• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Tìm kiếm dữ liệu lưu ở đâu trong database SQL Server 2005

Chuyên mục thảo luận các vấn đề liên quan đến ứng dụng quản lý và cơ sở dữ liệu

Moderator: Điều hành

violetlotous
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 101
Joined: Wed 23/04/2008 9:58 am
Has thanked: 8 times
Been thanked: 1 time

Tìm kiếm dữ liệu lưu ở đâu trong database SQL Server 2005

Postby violetlotous » Wed 08/01/2014 4:35 pm

Các bạn cho mình hỏi, khi mình sử dụng phần mềm có liên quan đến CSDL thì khi mình thao tác thêm sửa xóa trên phần mềm, mình muốn biết nó thêm sửa xóa trong table nào (mình nắm quyền quản lý sv chứa database)

mong hồi âm từ các bạnFlyingFox
Guru
Guru
Posts: 832
Joined: Wed 20/04/2011 9:56 am
Been thanked: 325 times

Re: Tìm kiếm dữ liệu lưu ở đâu trong database SQL Server 200

Postby FlyingFox » Thu 09/01/2014 9:18 am

Dùng câu lệnh như sau:
  1. SELECT t.name AS TableName,user_seeks,user_scans,user_lookups,user_updates,
  2.        last_user_seek,last_user_scan,last_user_lookup,last_user_update
  3.   FROM sys.dm_db_index_usage_stats i
  4.   JOIN sys.TABLES t ON (t.object_id = i.object_id)
  5. WHERE database_id = db_id()
  6. ORDER BY last_user_update DESC, t.name ASC

Ngoài ra còn có thễ dùng SQL Profiler đễ coi câu lệnh nào thao tác với SQL Server.


Return to “Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests