• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Nhờ FULL OUTER JOIN 2 bảng dữ liệu này giúp với

Chuyên mục thảo luận các vấn đề liên quan đến ứng dụng quản lý và cơ sở dữ liệu

Điều hành viên: Điều hành

muaphonui_2010
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Bài viết: 511
Ngày tham gia: T.Sáu 26/11/2010 1:15 pm
Đến từ: TP.HCM
Has thanked: 183 time
Been thanked: 30 time
Liên hệ:

Nhờ FULL OUTER JOIN 2 bảng dữ liệu này giúp với

Gửi bàigửi bởi muaphonui_2010 » T.Năm 25/08/2016 4:47 pm

Chào các bạn.
Mình có 2 code này để lấy dữ liệu.

Mã: Chọn hết

ALTER PROCEDURE [dbo].[sp_kehoachxuatcong]
@txttungay date,
@txtdenngay date ,
@madonvi nvarchar(20)

AS BEGIN

-- Code Lấy dữ liệu thứ nhất
DECLARE @SQL AS NVARCHAR(2000)
DECLARE @Colngaythang AS NVARCHAR(2000)
SET @Colngaythang = (SELECT STUFF(
(SELECT DISTINCT ', ' + quotename([thangnam], ']') FROM #kehoachxuatcong_group FOR XML PATH('')), 1, 1, ''))
SET @SQL = ' SELECT * FROM
(SELECT MaKhach, TongkeHoach, socong,[thangnam] FROM #kehoachxuatcong_group)s1
PIVOT (
SUM(socong) FOR [thangnam] IN (' + @Colngaythang + ')
)s2'
EXECUTE( @SQL)

--Code lấy dữ liệu thứ 2
DECLARE @SQL1 AS NVARCHAR(2000)
DECLARE @Colngaythang1 AS NVARCHAR(2000)

SET @Colngaythang1 = (SELECT STUFF(
(SELECT DISTINCT ', ' + quotename([thangnam], ']') FROM #thucxuatcong_group FOR XML PATH('')), 1, 1, ''))
SET @SQL1 = ' SELECT * FROM
(SELECT MaKhach, TongDaXuat, socong,[thangnam] FROM #thucxuatcong_group)s1
PIVOT (
SUM(socong) FOR [thangnam] IN (' + @Colngaythang1 + ')
)s2'
EXECUTE( @SQL1)

'==> Với 2 code @SQL và @SQL1 thfi nó sẽ trả về 2 bảng dữ liệu.

--Bây giờ mình muốn lấy dữ liệu của @SQL và @SQL1 trên để "FULL OUTER JOIN" thì làm như thế nào vậy các bạn.

Ví dụ mình muốn==> để nó trả về 1 bảng dữ liệu hoàn chỉnh.
SELECT dbo.Table_1.makhach , dbo.Table_1.col1, dbo.Table_1.col2, dbo.Table_2.col4, dbo.Table_2.col5
FROM dbo.Table_1 FULL OUTER JOIN
dbo.Table_2 ON dbo.Table_1.makhach = dbo.Table_2.makhach


Nhờ các bạn giúp mình với.
Xin chân thành cảm ơn!FlyingFox
Guru
Guru
Bài viết: 811
Ngày tham gia: T.Tư 20/04/2011 9:56 am
Been thanked: 322 time

Re: Nhờ FULL OUTER JOIN 2 bảng dữ liệu này giúp với

Gửi bàigửi bởi FlyingFox » T.Hai 29/08/2016 8:31 am

Để trả nó về 1 bảng tạm nào đó thì dùng INTO, trong trường hợp này có thể viết như sau:
 1. ALTER PROCEDURE [dbo].[sp_kehoachxuatcong]
 2. @txttungay DATE,
 3. @txtdenngay DATE ,
 4. @madonvi nvarchar(20)
 5.  
 6. AS BEGIN
 7.  
 8. -- Code Lấy dữ liệu thứ nhất
 9. DECLARE @SQL AS NVARCHAR(2000)
 10. DECLARE @Colngaythang AS NVARCHAR(2000)
 11. SET @Colngaythang = (SELECT STUFF(
 12. (SELECT DISTINCT ', ' + quotename([thangnam], ']') FROM #kehoachxuatcong_group FOR XML PATH('')), 1, 1, ''))
 13. SET @SQL = ' SELECT * INTO #temp1 FROM
 14. (SELECT MaKhach, TongkeHoach, socong,[thangnam] FROM #kehoachxuatcong_group)s1
 15. PIVOT (
 16. SUM(socong) FOR [thangnam] IN (' + @Colngaythang + ')
 17. )s2'
 18. EXECUTE( @SQL)
 19.  
 20. --Code lấy dữ liệu thứ 2
 21. DECLARE @SQL1 AS NVARCHAR(2000)
 22. DECLARE @Colngaythang1 AS NVARCHAR(2000)
 23.  
 24. SET @Colngaythang1 = (SELECT STUFF(
 25. (SELECT DISTINCT ', ' + quotename([thangnam], ']') FROM #thucxuatcong_group FOR XML PATH('')), 1, 1, ''))
 26. SET @SQL1 = ' SELECT * INTO #temp2 FROM
 27. (SELECT MaKhach, TongDaXuat, socong,[thangnam] FROM #thucxuatcong_group)s1
 28. PIVOT (
 29. SUM(socong) FOR [thangnam] IN (' + @Colngaythang1 + ')
 30. )s2'
 31. EXECUTE( @SQL1)
 32.  
 33. '==> Với 2 code @SQL và @SQL1 thfi nó sẽ trả về 2 bảng dữ liệu.
 34.  
 35. --Bây giờ mình muốn lấy dữ liệu của @SQL và @SQL1 trên để "FULL OUTER JOIN" thì làm như thế nào vậy các bạn.
 36.  
 37. Ví dụ mình muốn==> để nó trả về 1 bảng dữ liệu hoàn chỉnh.
 38. SELECT #temp1.makhach , #temp1.col1, #temp1.col2, #temp2.col4, #temp2.col5
 39. FROM #temp1 FULL OUTER JOIN
 40. #temp2 ON #temp1.makhach = #temp2.makhach

