Page 1 of 1

Lưu, xóa, cập nhật trong file .txt

Posted: Wed 09/04/2008 8:56 pm
by ngaymaikhongtan
vấn đề xử lý dử liệu trong vb.net. truy cập , xóa và cập nhật trong file .txt, thay vì trong CSDL, tại mình đang làm từ điển không cần phải sử dụng tới CSDL, mà vấn đề xử lý trong file.txt, không rành lắm.

Re: Lưu, xóa, cập nhật trong file .txt

Posted: Wed 09/04/2008 8:58 pm
by CoiBi
ngaymaikhongtan wrote:vấn đề xử lý dử liệu trong vb.net. truy cập , xóa và cập nhật trong file .txt, thay vì trong CSDL, tại mình đang làm từ điển không cần phải sử dụng tới CSDL, mà vấn đề xử lý trong file.txt, không rành lắm.
Làm thông qua Thư viện IO của nó đi, đọc và mở file đấy

Re: Lưu, xóa, cập nhật trong file .txt

Posted: Wed 09/04/2008 9:06 pm
by ngaymaikhongtan
sử dụng IO như thế nào vậy bạn, mình chưa từng làm trên đó, bạn có thể chỉ mình rỏ hơn tí nhe!

Re: Lưu, xóa, cập nhật trong file .txt

Posted: Wed 09/04/2008 9:58 pm
by anton
Mình thấy dùng IO khá loằng ngoằng. Cách mình thường sử dụng là truy cập đến class My.Computer.Filesystem để thao tác cho nhanh. Ví dụ để đọc một file txt chỉ cần 1 dòng code so với 3,4 dòng khai báo, mở file, đóng file bên IO.

Re: Lưu, xóa, cập nhật trong file .txt

Posted: Thu 10/04/2008 9:21 am
by ngaymaikhongtan
Mình cũng sử dụng trong class đó, nhưng vấn đê mình sử dụng trong file .txt là để dể lưu trử cũng như là cập nhật thông tin. Mình đang làm từ điển Anh Văn cũng phải cần có các thao tác truy cập,thêm, xóa, nhưng vấn đề là sao khi thêm từ lám sao cho nó lưu được vào file .txt

Lưu, xóa, cập nhật trong file .txt

Posted: Thu 10/04/2008 12:47 pm
by tienlbhoc
ngaymaikhongtan wrote:Mình cũng sử dụng trong class đó, nhưng vấn đê mình sử dụng trong file .txt là để dể lưu trử cũng như là cập nhật thông tin. Mình đang làm từ điển Anh Văn cũng phải cần có các thao tác truy cập,thêm, xóa, nhưng vấn đề là sao khi thêm từ lám sao cho nó lưu được vào file .txt
Mình thì chỉ dùng IO thôi , mình có làm một cái từ điển đây cũng dùng file tự làm , theo định dạng riêng dùng file dạng binary chứ không phải file dạng text , dạng text chỉ thích hợp đọc tuần tự từ đầu đến cuối thôi , ưu điểm của nó chỉ là nhìn được trực quan , nếu bạn chỉ mới biết thao tác sơ sơ thao tác file thì phải ráng mà học thêm (thực ra dotnet xử lý file rất dễ làm , chỉ cần bỏ chút thời gian) , xem chữ ký để biết thêm chi tiết . Nhưng nói trước không dùng csdl thì sẽ khó hơn dùng csdl rất nhiều đó.

Re: Lưu, xóa, cập nhật trong file .txt

Posted: Thu 10/04/2008 3:55 pm
by ngaymaikhongtan
Cảm ơn bạn nhe, nếu như mình sử dụng trên csdl thi mọi chuyện đơn giản rồi, tại trong đề tài của mình không được sử dụng csdl, bạn có thể nói rỏ dùm cách trình bày của bạn cho minh rỏ hơn nhe!

Re: Lưu, xóa, cập nhật trong file .txt

Posted: Thu 10/04/2008 4:08 pm
by tienlbhoc
code + ebook đã có hết trên đó rồi, vào chịu khó mà tìm , down soft mình về , dùng reflector convert trực tiếp sang vb.net cũng được . Đã bày ra thế còn muốn gì nữa hả (định bảo mình làm luôn hộ chắc) . Mà nói trước nhé , định dạng của mình thích hợp trong ứng dụng, nhưng làm thành đề tài thì điểm sẽ không cao đâu (trượt ráng chịu ) , vì nó dùng mảng con trỏ , đã giải quyết được vấn đề ram và truy xuất nhưng dù sao thày cô giáo cũng không dạy làm bằng cái này (tầm thường quá) , bạn nên đọc để biết cách thêm xoá, truy xuất phần tử rồi code bằng cấu trúc cây cân bằng(avl) hay bảng băm ... thì mới chắc là đỗ được .
Thế thôi , hỏi nữa mình bực đấy .

Re: Lưu, xóa, cập nhật trong file .txt

Posted: Thu 10/04/2008 4:09 pm
by phstiger

Code: Select all

Dim chuoi_ghi As StreamWriter        'Tao 1 file moi neu khong ton tai. Neu ton tai thi open va ghi tiep        chuoi_ghi = New StreamWriter("c:\file.txt")        ' Ghi noi dung trong textbox1 vao file        chuoi_ghi.WriteLine(TextBox1.Text)        'Dong file        chuoi_ghi.Close()
Imports System.IO

Re: Lưu, xóa, cập nhật trong file .txt

Posted: Sun 13/04/2008 11:47 am
by ngaymaikhongtan
phstiger wrote:

Code: Select all

Dim chuoi_ghi As StreamWriter        'Tao 1 file moi neu khong ton tai. Neu ton tai thi open va ghi tiep        chuoi_ghi = New StreamWriter("c:\file.txt")        ' Ghi noi dung trong textbox1 vao file        chuoi_ghi.WriteLine(TextBox1.Text)        'Dong file        chuoi_ghi.Close()
Imports System.IO
Vậy phiền bạn có thể chìminh xem cách cập nhật và xoá không bạn, xin lổi tại vì phần này mình chưa rỏ lắm, trước giờ làm trên CSDL nên không được rỏ về file .txt lắm