• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Tại sao hàm dataGridView1_SortCompare sắp xếp cột header không hoạt động ?

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

dong
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 702
Joined: Thu 03/04/2008 7:46 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 2 times

Tại sao hàm dataGridView1_SortCompare sắp xếp cột header không hoạt động ?

Postby dong » Wed 09/10/2019 4:22 pm

Tại sao hàm dataGridView1_SortCompare(...) không hoạt động ?
Tôi đã làm theo tài liệu https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet ... mework-4.8 nhưng dataGridView1_SortCompare sắp xếp cột header không hoạt động ? mặc dù tôi đã khai báo

Code: Select all

this.dataGridView1.SortCompare += new System.Windows.Forms.DataGridViewSortCompareEventHandler(this.dataGridView1_SortCompare);

bạn xem file ảnh đính kèm của tôi http://www.mediafire.com/file/pkkrtvd7mdhm94p/1.pngReturn to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 15 guests