• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Import dữ liệu vào data access từ file txt

Chuyên mục thảo luận các vấn đề liên quan đến ứng dụng quản lý và cơ sở dữ liệu

Moderator: Điều hành

bdbqn2007
Posts: 6
Joined: Wed 01/01/2014 2:14 pm

Import dữ liệu vào data access từ file txt

Postby bdbqn2007 » Mon 31/08/2015 2:58 pm

Chào mọi người.
Mong mọi người giúp mình cách add dữ liệu từ 1 file excel hoặc từ 1 file txt vào data access thông qua VB.Net
Ví dụ như minh có 1 form nhập liệu thiết kế bằng vb.net gồm một button chon file, 1 button chấp nhận file, 1 button thoát, 1 textbox. Khi mình chọn file thì đường dẫn file sẽ hiện trong textbox, sau đó nhấn nút chấp nhận thì dữ liệu sẽ được nạp vào data của access và thể hiện trên lưới của form vb.net. Mình mới tập tò nghiên cứu nên mong mọi người giúp đỡ cho. ThanksUser avatar
Kasper
Guru
Guru
Posts: 1063
Joined: Fri 16/05/2008 10:54 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 76 times
Contact:

Re: Import dữ liệu vào data access từ file txt

Postby Kasper » Mon 20/03/2017 2:21 pm

Bạn đưa cấu trúc file text xem như thế nào trước đã
Lành tợ tòng, ác tợ hoa,
Nhà hòa muôn việc đều nên.


Return to “Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests