Trang 1 trên 1

Nhờ giúp Trigger tự động update bảng khác khi xóa dòng

Đã gửi: T.Sáu 07/04/2017 10:33 pm
gửi bởi muaphonui_2010
Chào các bạn.
Nhờ các bạn chỉ giúp mình với nhé.
- Mình có 2 bảng (Table1 và Table2)
==> Mình muốn khi xóa dòng ở Table1 thì nó tự động tìm bảng Table 2 update tương ứng
Mình thử code sau mà nó chưa hoạt động

 1. ALTER TRIGGER [dbo].[Tr_Del_update_Tables]
 2.     ON  [dbo].[Table1]
 3.     AFTER DELETE
 4. AS BEGIN
 5.              
 6.                          UPDATE Table2
 7.                          SET Table2.id = 0, Table2.soluong=0
 8.                          FROM Table2 JOIN deleted ON Table2.id = deleted.id
 9.                          
 10.                     ' Table1 và Table2 có cột id giống nhau nhau
 11.      
 12.  
 13. END
 14.  


Xin cảm ơn các bạn.

Re: Nhờ giúp Trigger tự động update bảng khác khi xóa dòng

Đã gửi: T.Sáu 07/04/2017 10:43 pm
gửi bởi muaphonui_2010
Hi.
Mình mò được rồi
mình chỉnh lại như vầy
 1. ALTER TRIGGER [dbo].[Tr_Del_update_Tables]
 2. ON [dbo].[Table1]
 3. AFTER DELETE
 4. AS BEGIN
 5.  
 6. UPDATE Table2
 7. SET Table2.id = 0, Table2.soluong=0
 8. FROM Table2 WHERE Table2.id IN(SELECT deleted.id FROM deleted)
 9.  
 10. ' Table1 và Table2 có cột id giống nhau nhau
 11. END
 12.