• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

CHỈ CÁCH CẬP NHẬT DỮ LIỆU TỪ SUBFORM VÀO BẢNG?

Chuyên mục thảo luận các vấn đề liên quan đến ứng dụng quản lý và cơ sở dữ liệu

Điều hành viên: Điều hành

HOANG_HUY19
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Ba 07/08/2018 2:45 pm

CHỈ CÁCH CẬP NHẬT DỮ LIỆU TỪ SUBFORM VÀO BẢNG?

Gửi bàigửi bởi HOANG_HUY19 » T.Năm 09/08/2018 2:49 pm

Mình có 2 bảng HS(MAHS,MALOP,HOTEN,...); HP(MAPHIEU,MAHS,MALOP,....), mình tạo form xuatbiennhan dạng Main-Sub, mỗi khi gọi lệnh in biên nhận thì phải cập nhật dữ liệu vào bảng HP, nếu chỉ xem mà chưa in thì không cập nhật, mọi người giúp mình với.Quay về “Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.7 khách