• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

ComboColumn của dataGridview?

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

User avatar
CoiBi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 40
Joined: Fri 20/07/2007 4:23 pm
Location: LRCO

ComboColumn của dataGridview?

Postby CoiBi » Sat 25/04/2009 2:27 pm

tại sao ComboColumn của dataGridview hiển thị valuemember thay vì hiển thị displaymember? Có Pro nào bit chỉ giúp anh em nhé.
Tui gán source bình thường như dùng combox bình thường
.DataSource=table
.Valuemember="value"
.Displaymember="DisPlay"
Thanks


(^_^) Khôn 3 năm dại 1 giờ(^_^)
Biết zậy dại sớm khỏi chờ 3 năm

Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 18 guests