Page 1 of 1

Tính tổng Còn lại - Nợ đầu kỳ (dạng tính tổng tích lũy) trong access

Posted: Tue 15/05/2018 9:12 pm
by maicoquoc
Mình có một bảng tính, xin AE trong diễn đàn giúp đỡ cách tính của trường CÒN LẠINỢ ĐẦU KỲ:
ngay CT Xe masp sl dgv gv G ton nodauky
11/11/2011 0 6412 Gạch 4 lổ80TNDK 5,000.00 1,100.00 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00
4/14/2018 0 07069 gạch4loå 80TNHD 2,000.00 950.00 1,900,000.00 0.00 7,400,000.00
4/16/2018 297 0.00 0.00 0.00 7,600,000.00 -200,000.00
4/16/2018 0 07069 gạch4loå 80TNHD 6,000.00 950.00 5,700,000.00 0.00 5,500,000.00

Trong đó: gv = thành tiền (sl * dgv)
G = tiền khách thanh toán
ton = CÒN LẠI
nodauky = tiền nợ đầu kỳ của khách hàng

AE vui lòng giúp đỡ cách tính tổng CÒN LẠI và NODAUKY bằng access hoặc viết VB trong access đều được, miễn sao ra kết quả đúng.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN AE trước.... Mong AE giúp đỡ cảm ơn rất nhiều. :x :x :x

Re: Tính tổng Còn lại - Nợ đầu kỳ (dạng tính tổng tích lũy) trong access

Posted: Sun 03/06/2018 8:49 pm
by SQLCUIBAP1981
Bạn xem thử có phải dạng giống như vầy không .