• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Tính tổng Còn lại - Nợ đầu kỳ (dạng tính tổng tích lũy) trong access

Chuyên mục thảo luận các vấn đề liên quan đến ứng dụng quản lý và cơ sở dữ liệu

Moderator: Điều hành

maicoquoc
Posts: 1
Joined: Tue 15/05/2018 8:51 pm

Tính tổng Còn lại - Nợ đầu kỳ (dạng tính tổng tích lũy) trong access

Postby maicoquoc » Tue 15/05/2018 9:12 pm

Mình có một bảng tính, xin AE trong diễn đàn giúp đỡ cách tính của trường CÒN LẠINỢ ĐẦU KỲ:
ngay CT Xe masp sl dgv gv G ton nodauky
11/11/2011 0 6412 Gạch 4 lổ80TNDK 5,000.00 1,100.00 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00
4/14/2018 0 07069 gạch4loå 80TNHD 2,000.00 950.00 1,900,000.00 0.00 7,400,000.00
4/16/2018 297 0.00 0.00 0.00 7,600,000.00 -200,000.00
4/16/2018 0 07069 gạch4loå 80TNHD 6,000.00 950.00 5,700,000.00 0.00 5,500,000.00

Trong đó: gv = thành tiền (sl * dgv)
G = tiền khách thanh toán
ton = CÒN LẠI
nodauky = tiền nợ đầu kỳ của khách hàng

AE vui lòng giúp đỡ cách tính tổng CÒN LẠI và NODAUKY bằng access hoặc viết VB trong access đều được, miễn sao ra kết quả đúng.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN AE trước.... Mong AE giúp đỡ cảm ơn rất nhiều. :x :x :xSQLCUIBAP1981
Posts: 5
Joined: Sun 03/06/2018 7:34 pm

Re: Tính tổng Còn lại - Nợ đầu kỳ (dạng tính tổng tích lũy) trong access

Postby SQLCUIBAP1981 » Sun 03/06/2018 8:49 pm

Bạn xem thử có phải dạng giống như vầy không .
Attachments
Notichluy.png


Return to “Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests