Page 1 of 1

Tự động cập nhật dữ liệu từ sql server

Posted: Thu 27/06/2013 12:34 am
by bocapit
Chủ đề này hình như trong diễn đàn mình chưa thấy nói đến nhỉ? Các câu hỏi cũng không thấy có người nào nghiên cứu vấn đề này.
Bài toán đặt ra là phần mềm quản lý nhà hàng, nhà hàng có diện tích rộng nên có nhiều máy thu ngân và order. Vấn đề đặt ra là cùng sử dụng chung nguồn dữ liệu từ một máy chủ (local thôi nhé), khi có khách vào thì 1 nhân viên order và thêm món vào bàn, lúc đó bàn đó sẽ báo hiệu là có khách và vị trí bàn này trên phần mềm ở máy khác cũng báo là có khách mà người dùng không phải cập nhật hay tốn 1 thao tác nào hết, lúc tính tiền cũng vậy. Bàn A1 tính tiền ở 1 máy thì phần mềm sẽ tự động cập nhật cho các máy còn lại là bàn A1 đã tính tiền.

Và mình cũng mới vừa giải quyết em đẹp nó ở đây.
http://youtu.be/r6xwSfbK390
Test trên 3 máy là một máy trong LAN sài xp, 1 máy ảo và máy mình máy chủ, máy trong lan thì mình dùng remote desktop để quay lại nhé!
Có bạn nào quan tâm chủ đề này không?

Re: Tự động cập nhật dữ liệu từ sql server

Posted: Thu 27/06/2013 9:59 am
by vietteiv
vấn đề của bạn mình giải quyết như sau:
- tạo 1 table chứa thông tin tình trạng dữ liệu muốn kiểm tra (ví dụ bàn cafe)
- 1 timer chứa function chạy kiểm tra cái table thông tin trên (ví dụ 1s)

--> mỗi khi thay đổi tình trạng bàn cafe, bạn cập nhật vào table thông tin trên. như vậy tất cả client phần mềm của bạn đều cập nhật theo tình trạng của máy đang xử lý số liệu

Re: Tự động cập nhật dữ liệu từ sql server

Posted: Thu 27/06/2013 10:08 am
by bocapit
Timer là sai sách rồi! nếu có 1 máy 2 máy thì timer chạy cũng ổn, nhưng nếu có >30 máy thì liệu có ổn không?
Dùng timer mà cập nhật liên tục thi bộ nhớ của máy chủ sẽ không đáp ứng được, nếu máy chủ ram thấp

Re: Tự động cập nhật dữ liệu từ sql server

Posted: Thu 27/06/2013 6:51 pm
by FlyingFox
Dùng SqlDependency.

Re: Tự động cập nhật dữ liệu từ sql server

Posted: Fri 28/06/2013 1:05 am
by nich
bạn có thể hướng dẫn về SqlDependency. được không. mình chưa hiểu rõ lệnh SqlDependency này. Nếu có ví dụ thì quá tốt.

Re: Tự động cập nhật dữ liệu từ sql server

Posted: Fri 28/06/2013 1:10 pm
by vietteiv

Re: Tự động cập nhật dữ liệu từ sql server

Posted: Fri 28/06/2013 7:16 pm
by bocapit
Ok! SqlDependency, nhìn code mẫu thì có vẻ là dể hiểu, nhưng khi đưa vào ứng dụng thực tế gặp rất nhiều khó khăn, đặt biệt là khi kết hợp với Entity Framework, LINQ thì còn nản hơn

Re: Tự động cập nhật dữ liệu từ sql server

Posted: Fri 28/06/2013 8:43 pm
by FlyingFox
Muốn dùng SQLDependency với LINQ và Entity Framework thì xem ỡ đây http://www.codeproject.com/Articles/141 ... INQ-Querie.

Re: Tự động cập nhật dữ liệu từ sql server

Posted: Sat 29/06/2013 8:04 am
by bocapit
dường như linqtocache chưa thấy có ai sử dụng được, đa số không thể notification được! Có nhiều người cũng đã mail đến hỏi tui về vấn đề này nhưng tui cũng không làm dc :D sau này mới tự viết một cái mới thì chạy tốt!

Re: Tự động cập nhật dữ liệu từ sql server

Posted: Sat 24/12/2016 12:31 am
by boy_aptech
Bác chủ thớt còn tài liệu gì về món tự động cập nhật này không gửi cho mình tham khảo với