Page 1 of 1

Lỗi đọc dữ liệu từ SQL Server ?

Posted: Tue 04/12/2018 4:14 pm
by dong
Trước đây sử dụng hệ điều hành winXP chạy bình thường khi chuyển sang hệ điều hành win7 thì bị lỗi này, lỗi đọc dữ liệu từ SQL Server như hình, lỗi này là lỗi gì ? http://www.mediafire.com/view/4q5ux6e66 ... L.jpg/file

Re: Lỗi đọc dữ liệu từ SQL Server ?

Posted: Fri 01/02/2019 8:39 am
by ngocvinh
Xp lên Win7 phải chỉnh sửa trong file *.exe.config
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>

<startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">
<supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5.2"/>
</startup>


</configuration>