Page 1 of 1

Visual studio C#.net không có control progressBar và control line ?

Posted: Mon 07/10/2019 4:29 pm
by dong
Trong Visual Studio tôi không tìm thấy progressBar và line màu đỏ như hình, tôi muồn sử dụng progressBar và line tôi phải cài thêm gì cho visual studio ? bạn xem file ảnh đính kèm của tôi http://www.mediafire.com/view/hvkbzqy0o ... 1.jpg/file

Re: Visual studio C#.net không có control progressBar và control line ?

Posted: Mon 07/10/2019 11:20 pm
by thuanfun
1. Control đó là TrackBar bạn nhé
2. Line màu đỏ bạn dùng Panel với BackgroundColor màu đỏ và chiều cao (Height) bằng 1

Re: Visual studio C#.net không có control progressBar và control line ?

Posted: Tue 08/10/2019 9:31 am
by dong
Cám ơn bạn chỉ giúp nhé.