muaphonui_2010
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Bài viết: 511
Ngày tham gia: T.Sáu 26/11/2010 1:15 pm
Đến từ: TP.HCM
Has thanked: 183 time
Been thanked: 30 time
Liên hệ:

Re: Nhờ FULL OUTER JOIN 2 bảng dữ liệu này giúp với

Gửi bàigửi bởi muaphonui_2010 » T.Tư 31/08/2016 9:40 am

Hi anh!
Cảm ơn anh nhiều.
Lúc đầu em cũng thử code như anh nhưng nó vẫn bị lỗi. Em mò và làm được theo code này anh ah.
 1.  
 2. --Dữ liệu thứ nhất
 3.   DECLARE @TabName0 VARCHAR(40)
 4. SELECT @TabName0='##'+REPLACE(CAST(NEWID() AS VARCHAR(40)),'-','')
 5.  
 6. DECLARE @SQL AS NVARCHAR(2000)
 7. DECLARE @Colngaythang AS NVARCHAR(2000)
 8. SET @Colngaythang = (SELECT STUFF(
 9.         (SELECT DISTINCT ', ' + quotename([thangnam], ']') FROM #kehoachxuatcong_group  FOR XML PATH('')), 1, 1, ''))
 10. SET @SQL = ' SELECT * into ' + @TabName0 + ' FROM
 11.                        (SELECT  MaKhach, TongkeHoach, socong,[thangnam] FROM #kehoachxuatcong_group)s1
 12.                                PIVOT (
 13.                                        SUM(socong) FOR [thangnam] IN (' + @Colngaythang + ')                          
 14.                                )s2'
 15. Print @SQL
 16. EXECUTE(@SQL)
 17.  
 18. --Dữ liệu thứ 2
 19.  
 20. DECLARE @TabName1 VARCHAR(40)
 21. SELECT @TabName1='##'+REPLACE(CAST(NEWID() AS VARCHAR(40)),'-','')
 22.  
 23. DECLARE @SQL1 AS NVARCHAR(2000)
 24. DECLARE @Colngaythang1 AS NVARCHAR(2000)
 25.  
 26.  
 27.      
 28. SET @Colngaythang1 = (SELECT STUFF(
 29.         (SELECT DISTINCT ', ' + quotename([thangnam], ']')   FROM #thucxuatcong_group  FOR XML PATH('')), 1, 1, ''))
 30. SET @SQL1 = ' SELECT * into ' + @TabName1 + ' FROM
 31.                        (SELECT  MaKhach, TongDaXuat, socong,[thangnam] FROM #thucxuatcong_group)s1
 32.                                PIVOT (SUM(socong) FOR [thangnam] IN (' + @Colngaythang1 + '))s2'                      
 33.  
 34. Print @SQL1
 35. EXECUTE(@SQL1)
 36.  
 37. IF (SELECT COUNT(*) FROM #thucxuatcong_group) > 0
 38.   BEGIN
 39. SELECT @SQL = 'Select * from ' + @Tabname0 + ' FULL OUTER JOIN ' + @Tabname1 + ' ON ' + @Tabname0 + '.[makhach] = '+ @Tabname1 + '.[makhach]'
 40. END;
 41. ELSE
 42.   BEGIN
 43.       SELECT @SQL = 'Select * from ' + @Tabname0
 44.   END;
 45. EXECUTE(@SQL)
 46.  


==> Với code này thì nó chạy ok rồi anh ah.
Nó khác code của anh ở 1 chỗ là into ' + @TabName1 + '.
Cảm ơn anh nhé.


Quay về “Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách