsingle). Nhưng nếu bấm vào nút sửa, sửa text lãi xuất là số thập phân thì parameter truyền vào csdl lại được là số thập phân.
Attachments
atm.rar
(77.41 KiB) Downloaded 1498 timesGuardian Angel
Posts: 1
Joined: Thu 01/07/2010 1:05 pm

Re: ADODB với Access, DataGrid, DataReport, DE, DAO

Postby Guardian Angel » Fri 02/07/2010 10:01 am

em thiết lâp thuộc tính cho ADODC khi bam apply thì nó báo "syntax error in from clause khi chạy chương trình thì bình thường không biết sai chỗ nào. Có thể cho em biết đã thiết lập thuộc tính sai ở đâu?

MrKienVang
Posts: 1
Joined: Fri 09/07/2010 11:16 am

Re: ADODB với Access, DataGrid, DataReport, DE, DAO

Postby MrKienVang » Fri 09/07/2010 11:28 am

Em làm chương trình QL điểm, form nhập điểm của em cho phép nhập điểm vào lưới nhưng em còn mắc chỉ cho phép nhập số và điểm không được >10
Bác truongphu chỉ em mẹo vặt chỉ cho em mẹo vặt này được không ạ. Thanks!

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 519 times

Re: ADODB với Access, DataGrid, DataReport, DE, DAO

Postby truongphu » Fri 09/07/2010 12:55 pm

MrKienVang wrote:form nhập điểm của em cho phép nhập điểm vào lưới nhưng em còn mắc chỉ cho phép nhập số và điểm không được >10

Hay nhỉ?
thông thường, ví dụ datagrid thể hiện dữ liệu từ recordset
nếu datagrid cho phép edit (default = allowupdate) thì nhập dữ liệu vô tư
miễn là phù hợp với định dạng của field đã khai báo trong access

Nếu field điểm của bạn là định dạng Text, có Field Size là 1 thì rõ ràng sẽ không cho phép nhập hơn 1 ký tự
các trường hợp khác hiện tôi chưa nghĩ ra.
Nếu cần, bạn compact lại file access, nén gởi lên xem sao
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

BlueSerenade
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 55
Joined: Thu 03/04/2008 10:34 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Re: ADODB với Access, DataGrid, DataReport, DE, DAO

Postby BlueSerenade » Sun 11/07/2010 3:57 pm

20- Lệnh Find trong ADODB
gửi bởi nguyentrinhthu vào ngày 31/10/2008 1:33 pm

Mình có dòng lệnh như sau:

Mã: Chọn tất cả

1. dim hs as adodb.recordset
2. set hs=new adodb.recordset
3. sql="select mahocsinh,tenhocsinh from bangma"
4. hs.open sql,connec,3,2Bây giờ mình muốn tìm trong con trỏ hs cột tenhocsinh xem có ai có tên là "Nguyễn Văn A" không thì tìm như thế nào? Bạn nào biết cách sử dụng Hs.Find thì chỉ cho mình với.

Mã: Chọn tất cả

1. Private Sub Form_Load()
2. Const adOpenStatic = 3: Const adLockOptimistic = 3
3. Dim cn As New ADODB.Connection
4. Dim hs As New ADODB.Recordset
5. cn.Open "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & "Data Source = db1.mdb"
6. hs.Open "SELECT * FROM bangma", cn, adOpenStatic, adLockOptimistic
7. hs.MoveFirst
8. hs.Find "tenhocsinh='nguyen van a'"
9. If Not hs.EOF Then
10. MsgBox hs.Fields.Item("mahocsinh") & vbTab & hs.Fields.Item("tenhocsinh")
11. Else
12. MsgBox "Không tìm thây"
13. End If
14. End Sub


Xong! Nhẹ bụng :D


Bác truongphu ơi, cho e hỏi là e muốn Find cùng một lúc trong nhiều trừong của một recordset thì làm thế nào ạ? E code thế này
 1. If txtdanhdiem.Text <> "" Or txttienganh.Text <> "" Or txttiengviet.Text <> "" Or txtvitri.Text <> "" Then
 2.         rs.Find "danhdiem like '" & txtdanhdiem.Text & "%'"
 3.         rs.Find "tentienganh like '%" & txttienganh.Text & "%'"
 4.         rs.Find "tentiengviet like '%" & txttiengviet.Text & "%'"
 5.         rs.Find "location like '%" & txtvitri.Text & "%';"
 6.     If rs.EOF Then
 7.         UniLabel1.Font.Name = "Tahoma"
 8.         UniLabel1.Font.Size = 10
 9.         UniLabel1.Caption = "Không có k" & ChrW(&H1EBF) & "t qu" & ChrW(&H1EA3) & ""
 10.         Exit Sub
 11.     Else
 12.         Sql = "Select tt,danhdiem,tentienganh,tentiengviet,soluong,ghichu,location from KT where " & _
 13.                 "danhdiem like '" & txtdanhdiem.Text & "%' and " & _
 14.                 " tentienganh like '%" & txttienganh.Text & "%' and " & _
 15.                 " tentiengviet like '%" & txttiengviet.Text & "%' and " & _
 16.                 " location like '%" & txtvitri.Text & "%';"
 17.         Set rs = New ADODB.Recordset
 18.         rs.Open Sql, cn, adOpenDynamic, adLockOptimistic
 19.         Set DataGrid1.DataSource = rs
 20.         UniLabel1.Caption = ""
 21.     End If
 22. ElseIf txtdanhdiem.Text = "" And txttienganh.Text = "" And txttiengviet.Text = "" And txtvitri.Text = "" Then
 23.     UniLabel1.Caption = "Không có k" & ChrW(&H1EBF) & "t qu" & ChrW(&H1EA3) & ""
 24. End If

Mà khi chạy chưong trình báo Fail.

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 519 times

Re: ADODB với Access, DataGrid, DataReport, DE, DAO

Postby truongphu » Sun 11/07/2010 8:47 pm

BlueSerenade wrote:cho e hỏi là e muốn Find cùng một lúc trong nhiều trừong của một recordset thì làm thế nào ạ?


Tôi đã viết bài nầy, ở trang bạn đã đọc;
bạn tìm bên dưới bài trích dẫn trên vài bài..

(Không phải như bạn viết. Lệnh find tìm nhiều field phức tạp hơn)


-----------------------------------

Sau gần 2 năm hoạt động, Topic nầy xin được ngừng hoạt động tại đây
Các vấn đề về ADO với access các bạn có thể tiếp tục trao đổi với đề mục riêng

Trước khi đóng, giới thiệu đến các bạn bài viết của tác giả Lê văn Duyệt:

ADO Toàn Tập
http://www.caulacbovb.com/forum/viewtop ... 274#p79193

Link download:
ADO Toan Tap.zip
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
Kasper
Guru
Guru
Posts: 1063
Joined: Fri 16/05/2008 10:54 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 76 times
Contact:

Re: Kết nối CSDL dùng VB,VBA

Postby Kasper » Thu 23/09/2010 9:40 am

truongphu wrote:
truongphu wrote:Truy vấn số thứ tự trong access
Đây là đề tài khó! trước giờ chưa giải quyết được, trong khi các hệ CSDL khác thì đã giải quyết

Giả sử ta có field SBD dạng rời rạc như sau:
MA001, MA002, MA0012, MA0017, MA0021, MA0031, MA0033


Tôi đã test với các field khác: chỉ cần số liệu không giống nhau là OK tuốt, integer, string... vv

Thêm nữa: Độ rộng của mỗi cột trên dataGrid có thể khai khi thiết kế, nhưng nếu Recordset mở thêm cột mới thì lộn xộn, ta có thể khai bằng code, thay đổi độ rộng lúc runtime thì chắc hơn

Sau đây là Project test: STT dưa trên các trường lần lượt: ABD, Ho ten, ngay sinh, noi sinh, trường, lop, số tiền
Và kỹ thuật điều chỉnh độ rộng của cột

Hay Không? :>


Cách đánh số thứ tự này chỉ tốt đối với các cột là khóa chính thôi, không chạy tốt với các cột khác khi có dữ liệu giống nhau.
Lành tợ tòng, ác tợ hoa,
Nhà hòa muôn việc đều nên.

vanthin90
Posts: 1
Joined: Sat 13/11/2010 8:55 am

Re: ADODB với Access, DataGrid, DataReport, DE, DAO

Postby vanthin90 » Sat 13/11/2010 9:16 am

truongphu wrote:Tập hợp các thao tác trên file *MDB đã viết trên CLB VB
Mục lục
Ghi chú: các link sau không tự động vì mỗi bài viết chỉ cho 10 link

1- Mở tập tin XXX.mdb không mật khẩu
2- Mở tập tin Tinhluong.mdb có mật khẩu
3- Các hằng cần khai trước khi duyệt tables
4- Duyệt các Tables
viewtopic.php?f=7&t=3942#p24277

Bài sửa của anh HoangThu1974
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24285

5 AddNew và Update
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24318

6- Đường dẫn tương đối của file *.mdb
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24321

7- Mở cùng lúc nhiều tables
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24338

8- Cách lấy CSDL Access có password từ máy khác
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24339

9- Cấu trúc vòng lặp: Do While . . . loop trong duyệt recordset
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24340

10- Nối dữ liệu từ nhiều bảng trong Access2000?
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24358

11- Nhanh hơn trong truy xuất CSDL
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24359

12- Tạo file MDB bằng code
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24367

13- Tạo một field mới trong table đang tồn tại
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24374

14- Các thông số cho định dạng field được tạo
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24386

15- Tạo Table mới kèm fields
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24387

16- Xóa field
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24388

17- Lưu ý Reference Object
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24394

18- Xóa toàn bộ các Records, Table chỉ còn các fields trống rỗng:
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24428

19- Xóa luôn Table, Dùng Access
19- Xóa luôn Table, Dùng ADODB
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24429

20- Lệnh Find trong ADODB
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p24439

21- Làm sao khi ADODB.Recordset không cho mở giá trị NULL?
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p24443

22- Tạo khóa chính (primary key hoặc index key), thường sử dụng cái này khi bạn muốn tạo csdl, table =code

(xem thêm bài viết tạo table của hoangthu1974)
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p24479

23- Bài tập Tính điểm chênh lệch giữa các ngày
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p24504

24- Tìm trong Database với mệnh đề WHERE
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p24553

25- Làm sao để kết nối đến cơ sở dữ liệu Server.
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p24574

26- Datagird có để đặt Setfocus cho 1 ô bất kỳ ?
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p24685

27- Export dữ liệu từ excell vào access bằng VB6
a- Chuyển file dữ liệu Excel sang file Access
b- Access qua Excel
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p24770

28- Truy xuất bản ghi thứ 20 trong database
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p24773
29- Câu lệnh SQL trong vb
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p24894

30- Datagrid dùng các câu lệnh kết nối
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p24896

31- Lỗi kết nối CSDL Access
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p24897

32- Xử lý lỗi
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p25068

33- Lỗi gọi hàm trong thư viện
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p25069

34- Hỏi cách xem cấu trúc của database SQL trong VB
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p25070

Bài viết anh HoangThu1974 về Add ActiveX
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p25093

35- Hỏi cách đọc CSDL master trong SQL
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p25141

36- Dùng lệnh Find với nhiều điều kiện
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=40#p25189

37- Kỹ thuật truy xuất nhanh CSDL
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=40#p25212

38- Hiển thị nhanh 5 dòng đầu của table ngay khi kết nối
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=40#p25259

39- Điều chỉnh độ rộng cột dữ liệu trong MsFlexGrid và tạo màu khác nhau cho các dòng dữ liệu
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=40#p25265

40- Giải thích dùm câu báo lỗi này trong VB: Parameters Xephang has no default valid.
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=40#p25321

41- Thu nhỏ tập tin MDB
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=40#p25358

42- Lỗi Update CSDL. Xem thêm để rút kinh nghiệm
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=40#p25379

43- TextBox thể hiện giá trị record khi click vào 1 hàng của dataGrid
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=40#p25380

44- Chọn n bản ghi cuối Danh sách không sắp xếp!
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=40#p25381

45- Tự động thêm, xoá dòng trong CSDL
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=40#p25405

46- Phân tích câu lệnh trong kết nối và truy xuất dữ liệu
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=40#p25424

47- Bắc buộc dùng sau câu truy vấn "SELECT...": Do While not Recordset.EOF?
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=60#p25493

48- Tài liệu học tập bằng tiếng Việt: Đối tượng dữ liệu ActiveX
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=60#p25579

49- Cách lưu dấu (') trong sql server từ VB6
50- Định dạng khổ giấy của Report nằm ngang?
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=60#p25683

51- Truy vấn biến đổi Field
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=60#p25751

52- cách sử dụng câu truy vấn "select" khi chọn 1 date bất kỳ ?
53- "Runtime 3021: error Either EOF and BOF is true,or current record has been deleted
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=60#p25998

54- Truy vấn nhiều Table
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=60#p26022

55- Adodc1.Recordset.Filter không làm việc được
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=60#p26199

56- DataGrid báo lỗi: Run-time error '7004' The Rowset is not bookmarkable
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=60#p26208

57- Tạo một Table tạm thời
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=60#p26313

58- Đánh số thứ tự trong DataReport
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=60#p26335

59- Hiệu chỉnh các Records trong một Field
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=60#p26754

60- Kết nối CSDL chỉ dùng Recordset, không dùng Connection!
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=60#p26762

Bài viết xuanquy_th Set Control.DataSource
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=80#p27095

Bài viết thuytrang2542000 giải thích bài trên
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=80#p27113

61-Link các textbox với Recordset bằng code
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=80#p27119

Bài viết của TTD hướng dẫn lập trình CSDL
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=80#p27173

62- Xác định field nào là autonumber và field nào là (primary) key
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=80#p27244

63- Sắp xếp cột ASC hay DESC và chọn TOP
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=80#p27272

Bài viết xuanquy_th về Xác định field nào là autonumber và field nào là (primary) key
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=80#p27306

viewtopic.php?f=7&t=3942&start=80#p27313

63b- Function toàn vẹn tìm Primary Key và ID Autonumber
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=80#p27333

64- SQL Tutorial (Tiếng Anh)
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=80#p27491
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=80#p27546
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=100#p27604
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=100#p27935
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=100#p28177

chuyển tác ( Transactions)
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=100#p27832

65- Thiết kế Report
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=100#p28425

66- Lỗi Update
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=100#p28426

67- Xếp hạng khi đồng điểm trong vb
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=100#p28427

68- Lệnh tìm kiếm trong SQL: Like
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=100#p28428

69- code tính điểm trung bình trong vb
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=100#p28429

70- Trị RecordCount liên quan các hằng con trỏ
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=100#p28433

Bài viết của manhtung mở kết nối trong c# và trả về tất cả các bảng trong file access
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=100#p28436

Bài viết của manhtung hàm export data to excel trong C#
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=100#p28437

72- Liệt kê dữ liệu khi trùng khóa chính trong vb6.
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=120#p28439

73- Tạo Datareport lọc dữ liệu từ nhiều bảng
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=120#p28441

Bài viết về nhầm ngày
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=120#p28453

74- Làm thế nào để lấy những record bị trùng ?
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=120#p28468

75- file CSDL nào thích hợp VB6?
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=120#p28472

Tránh nhầm ngày tháng
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=120#p28482

project về STT trong DataReport
download/file.php?id=3588

76- Kết nối đến CSDL trên Internet
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=120#p28773

77- DataReport không cập nhật
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=120#p28775

78- Nhập Dữ liệu không trùng
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=120#p28776

79- Lổi khi truy xuất Table có dạng các ký tự đặc biệt
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=120#p28777

80- lỗi syntax error của lẹnh update. Không đặt tên Field với chữ 'NO'
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=140#p28955

Bài viết thuytrang2542000 hướng dẫn cài đặt SQL 2000
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=140#p29065

81- ADO Field Object Type Property
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=140#p29302

82- xác định Field Type
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=140#p29387

83- Vài điều nhắc khi lập CSDL
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=140#p29402

84- Thắc mắc tạo Relationship khi thiết kế Database
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=140#p29404

85- các bài tập về Date
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=140#p29452

86- Khai báo, mở và đóng các kết nối
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=140#p29509

87- Lỗi Run-time error '3021' Either BOF or EOF is true
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=160#p29866

88- Chức năng tìm kiếm của Data1
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=160#p29939

89- Thắc Mắc Về Vòng Lặp For ....
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=160#p29940

90- VB6.0 có thể kiểm tra 1 Table Access đang đóng hay mở ?
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=160#p29974

91- Xuất dữ liệu từ datagrid ra excel
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=160#p29977

92- câu lệnh Select case với mẫu tin có giá trị Null
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=160#p29978

93- Vị trí dòng thú i trong datagrid ?
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=160#p29979

94- hỏi về lưới datagrid
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=160#p29986

95- Kỹ thuật ghi hình vào file MDB và load hình từ MDB ra Picture1
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=160#p29988

96- Giới thiệu Function Coalesce
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=160#p30116

Project minh họa ghi hình vào file MDB
download/file.php?id=3815

97- Nói thêm về kiểm tra trùng record
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=180#p30574

98- Lỗi an out-of-range datetime value
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=180#p30575

Ứng dụng Client1.exe và Server.exe
download/file.php?id=3864

99- Cách dùng BOF và EOF
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=180#p30955

100- Lệnh Find phải được dùng nhiều hơn
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=180#p30956

101- Xử lý cột excel sang dòng của access
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=180#p30977

102- Ký tự thay thế của Like
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=180#p30978

103- Cách phân trang trong datareport
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=180#p31022

104- Tính tổng theo điều kiện
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=180#p31136

105- Hỏi về cách chuyển nội dung 1 bảng sang bảng mới
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=180#p31254

106- Đưa dữ liệu lên gridview với SQL 2000
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=180#p31517

107- Chỉ hiện lên Datagrid vài trường
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=180#p31518

108- Tối ưu các trường (định dạng Field)
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=180#p32224

109- Project mẫu dùng ADODC
download/file.php?id=4033

110- Project mẫu dùng ADODB
download/file.php?id=4053

Kiểm tra trùng record trong field khóa chính
viewtopic.php?f=30&p=32486#p32480

Giới hạn Update của Recordset
viewtopic.php?f=30&p=32486#p32486

Bài viết về lệnh chạy Query
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=200#p32405
xuanquy_th bổ sung
viewtopic.php?f=7&t=3942&start=200#p32410
-------------------------------------------------


1- Mở tập tin XXX.mdb không mật khẩu

Code: Select all

Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")   'Kho'i tao một kêt nôiobjConnection.Open "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & "Data Source = XXX.mdb"


2- Mở tập tin Tinhluong.mdb có mật khẩu

Code: Select all

Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")   'Kho'i tao một kêt nôiobjConnection.Open "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & "Data Source =" & App.Path & "\Tinhluong.mdb;" & _                      "Persist Security Info=False;" & _                      "Jet OLEDB:Database Password =thuytrang"


Dùng Data1:
gửi bởi xuanquy_th vào ngày Thứ 6 21/12/2007 7:36 am

Code: Select all

Global DLieu As DatabaseSet DLieu = OpenDatabase("C:\QLBN.mdb", False, False, ";PWD=PassWord")Set Data1.RecordSet=DLieu.OpenRecordSet("Select * From tblName")


gửi bởi thuat vào ngày Chủ nhật 24/02/2008 6:52 pm

Code: Select all

With Data1.DatabaseName = App.Path & "\Data.mdb".RecordSource = "TB_Ho".Connect = ";Pwd=thuat;".RefreshEnd With


3- Các hằng cần khai trước khi duyệt tables: dần dần sẽ hiểu!
CursorTypeEnum Values:

Code: Select all

 Const  adOpenUnspecified = -1Const adOpenForwardOnly = 0Const adOpenKeyset = 1Const adOpenDynamic = 2Const adOpenStatic = 3

LockTypeEnum Values:

Code: Select all

Const adLockUnspecified = -1Const adLockReadOnly = 1Const adLockPessimistic = 2Const adLockOptimistic = 3Const adLockBatchOptimistic = 4

CommandTypeEnum Values:

Code: Select all

Const adCmdUnspecified = -1Const adCmdText = 1Const adCmdTable = 2Const adCmdStoredProc = 4Const adCmdUnknown = 8Const adCmdFile = 256Const adCmdTableDirect = 512

ExecuteOptionEnum Values:

Code: Select all

Const adOptionUnspecified = -1Const adAsyncExecute = 16Const adAsyncFetch = 32Const adAsyncFetchNonBlocking = 64Const adExecuteNoRecords = 128Const adExecuteStream = 256Const adExecuteRecord = 512

EventStatusEnum Values:

Code: Select all

Const adStatusOK = 1Const adStatusErrorsOccurred = 2Const adStatusCantDeny = 3Const adStatusCancel = 4Const adStatusUnwantedEvent = 5


4- Duyệt các Tables: Duyệt TableYYY

Code: Select all

Set objRecordSet = CreateObject("ADODB.RecordSet") 'Kho'i tao môt bô duyêt các Records' chú y khai 2 ha`ng sô sau adOpenStatic, adLockOptimisticobjRecordSet.Open "SELECT * FROM TableYYY", objConnection, adOpenStatic, adLockOptimistic'Duyêt qua Recorset: Goi hàng 1 và di chuyên Ðên hàng cuôi cùngobjRecordSet.MoveFirst'Ngang Ðây, ta có thê biet sô luong record:MsgBox objRecordSet.RecordCount'Bat Ðâu duyêt recordDo Until objRecordSet.EOF'. . . Làm viêc gì o' Ðây trong khi duyêt Recorset: Ví du: MsgBox Item("ComputerName")MsgBox objRecordSet.Fields.Item("ComputerName")'Nêu muôn, xóa record, updateobjRecordSet.Delete'objRecordSet.Update '<-- Ðu`ng nên Ðê o Ðây, mà Ðê ngoai vòng lap'. . .objRecordSet.MoveNextLoopobjRecordSet.Update'Ðóng các kêt nôiobjRecordSet.CloseobjConnection.Close


Còn tiếp..., tôi sẽ lần lượt gom hàng. Các bạn cũng thoải mái đặt vấn đề. Tranh thủ lúc nầy anh hoangthu1974 đang rảnh :D

viyk
Posts: 8
Joined: Sun 14/03/2010 10:48 am
Has thanked: 2 times

Re: ADODB với Access, DataGrid, DataReport, DE, DAO

Postby viyk » Wed 05/01/2011 10:57 pm

cho em hỏi chút ạ
em có đoạn code

Code: Select all

strSQL = "select macv from chucvu where '" & txtmacv.Text & "' = macv"
If rstchucvu.RecordCount > 0 Then
MsgBox " trung ma ", vbInformation, "thong bao"
txtmacv.SetFocus
Else
MsgBox "thao tac'thanh`cong.", vbInformation, "thong bao"

nhưng sao nhập trùng thì vẫn thông báo trùng mà nhập không trùng cũng vấn báo là trùng là sao nhỉ

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 519 times

Re: ADODB với Access, DataGrid, DataReport, DE, DAO

Postby truongphu » Thu 06/01/2011 5:51 am

viyk wrote:nhưng sao nhập trùng thì vẫn thông báo trùng mà nhập không trùng cũng vấn báo là trùng là sao nhỉ

strSQL là câu truy vấn, phải cho recordset (rstchucvu) chạy (chứ để ngắm à?)
recordset có chạy thì rstchucvu.RecordCount mới biến đổi chứ

[mod=]các câu hỏi về adodb..., xin gởi độc lập đề tài riêng
chủ đề nầy ngừng ngang đây từ lâu[/mod]
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh


Return to “Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests