• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Hỏi cách sử dụng Listview trong VB.Net

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Điều hành viên: tungblt, vuathongtin

Hình đại diện của người dùng
lungocqua
Guru
Guru
Bài viết: 1225
Ngày tham gia: T.Ba 18/08/2009 11:51 am
Đến từ: Phú Hữu - Nhơn Trạch - Đồng Nai
Been thanked: 5 time
Liên hệ:

Re: Hỏi cách sử dụng Listview trong VB.Net

Gửi bàigửi bởi lungocqua » T.Hai 21/06/2010 6:41 pm

nokia6230ivn đã viết:Các bác ơi!

Em đang tự học về vb.net, viết 1 soft cũng khá đơn giản, sử dụng load data từ mysql vô listview. Bài viết của các bác hướng dẫn lấy data từ access nên em ko ứng dụng được! Em đã connect và đọc dữ liệu từ database được rồi.
Bác nào hướng dẫn em đưa database vô listview với!
Cảm ơn các bác nhiều...

Nó cũng gần như tương tự như vậy thôi mà bạn, kết nối SQL và Access chỉ có khác nhau ở chỗ kết nối thôi, chứ các bước truy vấn đọc dữ liệu gần như là tương tự vậy đó! :D
Bạn muốn đưa cái gì trong dữ liệu của bạn vào ListView? Nó cụ thể hơn đi bạn.


Ta đã trở lại và quên hết tất cả! :D

mathienton
Bài viết: 2
Ngày tham gia: T.Sáu 24/09/2010 9:05 am

Re: Hỏi cách sử dụng Listview trong VB.Net

Gửi bàigửi bởi mathienton » T.Ba 28/09/2010 2:03 am

dzạ cho em hỏi tiếp trong loạt bài này ạ,
nếu em có 1 mảng 2 chiều muốn add giá trị mảng đó vào listview thì em làm cách nào ạ ?
làm mãi mà nó cứ hiển thị từ cái cột thứ 2 của listview không hà !

Hình đại diện của người dùng
lungocqua
Guru
Guru
Bài viết: 1225
Ngày tham gia: T.Ba 18/08/2009 11:51 am
Đến từ: Phú Hữu - Nhơn Trạch - Đồng Nai
Been thanked: 5 time
Liên hệ:

Re: Hỏi cách sử dụng Listview trong VB.Net

Gửi bàigửi bởi lungocqua » T.Ba 28/09/2010 11:16 pm

 1. Public Class Form1
 2.     Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 3.         Dim mang(20) As String
 4.         'Thêm dữ liệu vào từng phần tử của mảng
 5.         For i As Integer = 0 To mang.Length - 1
 6.             mang(i) = Now.Ticks
 7.         Next
 8.         'Thêm lên listview
 9.         For i As Integer = 0 To mang.Length - 1
 10.             ListView1.Items.Add(mang(i))
 11.         Next
 12.     End Sub
 13. End Class
Tập tin đính kèm
ListView voi Mang.zip
(VB2008)
(23.29 KiB) Đã tải 406 lần
Ta đã trở lại và quên hết tất cả! :D

ongdiamap
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Bài viết: 118
Ngày tham gia: T.Ba 17/08/2010 4:09 pm

Re: Hỏi cách sử dụng Listview trong VB.Net

Gửi bàigửi bởi ongdiamap » T.Tư 29/09/2010 3:41 pm

Các đồng nghiệp cho mình hỏi cách chỉnh dòng header của listview chính giữa, còn dữ liệu add vào lưới thì chỉnh sao cũng được,
khi add colum vào chỉnh giữa thì văn bản cũng chỉnh giữa hết trơn.

test4rum
Bài viết: 4
Ngày tham gia: T.Ba 11/01/2011 2:17 pm

Re: Hỏi cách sử dụng Listview trong VB.Net

Gửi bàigửi bởi test4rum » T.Hai 17/01/2011 5:10 pm

Sẵn có listview cho mình hỏi. Mình có 2 form. Form 1 chứa listview, ở form 2 mình có 1 form để điền thông tin gồm nhiều textbox, sau khi điền thông tin xong khi nhấn 1 button add thì dữ liệu sẽ chuyển từ các textbox ở form 2 sang listview ở form1 mình phải làm sao??

Hình đại diện của người dùng
lungocqua
Guru
Guru
Bài viết: 1225
Ngày tham gia: T.Ba 18/08/2009 11:51 am
Đến từ: Phú Hữu - Nhơn Trạch - Đồng Nai
Been thanked: 5 time
Liên hệ:

Re: Hỏi cách sử dụng Listview trong VB.Net

Gửi bàigửi bởi lungocqua » T.Hai 17/01/2011 10:01 pm

Cái này dễ mà. ListView hay dùng kiểu view nhất là Details, có sẳn các cột tương ứng với các ô textbox bên form2. Vây thị chỉ cần bạn làm cách nào đó mà hai form liên lạc qua lại được với nhau thì sẽ làm được thôi. Muốn liên lạc form nào thì chỉ cần gọi tên form đó rồi chấm một cái rồi sẽ nhìn thấy các biến, hàm.. của form kia (kiểu public mới thấy được :D ).

Form1.Designer.vb
 1. <Global.Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.DesignerGenerated()> _
 2. Partial Class Form1
 3.     Inherits System.Windows.Forms.Form
 4.  
 5.     'Form overrides dispose to clean up the component list.
 6.     <System.Diagnostics.DebuggerNonUserCode()> _
 7.     Protected Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
 8.         Try
 9.             If disposing AndAlso components IsNot Nothing Then
 10.                 components.Dispose()
 11.             End If
 12.         Finally
 13.             MyBase.Dispose(disposing)
 14.         End Try
 15.     End Sub
 16.  
 17.     'Required by the Windows Form Designer
 18.     Private components As System.ComponentModel.IContainer
 19.  
 20.     'NOTE: The following procedure is required by the Windows Form Designer
 21.     'It can be modified using the Windows Form Designer.  
 22.     'Do not modify it using the code editor.
 23.     <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> _
 24.     Private Sub InitializeComponent()
 25.         Me.ListView1 = New System.Windows.Forms.ListView
 26.         Me.ColumnHeader1 = New System.Windows.Forms.ColumnHeader
 27.         Me.ColumnHeader2 = New System.Windows.Forms.ColumnHeader
 28.         Me.SuspendLayout()
 29.         '
 30.         'ListView1
 31.         '
 32.         Me.ListView1.Anchor = CType((((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom) _
 33.                     Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _
 34.                     Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles)
 35.         Me.ListView1.Columns.AddRange(New System.Windows.Forms.ColumnHeader() {Me.ColumnHeader1, Me.ColumnHeader2})
 36.         Me.ListView1.GridLines = True
 37.         Me.ListView1.Location = New System.Drawing.Point(12, 12)
 38.         Me.ListView1.Name = "ListView1"
 39.         Me.ListView1.Size = New System.Drawing.Size(268, 242)
 40.         Me.ListView1.TabIndex = 0
 41.         Me.ListView1.UseCompatibleStateImageBehavior = False
 42.         Me.ListView1.View = System.Windows.Forms.View.Details
 43.         '
 44.         'ColumnHeader1
 45.         '
 46.         Me.ColumnHeader1.Text = "Họ"
 47.         Me.ColumnHeader1.Width = 100
 48.         '
 49.         'ColumnHeader2
 50.         '
 51.         Me.ColumnHeader2.Text = "Tên"
 52.         Me.ColumnHeader2.Width = 150
 53.         '
 54.         'Form1
 55.         '
 56.         Me.AutoScaleDimensions = New System.Drawing.SizeF(6.0!, 13.0!)
 57.         Me.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font
 58.         Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(292, 266)
 59.         Me.Controls.Add(Me.ListView1)
 60.         Me.Name = "Form1"
 61.         Me.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen
 62.         Me.Text = "Form1"
 63.         Me.ResumeLayout(False)
 64.  
 65.     End Sub
 66.     Friend WithEvents ListView1 As System.Windows.Forms.ListView
 67.     Friend WithEvents ColumnHeader1 As System.Windows.Forms.ColumnHeader
 68.     Friend WithEvents ColumnHeader2 As System.Windows.Forms.ColumnHeader
 69.  
 70. End Class
 71.  

Form1.vb
 1. Public Class Form1
 2.  
 3.     Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 4.         Form2.Show()
 5.     End Sub
 6. End Class
 7.  

Form2.Designer.vb
 1. <Global.Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.DesignerGenerated()> _
 2. Partial Class Form2
 3.     Inherits System.Windows.Forms.Form
 4.  
 5.     'Form overrides dispose to clean up the component list.
 6.     <System.Diagnostics.DebuggerNonUserCode()> _
 7.     Protected Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
 8.         Try
 9.             If disposing AndAlso components IsNot Nothing Then
 10.                 components.Dispose()
 11.             End If
 12.         Finally
 13.             MyBase.Dispose(disposing)
 14.         End Try
 15.     End Sub
 16.  
 17.     'Required by the Windows Form Designer
 18.     Private components As System.ComponentModel.IContainer
 19.  
 20.     'NOTE: The following procedure is required by the Windows Form Designer
 21.     'It can be modified using the Windows Form Designer.  
 22.     'Do not modify it using the code editor.
 23.     <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> _
 24.     Private Sub InitializeComponent()
 25.         Me.Label1 = New System.Windows.Forms.Label
 26.         Me.TextBox1 = New System.Windows.Forms.TextBox
 27.         Me.Label2 = New System.Windows.Forms.Label
 28.         Me.TextBox2 = New System.Windows.Forms.TextBox
 29.         Me.Button1 = New System.Windows.Forms.Button
 30.         Me.SuspendLayout()
 31.         '
 32.         'Label1
 33.         '
 34.         Me.Label1.AutoSize = True
 35.         Me.Label1.Location = New System.Drawing.Point(17, 15)
 36.         Me.Label1.Name = "Label1"
 37.         Me.Label1.Size = New System.Drawing.Size(24, 13)
 38.         Me.Label1.TabIndex = 0
 39.         Me.Label1.Text = "Họ:"
 40.         '
 41.         'TextBox1
 42.         '
 43.         Me.TextBox1.Anchor = CType(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _
 44.                     Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles)
 45.         Me.TextBox1.Location = New System.Drawing.Point(47, 12)
 46.         Me.TextBox1.Name = "TextBox1"
 47.         Me.TextBox1.Size = New System.Drawing.Size(233, 20)
 48.         Me.TextBox1.TabIndex = 1
 49.         '
 50.         'Label2
 51.         '
 52.         Me.Label2.AutoSize = True
 53.         Me.Label2.Location = New System.Drawing.Point(12, 41)
 54.         Me.Label2.Name = "Label2"
 55.         Me.Label2.Size = New System.Drawing.Size(29, 13)
 56.         Me.Label2.TabIndex = 2
 57.         Me.Label2.Text = "Tên:"
 58.         '
 59.         'TextBox2
 60.         '
 61.         Me.TextBox2.Anchor = CType(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _
 62.                     Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles)
 63.         Me.TextBox2.Location = New System.Drawing.Point(47, 38)
 64.         Me.TextBox2.Name = "TextBox2"
 65.         Me.TextBox2.Size = New System.Drawing.Size(233, 20)
 66.         Me.TextBox2.TabIndex = 3
 67.         '
 68.         'Button1
 69.         '
 70.         Me.Button1.Anchor = CType((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles)
 71.         Me.Button1.Location = New System.Drawing.Point(205, 64)
 72.         Me.Button1.Name = "Button1"
 73.         Me.Button1.Size = New System.Drawing.Size(75, 23)
 74.         Me.Button1.TabIndex = 4
 75.         Me.Button1.Text = "Button1"
 76.         Me.Button1.UseVisualStyleBackColor = True
 77.         '
 78.         'Form2
 79.         '
 80.         Me.AutoScaleDimensions = New System.Drawing.SizeF(6.0!, 13.0!)
 81.         Me.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font
 82.         Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(292, 266)
 83.         Me.Controls.Add(Me.Button1)
 84.         Me.Controls.Add(Me.TextBox2)
 85.         Me.Controls.Add(Me.Label2)
 86.         Me.Controls.Add(Me.TextBox1)
 87.         Me.Controls.Add(Me.Label1)
 88.         Me.Name = "Form2"
 89.         Me.Text = "Form2"
 90.         Me.ResumeLayout(False)
 91.         Me.PerformLayout()
 92.  
 93.     End Sub
 94.     Friend WithEvents Label1 As System.Windows.Forms.Label
 95.     Friend WithEvents TextBox1 As System.Windows.Forms.TextBox
 96.     Friend WithEvents Label2 As System.Windows.Forms.Label
 97.     Friend WithEvents TextBox2 As System.Windows.Forms.TextBox
 98.     Friend WithEvents Button1 As System.Windows.Forms.Button
 99. End Class
 100.  

Form2.vb
 1. Public Class Form2
 2.  
 3.     Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 4.         Form1.ListView1.Items.Add(TextBox1.Text)
 5.         Form1.ListView1.Items(Form1.ListView1.Items.Count - 1).SubItems.Add(TextBox2.Text)
 6.     End Sub
 7.     'Sự kiện này có thể không cần.
 8.     Private Sub Form2_FormClosed(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 9.         WindowsApplication1.Form1.Close()
 10.     End Sub
 11. End Class
Tập tin đính kèm
Thêm mẫu tin lên ListView từ Form 2_vb2008.zip
(19.8 KiB) Đã tải 329 lần
Ta đã trở lại và quên hết tất cả! :D

hoangkhanh1411
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Tư 19/01/2011 4:03 pm

Re: Hỏi cách sử dụng Listview trong VB.Net

Gửi bàigửi bởi hoangkhanh1411 » T.Tư 19/01/2011 7:14 pm

bạn nào đang online cho mình hỏi cách khai báo cho từ điển Anh-Việt mình nhập kí tự đầu ở textbox từ cần tra có kí tự đầu sẽ hiển thị ở listbox như thế nào nhỉ

Hình đại diện của người dùng
lungocqua
Guru
Guru
Bài viết: 1225
Ngày tham gia: T.Ba 18/08/2009 11:51 am
Đến từ: Phú Hữu - Nhơn Trạch - Đồng Nai
Been thanked: 5 time
Liên hệ:

Re: Hỏi cách sử dụng Listview trong VB.Net

Gửi bàigửi bởi lungocqua » T.Năm 20/01/2011 8:39 pm

Ta đã trở lại và quên hết tất cả! :D


namhandsome1
Bài viết: 6
Ngày tham gia: T.Hai 09/07/2012 4:12 pm

Re: Hỏi cách sử dụng Listview trong VB.Net

Gửi bàigửi bởi namhandsome1 » T.Sáu 19/10/2018 2:12 pm

thangphuong13 đã viết:Đây là một đoạn code đơn giản mình viết đưa dữ liệu vào trong một listview
Hình ảnh
 1. Dim conn As New SqlConnection
 2.         conn.ConnectionString = "Data Source=TLC-PC;Initial Catalog=CNPM_K53;Integrated Security=True"
 3.         conn.Open()
 4.         Dim SqlStr As String
 5.         SqlStr = "select* from DanhSach; select * from MonHoc_Ki_I_II_2009_2010"
 6.         Dim cmd As New SqlCommand(SqlStr, conn)
 7.         Dim reader As SqlDataReader = cmd.ExecuteReader()
 8.         ListView1.Clear()
 9.         ListView1.View = View.Details
 10.         For i As Integer = 0 To reader.FieldCount - 1
 11.             ListView1.Columns.Add(reader.GetName(i))
 12.         Next
 13.         While reader.Read()
 14.             Dim Fields(reader.FieldCount) As Object
 15.             reader.GetValues(Fields)
 16.             Dim item As ListViewItem = ListView1.Items.Add("")
 17.             For i As Integer = 0 To Fields.Length - 1
 18.                 If i = 0 Then
 19.                     item.Text = Convert.ToString(Fields(i))
 20.                 Else
 21.                     item.SubItems.Add(Convert.ToString(Fields(i)))
 22.                 End If
 23.             Next
 24.         End While
 25.         If reader.NextResult() Then
 26.             ComboBox1.Items.Clear()
 27.             While reader.Read
 28.                 Dim item As New DataReader
 29.                 item.Value = reader.GetValue(reader.GetOrdinal("SoDVHT"))
 30.                 item.Text = reader.GetValue(reader.GetOrdinal("MonHoc"))
 31.                 ComboBox1.Items.Add(item)
 32.             End While
 33.             ComboBox1.DisplayMember = "Text"
 34.             ComboBox1.ValueMember = "Value"
 35.         End If
 36.         reader.Close()

đơn giản người biết thôi, người chưa biết như mình thì chẳng đơn giản tẹo nào


Quay về “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách