• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Kết nối Access với SQL server 2005

Chuyên mục thảo luận các vấn đề liên quan đến ứng dụng quản lý và cơ sở dữ liệu

Moderator: Điều hành

noname2016
Posts: 3
Joined: Wed 15/02/2017 3:49 pm

Kết nối Access với SQL server 2005

Postby noname2016 » Fri 17/03/2017 10:37 am

Chào ACE trong diễn đàn
Mình là thành viên mới chưa đóng góp được gì, nay có một số vấn đề cần tham khảo. Mong BQT đừng xóa bài nếu vi phạm nội qui
Số là mình đang tập làm ứng dụng Access trên CSDL SQL server. Mình có đoạn code sau
..
rs.Open "select Lop From Lop", cn, 3, 2
For i = 1 To rs.RecordCount
Me.Combo0.ControlSource = rs.Fields("lop")
rs.MoveNext
Next i

Đã kết nối thành công đến server, ttuy nhiên mình muốn đổ dữ liệu của Field Lop vào Combo nhưng không được, mong mọi người chỉ giáo
Cám ơn nhiềunoname2016
Posts: 3
Joined: Wed 15/02/2017 3:49 pm

Re: Kết nối Access với SQL server 2005

Postby noname2016 » Thu 23/03/2017 5:57 pm

Được rồi mọi người ơi!

Me.Combo0.addItem(rs.Fields("lop"))

Và phải sửa Properties của Combo là Value List


Return to “Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests