Khai báo chuổi kết nối SQL Server có kiểu kết nối Data Sources (ODBC) ?

Chuyên mục thảo luận các vấn đề liên quan đến ứng dụng quản lý và cơ sở dữ liệu

Moderator: Điều hành

Post Reply
dong
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 718
Joined: Thu 03/04/2008 7:46 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 2 times

Khai báo chuổi kết nối SQL Server có kiểu kết nối Data Sources (ODBC) ?

Post by dong »

Công ty tôi có mua phần mềm kế toán sử dụng kết nối kiểu Data Sources (ODBC). file kết nối connect.ini có nội dung sau:

Code: Select all

[ketoan 6.3]
ServerName=MYPC\SQLEXPRESS
AuthenticationMode=SQL SERVER
MustDispLogin=0
DispLogin=84^000^83^004^0/7
DispLogin1=13\14\15\16\2-\2.
[KETOAN Update System]
Update_System= 
[\CODE]
chuổi kết nối cơ sở dữ liệu là "ServerName=MYPC\SQLEXPRESS" và trong "SQL Server management Studio" để kết nối được dữ liệu cũng chính là chuổi này nhưng tôi không hiểu tại nếu đổi địa chỉ IP máy chủ SQL Server thì các máy con không thể kết nối được xuất báo lỗi phải nhập user/pass, nếu để đúng IP không xuất hiện thông bắt nhập user/pass do không đúng user và mật khẩu mình dịch thông báo tiếng anh ra tiếng việt là như vậy. bạn nào có thể giải đáp thắc mắc và khắc phục lỗi nếu đổi địa chỉ IP máy chủ không ?
Post Reply

Return to “Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu”